Görüşler

  • Sıralama

Evsel Katı Atık Tarifelerinin Uygulanması

Bu görüş; ilçe belediyelerinin atık toplama ve taşıma yükümlülüklerinden kaynaklanan maliyetlerin karşılanması için su abonelik sözleşmeleri çerçevesinde su faturaları üzerinden evsel katı atık ücretinin tahsil edilmesi gerektiği belirtilerek bu kaps...

İdari Para Cezalarına Gecikme Zammı (Faiz) Uygulanıp Uygulanamayacağı

Bu görüş, belediye zabıta görevlilerinin 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na istinaden kendi yetkisi dahilinde uyguladığı idari para cezaları ile belediye encümenince uygulanan idari para cezalarına gecikme zammı (faiz) uygulanıp uygulanamayacağı hususu...

Belediye Başkanlarının Yurt Dışına Çıkışı

Bu Görüş; Belediye Başkanlarının yurt dışına çıkış izni alınması gerekip gerekmediğine, izin alınması gerekiyor ise İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından mı yoksa İl Müdürlüğü tarafından mı İçişleri Bakanlığı'na yazılması gerektiği konusundadır.

Hal İçindeki İşyerlerinin Kira Süresi

Bu Görüş; hal içindeki iş yerlerinin kira sürelerinin 10 yılı aşıp aşamayacağına ilişkindir.

Mesleki Yeterlilik ve Psikoteknik Belgesi

Bu görüş; kamu kurum ve kuruluşlarının ticari olmayan taşıma hizmetlerinde kullanılan taşıtları süren kamu personelinin mesleki yeterlilik belgesi ve psikoteknik değerlendirme raporu alma zorunluluğuna ilişkindir.

Aile Mezarlıklarının Sıra Mezar Olarak Düzenlenmesi

Bu Görüş; şehir mezarlığında sıra mezar olarak ayrılan kısımların dolmak üzere olması ve söz konusu mezarlık alanına alternatif olarak tahsis edilebilecek yeni mezarlık alanlarının bulunmaması nedeniyle aile mezarlıklarının sıra mezar olarak düzenlen...

Ehliyetine Geçici Olarak El Konulmuş İş Makinası Kullanıcılarının Trafiğe Çıkma Durumu

Bu Görüş; operatörlük belgesi ehliyetine işlenmiş kişinin, ehliyetine geçici olarak el konulması halinde trafiğe çıkmasına müsaade etmeden meskûn mahallerin dışındaki şantiyelerde operatörlük yaptırılmasının uygun olup olmayacağı ve olası iş kazaları...

Toplu Taşıma Araç Sayısı ve Taşıma Ücretlerinde UKOME’nin Görevi

Bu Görüş; Bu karar, taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçları ile toplu taşım araçlarının tahsis süreleri, ticari plaka sayıları ile bu plakaların verilmesine ilişkin usul, esas ve devir ücretlerine ilişkin hususlarda UKOME kararlarının etkisi v...

Evlendirme Dosyası İmha Yılı

Bu Görüş; nikah akitlerine ilişkin dosyaların imha süresi ile ilgilidir.

Toplu Taşıma Hizmetlerinin Yaptırılması

Bu Görüş; Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile belirlenecek hatlarda toplu taşıma hizmetlerinin işlettirilmesi işinin, Belediye ve taşımacı arasında yapılacak bir protokol ile yürütülmesi ve yapılacak protokol ile taşımacılara, toplu taşıma hizme...