Genel Vergiler

  • Sıralama

Taşınmaz Satışında KDV Uygulanması

İyi günler; Mülkiyeti kurumumuza ait olan ve ayrı ayrı parsellerde bulunan 9 adet taşınmazın 2886 sayılı DİK’ nun 35/A maddesi hükümlerince satışı yapılacaktır. Satış ihalesi yapılacak olan bahse konu taşınmazlarımızın satışı sırasında oluşacak bedel...

Taşınmaz Satışında Damga Vergisi

Belediyemize ait taşınmazların açık arttırma usulü ile satış ihalesi yapılmıştır. İhale tutarından ihale kararı (0,569) dışında damga vergisi kesmemiz gerekiyor mu?

Müstahsil Makbuzu Düzenlenmesi

Sn Hocam, Belediyeler müstahsil makbuzu düzenleyerek ödeme yapabilir mi? Eğer yaparsa hangi kesintiler yapılmalıdır ve oranları nelerdir?

Belediyelerde KDV Tevkifatı

Belediyeler (büyükşehir belediyeleri dâhil) 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2/b) ayrımında yer almamaktadır. Bu itibarla belediyelerin Tebliğin yürürlüğe girdiği 01/5/2012 tarihinden itibaren kısmi tevkifat uygulaması kapsamında tevkifat yap...

Atık Kıyafet Toplama Yeri Kirasına KDV Uygulanması

Sayın hocam ilçemizde mülkiyeti belediyemizi ait kaldırım köşe başı vb. yerleri atık kıyafet toplama yeri olarak ihale ile kiraya verdik. Ancak ihale bedeline kdv. dahil midir degil midir karar veremedik. Görüş verir misiniz? Teşekkürler

Vidanjör ve Yol Süpürme Aracı Satışında Uygulanacak KDV Oranı

Sayın hocam, ekonomik ömrünü tamamlamış vidanjör ve yol süpürme aracının satışında uygulanması gereken KDV hususunda görüşlerinize ihtiyaç duymaktayız. Saygılarımla

Devlet Malzeme Ofisinden Yapılacak Alımlarda Damga Vergisi

Devlet malzeme ofisinden alınan akaryakıt alımlarından damga vergisi, sözleşme ve karar pulu vs. kesilir mi? Teşekkürler

İş Makinesi Satışında KDV Oranı

Belediyemize ait olan ve kaza sonucu kullanılamaz hale gelen ve "Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı" düzenlenen iş makinesini 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satmak istiyoruz. İş makinesinin kullanılabilir durumdaki motor, şanjman ve diğer...

Taşınmaz Satışlarında Damga Vergisi

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Belediyemiz tarafından alınan encümen veya meclis kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre peşin ödenmek şartı ile sözleşme düzenlenmeden satışı yapılan arsa ve gayrimenkullerden hangi oranlarda hangi damga ve...

Taşınmaz Satışında KDV Oranı

Belediyemize ait arsa satışlarında KDV oranı yüzde kaç olarak uygulanır?