Görüşler

  • Sıralama

Köylerin Tüzel Kişiliklerinin Kaldırılarak İlçesine Mahalle Olarak Bağlanması

Bu Görüş; 5393 Sayılı Kanunun 8 inci maddesi yer alan “birleşme ve katılma” hükümlerinin uygulaması ile ilgili değerlendirilmelerin yapılmasına ilişkindir.

Afete Maruz Bölge Sınırları İçerisinde Kalan Yapılarda İşyeri ve Yapı Ruhsatları

Bu görüş; afete maruz bölge sınırları içerisinde kalan yapılara işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi ve yapı kullanma izinlerine ilişkindir.

Büyükşehir Belediyesine Aiti İşletmelere Ruhsat Verme Yetkisi

Bu Görüş; Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılan veya işletilen işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisi konusuna ilişkindir.

Motorlu Kara Taşıtı Kiralama İşletmelerinin Ruhsat İşleri

Bu Görüş; motorlu kara taşıtı kiralama işletmelerinin ruhsatlandırılmasına ilişkindir.

Büyükşehir Olan İllerde Otoparklara İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verme Yetkisi

Bu Görüş; otopark olarak kullanılacak alanın işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisinin hangi kuruma ait olduğuna ilişkindir.

Gelir Vergisi'nden Muaf Olan Mükelleflerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Muafiyeti

Bu Görüş; Gelir Vergisinden muaf olan mükelleflerin işyeri açma ve çalışma ruhsatından da muaf olup olmayacağı konusuna ilişkindir.

Mezarlık Alanının Satın Alınacak ya da Kamulaştırılacak Başka Bir Alanla Takası

Bu Görüş; mezarlık alanının satın alınacak ya da kamulaştırılacak bir başka alanla takasının ve mevcut mezarlık alanının imar planına uygun kullanıma açılmasının mümkün olup olmadığı hususuna ilişkindir.

Akaryakıt İstasyonlarındaki Araç Yıkama Yerlerinin Ruhsatlandırılması

Bu görüş; görülmekte olan Tazminat Davası nedeniyle benzinlik ya da köy pompalarında kullanılan araç yıkama makinelerinin, işyeri açma ve çalışma mevzuatı hükümlerine göre belediyelerce düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamında olup olmadı...

Akaryakıt İstasyonlarındaki Araç Yıkama Yerlerinin Ruhsatlandırılması

Bu Görüş; Tazminat Davası nedeniyle benzinlik ya da köy pompalarında kullanılan araç yıkama makinelerinin, işyeri açma ve çalışma mevzuatı hükümlerine göre belediyelerce düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamında olup olmadığı hususuna iliş...

Belediye Stratejik Planlarının Güncellenmesi Süreci

Bu Görüş, stratejik planın güncellenmesinin gerekli olması halinde yapılması gereken işlemler hususuna ilişkindir.