Genel Vergiler

  • Sıralama

Yüzme Kursu Ücretlerinde KDV Oranı Hk.

Belediyeden kiralamış olduğumuz yüzme havuzunda yüzme kursu verilmektedir. Anlaşılan öğretmene öğrenci başı ücret ödenmektedir. Biz öğrencilerden kayıt parası alırken KDV oranımızın kaç olması gerekmektedir?

Taşınmaz Satışında KDV ve Damga Vergisi Hk.

İyi günler. Belediyemizin hissedarı olduğu ve diğer hissedarların öncelikli satın alma hakkını kullanmak istemediği arsamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince satışa çıkarılacaktır. Soru 1: Tespit edilen muhammen bedel üzerinden çıkılacak o...

Minibüs Hattı Kiralamalarında KDV Uygulanması Hk.

Hocam merhaba. İlçemizdeki şehiriçi minibüs hatlarını 2886 sayılı Kanuna göre 3 yıl süre ile ihaleye çıkacağız. Kiralama ücretine KDV ekleyecek miyiz?

Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti ve İktisadi İşletme Kurulması Hk.

Belediyemiz ücret tarifesinde Belediye Gelirleri Kanunu 97. Madde gereğince ilave edilen araç kiralaması, belli yerlere fazla miktarda dökülen özel amaçlı çöplerin, molozların toplanması, akıllı sayaç satışı, İmar Müdürlüğüne ait özel ücretler gibi b...

Elektrik Enerjisi Giderlerinde Damga Vergisi Kesintisi Hk.

Sn Hocam, ihalesiz doğrudan teminle alımı yapılan elektrik ödemelerinde damga vergisinin yanında sözleşmeye ait damga vergisi de kesilecek midir? (Elektrik abonelik işlemleri bir defa yapılıp başkaca herhangi bir işlem yapılmıyor.)

Arsa Satışında KDV Uygulanması Hk.

Hocam hayırlı günler, Belediyemizin elinde çeşitli tarihlerde iktisap edilerek alınan arsalarımız mevcuttur. Bu arsaların ihale ile satışında KDV alınıp alınmayacağı konusunda bilgilerinize ihtiyaç duyulmuştur. Teşekkür eder hayırlı çalışmalar dileri...

KDV Tevkifatı Hk.

16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kdv Tevkifat Uygulamasına İlişkin 35 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında 10 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV Tevk...

İtfaiye Öncü Aracı Alımında Vergi Muafiyeti Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğüne öncü sıfır araç alınacaktır. Bu araç ÖTV ve KDV'den muaf mıdır ?

Heykeltıraşa Yapılacak Ödemelerde Stopaj Uygulanması Hk.

Fatura düzenleme zorunluluğu bulunmayan Heykeltıraşa gider pusulası ile yapılacak ödemede gelir vergisi oranı ve KDV hükümlerine tabi olup olmadığı hakkında bilgi verilmesi.

Belediyeye Bağış ve Hibelerde Vergi İndirimi Hk.

Belediyelere özel şirketler ve şahıslar tarafından yapılan hibe kapsamında şahısların ve şirketlerin gelir vergisinden %5-10 oranında düşmektedir. Bunun hangi kanun ve yönetmelikte şirketler faydalanmaktadır?