Görüşler

  • Sıralama

İhbar Tazminatlarından Vergi Kesintisi

Bu görüş, işten ayrılan personellere ödenecek ihbar tazminatlarının, tamamının ücret olarak ödenip ödenemeyeceğine ilişkindir.

İndirimli Emlak Vergisi Uygulamasında Ortak Alanların Dikkate Alınıp Alınmayacağı

Bu görüş, bina vergisi hesabında binanın/dairenin ortak kullanım alanlarından gelen paylar ile kömürlük ve çamaşırlık gibi müştemilatın yüzölçümünün ilave edilip edilmeyeceği ile indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanıp yararlan...

Organize Sanayi Bölgesinde Emlak Vergisi Muafiyeti

Bu görüş, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan taşınmazın daimi olarak emlak vergisinden muaf tutulup tutulmayacağına ilişkindir.

Yıkılıp Yeniden İnşa Edilen Binanın Emlak Vergisi

Bu görüş, Kentsel Dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden inşa edilen binanın indirimli bina vergisi oranı uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağına ilişkindir.

Hazineye Ait Olan Alanda Yat Limanının Emlak Vergisinden Muaf Olup Olmadığı

Bu görüş, hazineye ait alanda yer alan marinanın deniz dolgu alanının bina vergisinden muaf olup olmadığına ilişkindir.

Organize Sanayi Bölgesinde Bina Vergisi Muafiyeti

Bu görüş, organize sanayi bölgesinde yer alan taşınmazın daimi emlak vergisi muafiyetinden yararlanıp yararlanmayacağına ilişkindir.

Arsa Vasıflı Taşınmaz Üzerinde Bulunan Binanın Emlak Vergisi Muafiyeti

Bu görüş, vasfı arsa olarak tescil edilmiş olan taşınmaz üzerinde bulunan binanın emlak vergisinden muaf olup olmadığına ilişkindir.

Belediyeden Satın Alınan Taşınmazın Emlak Vergisinden Geçici Muaf Olup Olmadığı

Bu görüş, belediyeden satın alınan bir arsa için beş yıl süre ile emlak vergisi istisnasından geçici yararlanılıp yararlanılamayacağına ilişkindir.

Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Binaların Emlak Vergisi Muafiyeti

Bu görüş, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalara getirilen daimi emlak (bina) vergisi muafiyetinden yararlanıp yararlanamayacağına ilişkindir.

Fabrika Binasının Aynı Grup/Aile Şirketine Kiraya Verilmesinde Emlak Vergisi

Bu görüş, organize sanayi bölgesindeki fabrika binalarının, aynı ortaklık yapısına sahip grup/aile şirketlerine kiraya verilmesi halinde emlak (bina) vergisinden daimi olarak muaf olup olmadığına ilişkindir.