Genelgeler

  • Sıralama

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile İlgili 2020/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planına İlişkin Usul ve Esaslar

Ertelenmiş Belediye Meclis Toplantıları ve Encümen Üyelerinin Durumu

Erteleme nedeniyle, ertelenmiş dönemlere ilişkin meclis gündeminlerin ve encümen üyelerinin görev sürelerinin nasıl olacağına ilişkindir.

Kovid-19’la Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler (Belediye Meclis Toplantılarının Ertelenmesi)

COVID-19 kapsamında vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla; büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin çalışmalarına yönelik alınan tedbirlere ilişkin.

Koronavirüs (Covid-19) Önlemleri-3

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulunun mezkûr hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesini dair tavsiyeleri hasebiyle alınan ilave tedbirlere ilişkindir.

İş Yapma Kolaylığı Endeksi Reformları

Bu Genelge; Dünya Bankası İşe Başlama Kolaylığı Endeksi raporunda belirli eylem başlıklarına ilişkin reformların beklenilen düzeyde uygulama kabiliyeti görmemesi nedeniyle belediyelerin yapılacak çalışmalarda izleyeceği yollara ilişkindir.

Belediye Hizmetlerinde Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi

Bu Genelge; sahte engelli sağlık kurulu raporları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan ayni ve nakdi (belediye hizmetleri, su indirimi, ücretsiz seyahat hakkı, emlak vergisi muafiyeti vb) sosyal imkanlardan faydalanılmasının önüne geçilme...

Belediyelerde 7 gün 24 saat Esasına Göre Hizmet Verilmesi

Bu genelge, belediyelerin 24 saat esasına göre çalışmalarına ilişkindir.

Hizmet Alım Giderleri Takip Sistemi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Hizmet Alım Giderleri Takip Sistemi" konulu Genelgesi belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine gönderilmiştir.

Kentiçi Yollar (2018 Verileri)

TÜİK tarafından yürütülen Resim İstatistik Programının üçüncü dönemi olan 2017-2021 yıllan arasında ulaştırma istatistikleri başlığı altında kentiçi yol uzunluklarına ait istatistiki bilgiler Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından toplanarak 201...

İklim Değişikliği ve Afet Önlemleri

Bu genelge, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan sel ve taşkınlar başta olmak üzere afetlerin sayısı ve şiddetinde artması sorununa yerinde ve öncelikle müdahale etme kabiliyetine ve sorumluluğuna sahip yerel yönetimlerin iklim değişikliğ...