Görevler ve Yetkiler

  • Sıralama

Yatırımlara Ücretsiz Taşınmaz Tahsis İçin Nüfus Şartı

Merhaba, iyi günler, kolay gelsin; 5393 sayılı Kanunun 15. maddesine göre; belediyelerin; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanı...

Türkiye Diyanet Vakfına Arsa ve Bina Devri

Mülkiyeti belediyemize ait olan ve üzerinde cami bulunan tapuda arsa vasfında olan yerin Kuran kursu ve gençlik merkezi faaliyetlerinde kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına bedelli olarak devredilmesi İlçe Müftülüğünce talep edilmektedir. Söz ko...

İmar Planı Tadilatında Encümen Kararı

İyi günler hocam. Belediyemiz x adasında üzerinde bulunan arsalara yol bulunmadığından yol tahsis edilmesi için imar plan tadilatı yapılmak isteniyor. Gündem olarak encümene geldi. Encümen mi yoksa mecliste mi görüşülmelidir. Ayrıca belediyemize ait...

Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Taşınmaz Tahsisi

Hocam iyi günler. 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/c maddesi gereğince; Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuru...

Yoksul ve Muhtaçlar İçin Ayrılan Ödeneğin Kullanılması

Sayın Hocam; İlçemizde yardıma muhtaç bir aile bulunmaktadır. 5393 sayılı Kanunun 38/n maddesinde ''Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak'' denmektedir. Bu ödeneğin Belediye Başkanınca Meclis veya Encümen kararı almadan doğrudan...

Sözleşmeli Personele Yetki Devri

Merhabalar Hocam, Belediye Kanunun 42. maddesinde "Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir." denilmektedir. ilgili Kanun maddesine istinaden Belediye...

Afiş veya Pankart Asılması

Herhangi bir siyasi parti, sivil toplum örgütü, sendika, dernek vb. kuruluşlara ait üyeliği olmayan, şahıs olarak içeriğinde de herhangi bir suç unsuru teşkil etmeyen sadece bilgilendirme amaçlı afiş veya pankart asılmak istenmektedir. Şahıs olarak p...

Lokal İşletilmesi

Merhaba iyi günler kolay gelsin, Belediyemiz bünyesinde personel lokali ve Belediyemizi ziyarete gelen misafirleri ağırlamak ve tanıtım için bir merkez açılması düşünülmektedir. Buna göre; 1- Belediye olarak lokal kurabilir miyiz? 2- Lokal ve tanıt...

TOKİ'ye Arsa Satışı

Hocam iyi günler, Belediye adına 908.000,00.- (dokuzyüzsekizbin) liraya aldlığımız arsayı TOKİ konut yapmak için bizden 1.000.000,00 (birmilyon) liraya almak istiyor. Fakat ekspertiz raporunda arsanın değeri 1.200.000,00 (birmilyonikiyüzbinlira) olar...

Dernek ve Vakıflara Taşınmaz Tahsisi

Hocam kolay gelsin. Mülkiyeti belediyemize ait işyeri ve arsaların tahsis işleminde 5393 sayılı Kanunun 15. maddesinin 6. fıkrasında (......sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücr...