Görüşler

  • Sıralama

Doğal Sit Alanında Yer Alan Taşınmazların Emlak Vergisi

Bu Görüş; doğal sit alanında yer alan taşınmazların emlak vergisi hususuna ilişkindir.

Arkeolojik Sit Alanı Şerhi Bulunan Taşınmazlara İlişkin Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu Uygulamaları

Bu Görüş; arkeolojik sit alanı şerhi bulunan taşınmazlara ilişkin harçlar kanunu, emlak vergisi kanunu ve belediye gelirleri kanunu uygulamalarına ilişkindir.

Elektronik Ortamda Üretilen Evraklar

Bu Görüş; elektronik ortamda üretilen evrakların kanıtlayıcı belge olarak eklenip eklenemeyeceği hususuna ilişkindir.

Belediye Stratejik Planlarının Güncellenmesi Süreci

Bu Görüş, stratejik planın güncellenmesinin gerekli olması halinde yapılması gereken işlemler hususuna ilişkindir.

İnşaat Firmalarının İsimlerini Binaların Dış Yüzeyine Yazdırmalarının İlan ve Reklam Vergisine Tabi Olup Olmadığı

Bu Görüş; inşaat firmaları tarafından binaların dış yüzeyine tuğla, seramik v.s. ile firmalarının isimlerini yazdırmalarının ilan ve reklam vergisine tabi olup olmadığına ilişkindir.

Özel Eğitim Kurumları, Yurtlar ve Pansiyonların Belediye Vergi, Harç ve Katılma Paylarından Muafiyeti

Bu Görüş; özel eğitim kurumları, yurtlar ve pansiyonların belediye vergi, harç ve katılma paylarından muafiyeti hususuna ilişkindir.

Ticari Araçların Denetimi Nedeniyle Belediyelerin Ücret Alıp Alamayacağı

Bu Görüş; ticari araçların denetimi nedeniyle belediyelerin ücret alıp alamayacağı hususuna ilişkindir.

Organize Sanayi Bölgesinin Elektrik Tüketim Vergisine Tabi Olup Olmadığı

Bu Görüş; Organize Sanayi Bölgesinin elektrik tüketim vergisine tabi olup olmadığına ilişkindir.

Riskli Yapı Şerhi Bulunan Taşınmazların Tabi Olduğu Harç ve Ücretler

Bu Görüş; riskli yapı şerhi bulunan taşınmazlarda Belediyeler tarafından talep edilen harç ve ücretlere ilişkindir.

İş Kazası Geçiren İşçiye Yapılan Para Yardımının Vergilendirilmesi

Bu Görüş; iş kazası geçiren işçiye yapılan para yardımının vergilendirilmesine ilişkindir.