Genel Vergiler

  • Sıralama

Banka ATM Yerlerinin Kiralanması ve KDV Uygulaması Hk.

Mülkiyeti belediyeye ya da yol fazlalığı olan yerleri Banka ATM'lerine işgal karşılığında mı yoksa ihale kanununa göre mi kiraya verilir? Protokol ile bankalara ATM kurmaları için verilen yerlerden KDV almamız uygun mudur ?

Hurda Taşıt Satışında KDV

Ekonomik ömrünü doldurmuş ve trafikten çekme işlemleri yapılmış olan iş makinası, binek, kamyon, kamyonet, otobüs vb. araçlarımızı 2886 sayılı kanunu hükümlerince satış yaptığımızda satış rakamı üzerinde kdv almamız gerekir mi? Kdv alınacaksa oranı n...

Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi Oranı Hk.

Sayın Hocam, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine istinaden belediyemize ait taşınmaz 3(üç) yıllığına kiralanmıştır.Yapılan Sözleşmeye istinaden Damga Vergisi: Binde 9,48 ve Karar Pulu; Binde 0,569 olacak şekilde hesaplanmış ve kiracıya tebligat yapılmı...

Başka Bir Belediyeden Araç Satın Alınması ve KDV Uygulaması Hk.

Sayın hocam, komşu belediyemiz bir sene önce DMO aracılığı ile 1 adet yol süpürme aracı satın almış, ancak engebeli bir arazi yapısına sahip olduklarından aracı kullanamayarak devre dışı bırakmışlar. Bugün için bizim aynı özelliklere sahip bir araca...

Basit Usule Tabi Yükleniciye KDV Ödenmesi Hk.

İyi Çalışmalar. Belediyemizce Doğrudan temin 22/d Maddesi gereği yapılacak bir mal alımında 3 adet teklif aldık. Bir tanesi 2.000,00 TL, bir tanesi 2.500,00 ve bir tanesi de 3.000,00 TL olarak açıldı. 2.000,00 TL teklif verenden malı aldık. Basit Usu...

Çöp Aracı Kiralaması Hizmet Alım Sözleşmelerinde Damga Vergisi Oranı

Belediyemizce ihale edilen ve 36 ay süre ile 30 adet Şoförsüz Çöp Taşıma Araçları Kiralanması işi ile ilgili olarak yüklenici firma ile "Çöp Taşıma Araçları Kiralanması Hizmeti Alımına Ait Sözleşme" yapılmıştır. Sözleşme damga vergisi olarak yüklenic...

Taşınmaz Satışlarında KDV İstisnası

Hocam, Belediyemize ait bir dükkan 2886 sayılı kanun kapsamında açık artırma ile satışı yapılacaktır. Muhammen bedel hesabına veya satış bedeline KDV eklenecek mi? 2 tam yıl süreli uhdesinde ise kdv den muaftır diye biliyoruz.

Belediye Şirketi İhale Kararlarında Damga Vergisi Hk.

Sn Hocam, belediye şirketince yapılacak olan ihalelerde ihale karar pulu ve sözleşmeye ilişkin damga vergisi kesilecek midir?

Kıdem Tazminatından Yapılacak Kesintiler

Merhaba, Belediyemizde 22 yıl hizmet vermiş olan sürekli işçimizin, 16/01/2019 tarihinde kıdem tazminatı almaya hak kazanarak kurumumuzla ilişiği kesilmiştir. Kıdem tazminatı hesaplamalarında hakedişinden GV ve DV kesintileri yapılmıştır. İlgilinin k...

Kiralamalarda KDV

Sayın Hocam, Belediyemizin Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladığı dolgu alanlarının bir kısmını Lunapark alanı olarak ihale etmek istiyoruz. Tespit edilen bedelden KDV tahsilatı yapmamız gerekiyor mu? Saygılar.