Genel Vergiler

  • Sıralama

Arsa Satışında KDV Uygulanması Hk.

Hocam hayırlı günler, Belediyemizin elinde çeşitli tarihlerde iktisap edilerek alınan arsalarımız mevcuttur. Bu arsaların ihale ile satışında KDV alınıp alınmayacağı konusunda bilgilerinize ihtiyaç duyulmuştur. Teşekkür eder hayırlı çalışmalar dileri...

KDV Tevkifatı Hk.

16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kdv Tevkifat Uygulamasına İlişkin 35 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında 10 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV Tevk...

İtfaiye Öncü Aracı Alımında Vergi Muafiyeti Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğüne öncü sıfır araç alınacaktır. Bu araç ÖTV ve KDV'den muaf mıdır ?

Heykeltıraşa Yapılacak Ödemelerde Stopaj Uygulanması Hk.

Fatura düzenleme zorunluluğu bulunmayan Heykeltıraşa gider pusulası ile yapılacak ödemede gelir vergisi oranı ve KDV hükümlerine tabi olup olmadığı hakkında bilgi verilmesi.

Belediyeye Bağış ve Hibelerde Vergi İndirimi Hk.

Belediyelere özel şirketler ve şahıslar tarafından yapılan hibe kapsamında şahısların ve şirketlerin gelir vergisinden %5-10 oranında düşmektedir. Bunun hangi kanun ve yönetmelikte şirketler faydalanmaktadır?

KDV Tevkifatı Hk.

16 Şubat 2021 tarih ve 31397 nolu Resmi Gazete ve 2021/40 Vergi Sirkülerinde bahsi geçen KDV tevkifatı işlemleri Belediyelerce uygulanmalı mıdır?

Sermaye Artışı Ödemesinde Damga Vergisi Kesintisi Hk.

Merhaba Hocam, Belediye ye ait şirkete sermaye aktarımından Damga Vergisi kesintisi yapılır mı?

Belediye Şirketi ile Yapılan Sözleşmelerde Damga Vergisi Hk.

Selam hocam, 696 KHK ile Belediyemiz bünyesinde kurulan ve % 100 Belediye payı olan hizmet alım şirketi ile yapılan 1 yıllık hizmet alım işi sözleşmesine ait sözleşmenin 6 maddesinde sözleşme türü ve bedeli kısmında sözleşme tutarı yazılmamış ve bu m...

İkramiyeden Gelir Vergisi Kesintisi Hk.

Personele 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi gereği verilen ikramiyeden gelir vergisi, damga vergisi gibi kesintiler yapılabilir mi?

Belediyelerin Dükkan Satışında KDV Uygulanması Hk.

Merhabalar Hocam, mülkiyeti 2 yıldan fazla süredir Belediyemize ait olan arsa üzerine 2 katlı Ticaret Merkezi yapmaktayız. Bu Ticaret merkezi şu an inşaat aşamasında ve 1 ay sonra bitmesi planlanmaktadır. Kat irtifakı tapularını yeni çıkarttık. 23 ad...