Görüşler

  • Sıralama

Belediye Stratejik Planlarının Güncellenmesi Süreci

Bu Görüş, stratejik planın güncellenmesinin gerekli olması halinde yapılması gereken işlemler hususuna ilişkindir.

Ticari Araçların Denetimi Nedeniyle Belediyelerin Ücret Alıp Alamayacağı

Bu Görüş; ticari araçların denetimi nedeniyle belediyelerin ücret alıp alamayacağı hususuna ilişkindir.

Partisi İle İlişiği Kesilen Meclis Üyesinin İhtisas Komisyonlarına Üye Seçilmesi

Bu Görüş; partisi ile ilişiği kesilen belediye meclis üyesinin yıl içerisinde ihtisas komisyonlarına tekrar üye seçilip seçilemeyeceği hususuna ilişkindir.

Ana Yol, Cadde ve Bulvar Üzerinde Verilecek Ruhsatlara UKOME Kararlarının Etkisi

Bu Görüş; UKOME kararlarının işyeri açma ve çalışma ruhsat verme sürecindeki etkisi hususuna ilişkindir.

Önceden Alınan Bayilik Lisansının Mesafe Tespit Tutanağından Muaf Olması

Bu Görüş; önceden alınan bayilik lisansının mesafe tespit tutanağından muaf olup olmayacağı hususuna ilişkindir.

Açık Hava Düğün Salonlarının Ruhsatlandırılması

Bu Görüş; açık hava düğün salonlarının ruhsatlandırılma şartlarına ilişkindir.

Ruhsatlandırılmış Yerlerin Devri Halinde Yeniden İtfaiye Raporu İstenmesinin Gerekli Olup Olmadığı

Bu Görüş; zorunlu standartlar kapsamında ruhsatlandırılan yerlerde kazanılmış hak kapsamında yeniden itfaiye raporu istenip istenmeyeceği ve buraların devredilmesi hususuna ilişkindir.

Akaryakıt Depolama Tesisine İtfaiye Uygun Raporu Verilmesi

Bu Görüş; işyeri açma ve çalışma ruhsatı ibraz edilemeyen ancak dosyasında 2007 tarihinden önceki bir tarihte alınmış ve iş yeri açılmış olduğunu tevsik edici özellikte belgeleri bulunan yapının Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 167...

İtfaiye Raporu Bedelinin Belediye Meclisince Belirlenmesi

Bu Görüş; itfaiye raporu bedelinin belediye meclisince belirleneceği hususuna ilişkindir.

Otoparkların Büyükşehir İlçe Belediyelerince Ruhsatlandırılması

Bu Görüş; büyükşehir ilçe belediyelerinin daha önce yalnızca otopark yapma yetkisi bulunmakta iken 7261 sayılı Kanun ile 5216 sayılı Kanun’da yapılan değişiklik üzerine bu idarelere 3194 sayılı Kanun’un 37 nci maddesi ve Otopark Yönetmeliği kapsamınd...