Görüşler

  • Sıralama

Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinde Gelir Vergisinin Nasıl Beyan Edilmesi Gerektiği

Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşlerinde Gelir Vergisinin Nasıl Beyan Edilmesi Gerektiği

Deprem Hasarlısı Binalardan Emlak Vergisi

Bu Görüş; 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremde az hasarlı ve orta hasarlı onarım imkanı bulunan binaların sahiplerinin emlak vergisi mükellefiyetlerinin devam edip etmediğine ilişkindir.

Ölüm Halinde İdari Para Cezası Terkini

Belediye tarafından 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu kapsamında verilen idari para cezasının şahsın vefat etmesi nedeniyle terkin edilip edilmeyeceği hakkındadır.

İşyerine Dönüşen Apartmana Ait Otopark Hissesinin Satışı

Bu Görüş; gayrimenkulün bulunduğu apartmana ait 31 m2 alanlı kapalı otoparkın iş yerine dönüştürüldüğü ve 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16 ncı maddesine istinaden yeni oluşan iş yerine ait yapı kayıt belgesi bedelinin ilgili İdareye ödendiği, apa...

Personele Verilen Yemek Bedelinin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı

Bu Görüş; işçilere işyerinde yemek verilmeyip, yemeğin bir şirketten alınan kartlarla verilmesinde, yani bu kartlara yüklenen bedel ile yalnızca hazır tüketim ürünleri satın alınabilmesi durumunda bu yemek yardımının gelir vergisinden istisna olup ol...

Engellilik İndirimi Alan Çalışanın İlave Asgari Geçim İndiriminden Faydalanması

Bu Görüş; üçüncü derece engelli olarak çalışan işçinin almış olduğu ücretin engellilik indirimiyle birlikte ilave asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanamayacağınız hususundadır.

Hakediş Ödemelerine İlişkin Düzenlenen Kağıtlara Damga Vergisi Tahsil Edilip Edilmeyeceği

Bu Görüş, 775 ve 7269 sayılı Kanunlar kapsamında yaptırılan inşaat işleri ile ilgili olarak resmi daireler tarafından yüklenici firmalara yapılacak hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisi ödenip ödenmeyeceği husuna ilişkind...

Avrupa Birliği Projelerinde Görevlendirilen Kamu Personeline Yapılan Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Bu Görüş; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile Üniversiteniz arasında Erasmus Programı kapsamında birden fazla yararlanıcısı olan projenizin hibe sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girdiği, proje sürenizin 24 ay olarak be...

Askerlik Borçlanmasının Diğer Ücret Gelirinden İndirim Yapılıp Yapılmayacağı

Bu Görüş; askerlik borçlanmasının diğer ücret gelirinden indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkindir.

Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Faaliyetleri Nedeniyle Veraset ve İntikal Vergisine Tabi Olup Olmayacağı

Bu Görüş; köylere hizmet götürme birliğinin faaliyetleri nedeniyle verasat ve intikal vergisine tabi olup olmayacağı hususuna ilişkindir.