Görevler ve Yetkiler

  • Sıralama

Çiftçi Malları Koruma Meclisi Üye Seçimleri Hk.

İyi günler hocam, 2019 yılında belediye meclisinin yenilenmesi ile 4081 sayılı kanun gereği Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyetine 5 asil 5 yedek yedek üyenin 2019 yılı mayıs ayı meclis toplantısında seçimi yapıldı. ancak asil ve yedek üy...

Borçlanma Limitleri Hk.

Sayın Hocam; 5393 S. K. 68 /e bendi; "Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerl...

Gıda ve Giyecek Yardımlarının Toplanması ve Dağıtılması Hk.

Hocam, Belediyemizce İlçemizde Yardım Toplama Projesi yapılmak istiyor. İlçemizde temel gıda, giyecek ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri toplayıp muhtaç kişilere dağıtmak istiyor. Yani bir yardım toplama ve dağıtma marketi gibi bunun yapılabilmesi için B...

Pandemi Tedbirlerine Uymayanlara İdari Para Cezası Verilmesi Hk.

Zabıta müdürlüğü olarak bizlerin sosyal mesafe, maske vb cezaları kişi veya işyerlerine yazabilir miyiz?

Satranç Kulübüne Belediyece Ayni ve Nakdi Yardım Yapılması Hk.

İlçemizde Bayramiç Satranç Kulübü Derneği vardır. Bu derneğe satranç takımı vb. malzeme yardımı ve maddi yardım yapabilir miyiz? Bilgi verirseniz sevinirim. Saygılarımı sunarım. Selamlar.

Belediye Başkanı İmza Yetkisinin Devri Hk.

Belediyemiz tarafından yapılan dış yazışmalarda belediye başkanının üst yazı imza yetkisi görevlendireceği bir başkan yardımcısına devir edilebilir mi? Devir edilebilir ise kanuni dayanağının ne olduğu, hangi usul ve esaslara göre bu işlemin yapılabi...

İlçe Dışında Üretilen Ekmeklerin Satışı Hk.

İl merkezinden ilçemize ekmek satışı yapılmakta fakat buradaki fırıncılar bundan rahatsız, ilden ilçeye ilçeden ile veya ilçeden ilçeye ekmek satışı yapılabilir mi, biz burada rolümüz zabıta olarak ne olabilir?

Karayollarında İdari Yaptırım Uygulama Yetkisi Hk.

İlçemiz içerisinden geçen karayolunda kusur işleyen kamyonlar, çakıl vb dökmek, kasadan çamur akması gibi kusurlarda zabıta olarak orada ceza yazabilir miyiz?

Avukat Yetki Belgesi Hk.

Erzin Belediye Başkanlığının kadrolu avukatıyım. 659 sayılı KHK'nın 6. maddesi 2. fıkrası gereğince davalarda temsil yetkisi için tarafıma yetki verilmiştir. Kurum avukatı olarak bu yetki belgesi ile davalara girmekteyim. Ancak idare mahkemesi tarafı...

Aşevi Kurulması ve Giderleri Hk.

Hocam iyi akşamlar. Belediyemiz tarafından aşevi kurulacaktır. Meclis kararı gerekli midir? Ayrıca aşevi giderlerini muhasebeleştirmek için bütçenin hangi gider kalemini kullanmalıyız?