Görüşler

  • Sıralama

Üniversite Öğrenci Yurtlarının Çevre Temizlik Vergisi

Bu Görüş; belediye sınırlarına dahil üniversitenin, öğrenci yurtlarının çevre vergisine tabi olup olmayacağı hususuna ilişkindir.

Adına Kayıtlı İki Ayrı Taşınmazı Olan Mükellefler İçin İndirimli Emlak Vergisi Oranı

Bu görüş; tam mülkiyet ve kuru mülkiyet olmak üzere adına kayıtlı iki ayrı taşınmazı olan mükellefler için indirimli emlak vergisi oranı uygulanıp uygulanamayacağına ilişkindir.

Kat İrtifakı Tesis Edilen Taşınmazın Geçici Emlak Vergisi

Bu Görüş; 4706 sayılı Kanun kapsamında satın alınan taşınmaz üzerinde bina inşaatlarının devam etmesi durumunda, söz konusu taşınmaz üzerinde tapuda kat irtifakı tesis edilmesinin geçici muafiyet uygulaması emlak vergisinden muafiyetinden yararlanmas...

İfraz ve Tevhit İşlemlerinde İmar Durum Ücreti ile Encümen Ücreti Uygulaması

Bu görüş; ticaret ve konut bölgeleri dışında kalan alanlarda ifraz yapılması halinde ifraz harcı tahsil edilip edilmeyeceği ve ifraz işlemlerine yönelik harç dışında herhangi bir ücret talep edilmesinin uygun olup olmadığına ilişkindir.

Organize Sanayi Bölgesindeki Taşınmazın Kiraya Verilmesi Durumunda Emlak Vergisi

Bu Görüş; organize sanayi bölgesinde bulunan ve geçici muafiyet hükmünden yararlanan taşınmazın kiraya verilmesi durumunda emlak vergisi alınıp alınamayacağı hususuna ilişkindir.

Üniversite Yerleşkesi İçindeki Tesislerin Çevre Temizlik Vergisi

Bu Görüş; belediye sınırlarına dahil üniversitenin yerleşkesi içerisindeki sosyal tesisler, kafeteryalar, kantinler ve yemekhanelerin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 44 üncü maddesi gereğince çevre temizlik vergisinden muaf olup olmadığı hus...

Büyük Ölçekli Tavuk Kümeslerinde Emlak Vergisi

Bu Görüş; büyük ölçekli tavuk kümeslerinin emlak vergisine tabi olup olmadığı, bu tesislerden emlak vergisi tahsili yapılıp yapılmayacağı, ticari amaçlı olmaları durumunda zirai istihsal yapılsa bile emlak vergisi muafiyetini etkileyip etkilemeyeceği...

Firmalara Ait Broşürler ve Market İsmi Yazan Poşetler İçin İlan ve Reklam Vergisi

Bu görüş; belediye sınırları ile mücavir alanlar içerisinde dağıtılan broşür ve üzerinde iş yerine ait logo veya market ismi yazan poşetlerin ilan ve reklam vergsine tabi olup olmayacağı hakkındadır.

Kamulaştırmasız El Atma Bedellerinin İcra Yoluyla Tahsilinde Damga Vergisi

Bu Görüş; kamulaştırmasız el atma bedellerinin tahsil edilmesi için başlatılan icra takibinde damga vergisi matrahının takip başlangıcı tarihindeki tutar mı, yoksa bu tutara ilave edilen bedeller (faiz, yargılama giderleri, avukatlık ücretleri, harç...

Nakdi Olarak Ödenen Yemek Ücretlerinde Damga Vergisi

Bu görüş; nakdi olarak ödenen yemek ücretleri için günlük 16,00 TL'nin altında kalan miktarın damga vergisine tabi olup olmadığına ilişkindir.