Genel Vergiler

  • Sıralama

Belediye Şirketi Kâr Payı Dağıtımı Hk.

Belediyemiz şirketi, işletmiş olduğu işletmeler ya da ihale sonucu yaptığı karı yıl sonunda nasıl aktarabilir? Kesinti uygulanır mı? Kesinti uygulanacaksa ne gibi kesintiler uygulanır? Cevabınız için teşekkür ederim.

Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası Primlerinin Vergi Matrahından İndirilmesi Hk.

Çalışanların özel yaptırmış olduğu bireysel emeklilik ve hayat sigortaları ödemeleri gelir vergisi indiriminde dikkate alınır mı? Teşekkür ederim.

Belediyelerin Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Alacakları Araçlarda KDV Muafiyeti Hk.

Sayın hocam, İller Bankasından kredi ile araç alacağız KDV’den muaf olmak için Sanayi Bakanlığından yatırım teşvik belgesi alındı. DMO yatırım teşvik belgesi ile birlikte 13/d KDV muafiyet belgesi de istedi. Bağlı bulunduğumuz vergi dairesi bunu bize...

Vergi ve Sgk Primlerinin Ertelenmesi Hk.

İyi Çalışmalar. Bilindiği Üzere Vergi ve Pirim ödeme süreleri 3 ay uzatıldı. Kademeli olarak bir kaç sorum olacak. 1- Mart dönemine ait Gelir Vergilerini Nisan ayında verdiğimiz beyannamede ayın 26 sına kadar beyan ettik ancak vergileri ödemedik. Sis...

Vergi ve Sgk Primlerinin Ertelenmesi Hk.

Belediyemize bağlı 3 adet şirket mevcut olup bunlardan biri personel şirketi diğer ikisi ise belediye hizmet şirketi bu şirketler kanun hükmünde kararname ile kuruldu yeni çıkan 3-4-5- aylar S.S.K pirimleri'nin 3 taksit halinde ertelenmesi ile ilgili...

Vergi ve Sigorta Ödemelerinin Ertelenmesi Hk.

Sn üstadım, 17/04/2020 tarih ve 31102 sayılı resmi gazete ile çıkan kanun madde 1 (d) bendi gereğince, "belediyeler ve bağlı kuruluşları...." ".... tüm sosyal sigorta prim ödemeleri "ifadesi ile ssk borçları ertelenmiştir. Belediyemizde 696 sayılı kh...

Engelli Çocuk İçin Vergi İndirimi ve AGİ Uygulanması Hk.

Belediye şirketimizde asgari ücretle çalışan bir personelimizin 1 çocuğunun (kız) %70 engelli raporu bulunmaktadır. Personelimizin eşi çalışmamaktadır. AGİ hesaplanırken evli eşi çalışmayan AGİ yani 264.87 TL mi, yoksa evli eşi çalışmayan 1 çocuklu A...

İndirim Konusu Yapılacak KDV Ödemeleri Hk.

Sn Hocam, belediyemizde su işletmesi bulunmamakla birlikte su tahakkuk ve tahsilatını yapmaktayız. Belediyemizin üyesi olduğu Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Birliğinin her ay belediyemize kesmiş olduğu atık su bertaraf ücreti bedelinden doğan KDV tuta...

Hizmet Araçlarında KDV

Hocam merhabalar. Belediyemize T Cetvelinde kayıtlı olan 2 adet Pick-up ,1 adet Kamyonet ve 1 adet kamyonet üzeri damperli mini çöp toplama aracı olmak üzere 4 adet araç almak istiyoruz. Alacağımız bu araçlar KDV muafiyetine girer mi? Girerse neler y...

Vergi İndiriminde Engelli Rapor Süresi Hk.

Belediyemizde işçi statüsünde çalışan işçi personel, almış olduğu 2 yıl süreli %40 engel oranlı sağlık kurulu raporuna istinaden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 31. Maddesine istinaden vergi indiriminden faydalanmaktadır. Almış olduğu bu 2 yıl sürel...