Genelgeler

  • Sıralama

Belediyenin Seçilmiş ve Atanmış Personelinin Yurtdışı Görevlendirmeleri

Bu genelge; belediyelerin seçilmiş ve atanmış personeli ile diğer belediye personelinin yurt dışı görevlendirmelerinde uyulması gereken esaslar ile ilişkilidir.

Pandemi Sürecinde Devamsızlık Nedeniyle Belediye Meclis Üyeliğinin Düşürülmesi

Bu Genelge; 5393 sayılı Belediye Kanununun 'Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi' başlıklı 29 uncu ve 32 nci madde hükümlerinde yer alan; yaşanan pandemi sürecinde belediye meclis üyelerinin yeni tip koronavirüs (covid-19) hastalığı sebebiyle yürürlüğe konu...

YERELBİLGİ Sistemi Hk.

YERELBİLGİ Sisteminin kullanımı hakkında Genelge.

Sözleşmeli Personel İstihdamı Genelgesi

2022 yılında sözleşmeli personel çalıştırılacaklara ilişkin Genelge.

Skuter İşletmeciliğinde İşgal Harcının Belirlenmesi

Bu Genelge; paylaşımlı elektrikli skuter işgallerinde işgal harcının 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 56 ncı maddesinde belirtilen en az ve en çok tutarlar arasında belediye meclisi tarafından belirlenen veya 56 ncı maddede yer alan en az tu...

Belediyelerin Gazetelere Abone Olması ve Reklam Vermesi Hakkında

Bu genelge, yerel basına destek olunması amacı ile gazetelere abone olunması ve reklam verilmesi yönünde belediye meclislerince karar alındığı belirtilerek belediye meclislerince alınan kararların mevzuata uygun olup olmadığı hususundadır.

Sahipsiz ve Tehlike Arz Eden Hayvanlar Hakkında Alınacak Önlemler

Bu genelge, belediyelerce insan yaşamını tehdit eden sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili alacakları önlemlere ilişkindir.

Mahalli İdareler Personeline Yönelik Eğitim Faaliyetleri

bu genelge, belediyeler, bağlı idareleri ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri personelinin eğitim ihtiyacının yerinde ve zamanında karşılanması, mükerrer eğitim uygulamalarının önüne geçilerek kamu kaynaklarının ekonomik, etkili ve verim...

Yerel Yönetim Meclislerinin Çalışmalarına Ara Verilmesi

Alınan önlemlerin etkinliğinin artırılabilmesi gayesiyle, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde; ülke genelini kapsayacak şekilde alınan kararlara ek ola...

Belediye Personellerinin Yurtdışı Görevlendirmeleri

Bu genelge; belediyelerin seçilmiş ve atanmış personeli ile diğer belediye personellerinin yurtdışı görevlendirilmelerinde uyulması gereken esasların yürütülmesi hususuna ilişkindir.