Genelgeler

  • Sıralama

Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge

Bu Genelge; Türk parası cinsinden, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin daha önce 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca kiralamış olduğu taşınmazların kira artış oranının belirlenmesi ve bu idarelerce 4734 sayılı Kanuna g...

Ulaştırma Yatırımlarında Yerli Ürün Kullanılması

Teleferik, imiktiler, monoray, metro ve şehir içi raylı sistemlerinin proje ve şartnamelerinin onaylanması ile standartlarının belirlenmesi görev ve yetkisi çerçevesinde, yatırımlarda yerli ürün kullanılmasına ilişkin.

Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkı

Bu genelge, Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliği uyarınca Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan toplu iş söz...

İlave İş Artışı

Bu Genelge, Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan ve Kamu İhaleleri Sözleşme Kanununa göre sözleşmeye bağlanan, yapı denetim hizmetleri ve ilave iş artışı esaslarının uygulanmasına yönelik hatalı uygulamalarına ilişkindir.

Vaziyet Planı Tanzimi

Bu Genelge, Kamu İhale Kanunu gereğince ihale edilecek genel bütçeye dahil bina ve tesislerin vaziyet planları ile, talep edildiği ve Bakanlıkça kabul edildiği takdirde özel idareler, katma bütçeli idareler ve belediyelere ait bina ve tesisler ile he...