Genelgeler

  • Sıralama

Belediye Hizmetlerinde Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi

Bu Genelge; sahte engelli sağlık kurulu raporları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan ayni ve nakdi (belediye hizmetleri, su indirimi, ücretsiz seyahat hakkı, emlak vergisi muafiyeti vb) sosyal imkanlardan faydalanılmasının önüne geçilme...

Belediyelerde 7 gün 24 saat Esasına Göre Hizmet Verilmesi

Bu genelge, belediyelerin 24 saat esasına göre çalışmalarına ilişkindir.

Hizmet Alım Giderleri Takip Sistemi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Hizmet Alım Giderleri Takip Sistemi" konulu Genelgesi belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine gönderilmiştir.

Kentiçi Yollar (2018 Verileri)

TÜİK tarafından yürütülen Resim İstatistik Programının üçüncü dönemi olan 2017-2021 yıllan arasında ulaştırma istatistikleri başlığı altında kentiçi yol uzunluklarına ait istatistiki bilgiler Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından toplanarak 201...

İklim Değişikliği ve Afet Önlemleri

Bu genelge, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan sel ve taşkınlar başta olmak üzere afetlerin sayısı ve şiddetinde artması sorununa yerinde ve öncelikle müdahale etme kabiliyetine ve sorumluluğuna sahip yerel yönetimlerin iklim değişikliğ...

Bisiklet Yolu, Yeşil Yürüyüş Yolu ve Çevre Dostu Sokak Projelerine Finansal Destek Sağlanması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri için yayınladığı "Bisiklet Yolu, Yeşil Yürüyüş Yolu ve Çevre Dostu Sokak Projelerine Finansal Destek Sağlanması" Genelgesi.

Bisiklet Yolu, Yeşil Yürüyüş Yolu ve Çevre Dostu Sokak Projelerine Finansal Destek Sağlanması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının il, ilçe ve belde belediyeleri için yayınladığı "Bisiklet Yolu, Yeşil Yürüyüş Yolu ve Çevre Dostu Sokak Projelerine Finansal Destek Sağlanması" Genelgesi.

İçme Suyu Temin ve Dağıtım

Bu Genelge; 8 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğinin uygulanması ve konunun iller dahilindeki belediyelere duyurulması ve takibinin sağla...

Muhtarların Siyasi Parti Organlarında Görev Alıp Alamayacağı

Bu Genelge; "Muhtarların Siyasi Parti Organlarında görev alıp ala­mayacakları" hususunda İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin görüş yazısının duyurulması amacıyla yayımlanmıştır.