Görüşler

  • Sıralama

MASKİ Atık Su Arıtma Tesislerine Ait Elektrik Bedelinin Geri Ödenmesinde Damga Vergisi

Bu Görüş; MASKİ atık su arıtma tesislerine ait elektrik bedelinin geri ödenmesinde damga vergisi muafiyetinin olup olmaması hususuna ilişkindir.

İşyeri Hemşireliği Sertifikası Olan Hemşirenin Özel Bir Hastanede Çalışıp Çalışamayacağı

Bu görüş, hemşire olarak görev yapan ve işyeri hemşireliği sertifikası bulunduğu belirtilen memurun mesai saatleri dışında özel bir hastanede işyeri sağlık personeli olarak görev yapıp yapamayacağına ilişkindir.

6360 Sayılı Kanun Gereğince 31.12.2013 Tarihinde Kapatılan Birliğe Ait Taşınmazların Devir İşlemi Sırasında Tapu Harcı Alınıp Alınmayacağı Hk.

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Karanamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince kapatılan Mahalli İdare Birliğinin taşınmazlarının devir işlemi sırasında tapu harc...