Görüşler

  • Sıralama

Yemek Yardımına İlişkin Düzenlemenin Yayımlandığı Tarihte Yürürlüğe Gireceği ve Belediye Başkanlarının da Yararlanabileceği

Konu: Yemek yardımına ilişkin düzenlemenin yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği ve belediye başkanlarının da yararlanabileceği hk.

Yabancılara Birden Fazla İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenip Düzenlenemeyeceği

Bu görüş; yabancılara birden fazla işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi konusunda Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenip düzenlenemeyeceğine ilişkindir.

Gezici Piliç ve Köfte Satış Yerlerinin Faaliyette Bulunacağı Yerler

Bu görüş; gezici piliç ve köfte satış yerlerinin ruhsatta belirtilen işyeri adresi bölümünün nasıl düzenleneceği ve kamu alanı kullanımında yapılan işgalin ücretlendirmesinin ne şekilde yapılacağı konularında çelişkiye düşülmesi sebebi ile herhangi b...

İşyerinin Faaliyetten Men Kararlarını Vermeye Yetkili İdare

Bu görüş; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında faaliyetten men kararlarının hangi idarenin yetkisinde olduğuna ilişkindir.

Belediyeler Gençlik ve Spor Kulüpleriyle İşbirliği Yaparak Ortak Proje Geliştirip Geliştiremeyeceği

Bu görüş; Belediye Başkanlıklarının Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Kulübü ile lisanslı sporcu yetiştirilmesi, yarışma, festival ve kültürel faaliyetlerde en başarılı şekilde temsilinin sağlanması, gençlerin ve çocukların kötü a...

Birden Fazla İşletmelerin Bir Arada Bulunduğu Toplu Alanların İçkili Yer Bölgesi Olarak Tespit Edilip Edilemeyeceği

Bu görüş; pasaj, iş merkezleri gibi birden fazla işletmelerin bir arada bulunduğu toplu alanların içkili yer bölgesi olarak tespit edilip edilemeyeceğine ilişkindir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 8.14.7 nci Maddesinde Yer Alan ‘Altyapıya Getirdiği Yük’ İfadesiyle Kastedilenin Ne Olduğu

Bu görüş; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 8.14.7 nci maddesinde “Çevreye, altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin Valilik görüşü alınacaktır.” hükmünde yer alan ‘altyapıya getirdiği yük’ if...

İşyerinde Mevzuata Aykırılıkların Israrla Düzeltilmemesi Halinde Yapılacak İşlem

Bu görüş; iş yerinde mevzuata aykırılık veya eksiklikler bulunması halinde bu aykırılıkların veya eksikliklerin giderilmesi için öncelikle süre verilmesi, süre sonunda aykırılıkların veya eksikliklerin giderilmemesi halinde geçici süre ile men edilme...

Mezbahaların Ruhsatlandırılmasında Yetkili İdare

Bu Görüş; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca 1. sınıf GSM kapsamında yer alan mezbahaların ruhsatlandırılmasının büyükşehir belediyesinde olduğu, ancak 2. sınıf GSM kapsamında yer alan mezbahaların ilçe belediyelerince ruhsatlandırılma...

Belediyelerin Ortak Hizmet Projesi İçin Valiliklerce İstenecek Belgeler

Bu Görüş; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun diğer kuruluşlarla protokolde belirtilen amaç ve kapsamda ortak hizmet projesi yürütmesinin uygun olup olmadığı, uygun olması durumunda ne tür bilgi ve belgelerin talep edileceği hususuyla ilişkilidir.