Görüşler

  • Sıralama

Canlı Müzikli, İçkili Restoran-Otel İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına Sahip Yerin Devri

Bu görüş, dubleks bağ evi olarak yapı kullanma izin belgesine ve “Canlı müzikli, içkili restoran-otel” faaliyet konulu işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olan işyerinin devredilip devredilemeyeceği hususundadır.

Belediye Başkanı Ödeneğinin Hesaplanması

Bu Görüş, belediye başkanına ödenecek ödeneğin nufüs gösterge rakamına göre hesaplanmasıyla ilgilidir.

Borçlanmada Belediye Meclisi Kararı İle Bankanın İpotek Talebine Esas Uygulamalarının Farklılık Gösteremeyeceği

Bu görüş; belediye meclisi kararı ile bankanın ipotek talebine esas uygulamalarının farklılık gösteremeyeceği, bu kapsamda meclis kararında belirtilenden farklılık arz eden ipotek talepleri için tapu idaresinin işlem tesis etmemesi gerektiği hususund...

Ekmek Fırını Ruhsatı İçin Gerekli Olan Şartlar

Bu görüş; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 16 ncı maddesi gereği Yapı Kayıt Belgesi alınan ve tapuya ekmek fırını olarak tescili yaptırılan işyerine ekmek fırını ruhsatıverilip verilemeyeceğine ilişkindir.

Ekmek Fırını Açma ve Çalışma Ruhsatı

Bu görüş; iskan ruhsatında fırın olarak planlanan iş yerinin cins değişikliği yapılırken tapuya sadece iş yeri olarak işlenmesi halinde, bu yere fırın ruhsatı verilip verilemeyeceğine ilişkindir.

Birlik Başkan Vekilinin Tespiti

Bu görüş; belediye başkanının görevden uzaklaştırılması nedeniyle yürüttüğü birlik meclisi başkan vekilliğinde boşalma olması halinde boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere ne yapılması gerektiğine ilişkindir.

Toplu Taşıma Hatlarının Kira Süresi

Bu görüş; toplu taşıma hatlarının kiralama için en fazla on yıl, imtiyaz yöntemi için en fazla kırkdokuz yıl, ruhsat vermede ise muhammen bedelin belirlenerek imtiyaz ve tekel oluşturmayacak şekilde belirli bir süre olarak belirlenmesi ve bunların sö...

Görevden Uzaklaştırılan Denetim Komisyonuna Ödenen Huzur Hakkı

Bu görüş; görevden uzaklaştırılan denetim komisyonu çalışma esasları ile bunlara ödenecek huzur hakkına ilişkindir.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Dezenfektan Üretip Üretemeyeceği

Bu görüş; okullarda ticari amaca dönük olan dezenfektan üretiminin işyeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamında olup olduğu ve sınıf tespitinin hakkındadır.

Salgın Nedeniyle Ertelenen Encümen ve İhtisas Komisyonu Üye Seçimleri

Bu görüş; koronavirüs salgını nedeniyle belediye meclisi toplantıları ertelendiğinden encümen ve ihtisas komisyonu üyelerinin seçimlerinin yapılamadığı, bu çerçevede ilk meclis toplantısında encümen ve ihtisas komisyonu üyelerinin seçimlerinin yapıla...