Genelgeler

  • Sıralama

Pandemi Tedbirleri

Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bi...

Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Belediyelerin Uyacakları Bazı Hususlar

Bu genelge, belediyelerin elektronik ortamda sunduğu hizmetlerinden bir kısmı için uygulanan hızlı sorgulamalarda, tek bir bilgi veya sadece kişi isimleri girilmek suretiyle detaylı tüm bilgilere ulaşılabildiği yönündeki bilgiler üzerine alınarak önl...

Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Afetleri Duyarlılık Haritaları ile İlgili 2020/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Afetleri Duyarlılık Haritalarıyla İlişkin Usul ve Esaslar

Sokağa Çıkma Yasağı

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını k...

Plastik Poşet Kullanımının Azaltılması

Bu Genelge; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Plastik Poşet Kullanımının Azaltılması"na ilişkin genelgesidir.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Bu Genelge, "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesine ilişkindir.

Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projesi Hazırlanmasına İlişkin Genelge

Bu Genelge, düzenli depolama tesisleri uygulama projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında uyulması gereken hususların belirtilmesine ilişkindir.

Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı

Bu Genelge, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince atık su arıtma tesislerinin proje onaylarını yürütme işi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görevleri arasında tanımlanmış olup, bu kapsamda, ülkemizdeki su k...

Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama

Bu Genelge, Ergene Havzada su kirliliğinin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlendiği "Ergene Havzası Çevre Master Planı", "Ergene Havzası Koruma Eylem Planı” ve "Ergene Havzası Atıksu Ana Yönetim Planı” projelerine ilişkindir.

Yapı Ruhsatları

Bu Genelge; yapı ruhsatlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi ve göndermeyen idareler aleyhine idari para cezası uygulanması ile ilgilidir.