Görüşler

  • Sıralama

Geriye Dönük Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi Matrahının Hesaplanması

Bu Görüş; üniversitedeki görevinden ihraç edilen ve daha sonra OHAL Komisyon Kararı neticesinde görevine iade edilen personel için yapılacak geriye dönük ücret ödemelerinde vergi matrahının ve asgari geçim indiriminin nasıl uygulanacağına ilişkindir.

Ev Hanımlarına Yaptırılan El İşçiliği ve Dikim İşi Karşılığında Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi ve Maskot Tesliminde Uygulanması Gereken KDV Oranı

Bu Görüş; kostüm imalatı yapan firmanın üretimi aşamasında vergi mükellefi olmayan ev hanımlarına el işçiliği ve dikim gibi işler yaptırdığı, söz konusu maskot tesliminde uygulanması gereken KDV oranı ile ev hanımlarına yaptırılan iş için gider pusul...

İş Akdi Feshedilen İşçiye Arabuluculuk Müessesesinden Yararlanılması Sonucunda Ödenen Tutarlardan Gelir Vergisi Tevkifatı

Bu Görüş; iş akdi feshedilmesi ve arabuluculuk müessesesi kullanılarak anlaşmaya varılan durumda, uzlaşma kapsamında çalışana yapılan ödeme tutarları üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususuna ilişkindir.

Belediyeye Bağlı Şirketin SGK' ya Verdiği Sigorta Prim Bildirgelerinde ve Vergi Dairesine Verdiği Beyannamelerde Damga Vergisi Muafiyeti

Bu Görüş; belediyeye bağlı şirketin SGK' ya verdiği sigorta prim bildirgelerinde ve vergi dairesine verdiği muhtasar beyannamelerde damga vergisi muafiyeti hususuna ilişkindir.

Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Şirket Ortağına Ait Binanın Şirket Tarafından Kiralanmasında Emlak Vergisi

Bu Görüş; ilgili organize sanayi bölgesinde bulunan ve şirket ortağına ait binanın şirket tarafından kiralanmasında emlak vergisi muafiyeti hususuna ilişkindir.

Kapalı Otopark İnşaatı Sebebiyle İşyerlerine Yapılan İlave Alanların Emlak Vergisi

Bu Görüş; site içinde bulunan ve sadece site sakinleri tarafından kullanılan kapalı otopark inşaatı sebebiyle işyerlerine yapılan ilave m²’ lerin emlak vergisi hesaplaması hususuna ilişkindir.

Biletle Girilen Sinema Salonlarında Ayrıca Bedele Tabi Organizasyonlarda Eğlence Vergisi

Bu Görüş; ilgili AVM de eğlence vergisine tabi sinemanın fiziki alanı içerisinde bulunan ancak sinema gösteriminden bağımsız olarak ayrı ücrete tabi tutulan oyun park alanı giriş ücretinin ayrıca eğlence vergisine tabi olup olmayacağı hususuna ilişki...

İndirimli Emlak Vergisi Uygulaması

Bu Görüş; indirimli bina vergisi oranının uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranıp aranmaması hususuna ilişkindir.

Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi ve Sürenin Buna Etkisi

Bu Görüş; belediye ve şirket arasında yapılan kira sözleşmesinin hangi oranda damga vergisine tabi tutulacağı ve damga vergisinin hesabında sözleşme süresinin kaç yıl olarak dikkate alınacağı hususuna ilişkindir.

Personel Şirketi İle İl Özel İdaresi Arasında Yapılan Sözleşmenin Damga Vergisi

Bu Görüş; İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi ile İl Özel İdaresi arasında düzenlenen sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hususuna ilişkindir.