Görüşler

  • Sıralama

Belediye Tarafından İktisap Tarihinden İtibaren 5 Yıl İçinde Parsellenen Arsanın Ortağı Olduğu Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konması Hk.

Belediye tarafından imar işlemine tabi tutulmak suretiyle iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenmiş ve arsa vasfını kazanmış olan gayrimenkulün bir ticaret şirketine ayni sermaye olarak konması işlemi hakkında...

Köy Yerleşim Planları

442 sayılı Köy Kanunu kapsamında belediye mücavir alanında bulunan köylerde hazırlanacak olan köy yerleşim planlarında ve arsaların iadesinde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin.