Hakediş, F. Farkı, İş Artışı

  • Sıralama

Temlik Ödemesinde Vergi ve Sigorta Borcu Sorgulaması Hk.

Belediyemizden hakediş alacağı olan yüklenici başka bir şirkete temlik vermiştir. Belediyemizce hakediş ödemesi yapacağımız zaman hem temlik verenin hem de temlik alanın Maliye ve SGK borçlarını sorgulayacak mıyız? Yoksa sadece temlik verenin borçlar...

İş Eksilişinden Doğan Bedel Farkı Alacaklarında Zamanaşımı Hk.

Belediyemizce yapılan 2014 yılına ait 905.200,00 TL tutarındaki Akaryakıt alımı sözleşmesinde, kesin hakediş 650.788,38 TL (kdv dahil) tutar ile tamamlanmıştır. Ancak, yüklenici firma "4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çer...

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Hakediş Hesabı Hk.

Belediye şirketinde çalışan ve belediye başkanlığına personel destek alımı olarak şirketin faturalarının düzenlenmesi esnasında; a)Çalışan işçilerin işverene maliyetine ek %4 sözleşme gideri %1 şirket karıda eklenerek mi kesilmeli, b) Veya Teklif edi...

Belediye Şirketi Hakediş Ödemesi Hk.

İyi günler. Belediye Şirketimizin hakediş ödemlerine ait personel hizmet alımı ödemelerinde, KİK işçilik hesaplamalarından aldığımız birim fiyatlara "%4 Sözleşme ve Genel Gideri" dahil etmekteyiz. Fatura tutarına da %7'ye kadar Şirket Kârı eklemektey...

Kesin Hakediş Düzenleme Zamanı Hk.

Hocam kolay gelsin, birim fiyatlı ihalelerde geçici kabul yapıldıktan sonra hakediş (kesin hakediş) düzenlenip fatura kesilebilir mi? Teşekkür ederim.

Yıllara Sari Yapım İşlerinde Gelir Vergisi Kesintisi Hk.

Sayın Yetkili; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu mevzuatı gereği hakedişlerde yıllara sari olarak Gelir Vergisi Kanunu 94. madde hükümlerine göre vergi kesintisi yapılması hususunda görüşlerinizi bekliyoruz. Teşekkürler...

Süre Uzatımı Verilen Yapım İşinin Yıllara Sari Hale Gelmesi Hk.

İyi günler, 10/09/2018 işe başlangıç tarihi, 09/12/2018 işin bitiş tarihi olan taş döşeme yapım işinde, Bakanlık tasarruf tedbirleri kapsamında proje ödeneği ödeme dengesinden dolayı 30 gün, iklimsel ve aşırı yağışlardan dolayı 60 gün olmak üzere top...

Elektrik Alımında Hakediş Raporu Hk.

Hocam Merhabalar. Belediyemize ait 2020 Yılı Elektrik Alımı İhalesi yaptık. Yaklaşık 44 adet aboneliğimiz bulunmaktadır. Her abonelik için doğal olarak ayrı ayrı fatura kesilmektedir. Bu faturalar hakediş raporunda liste halinde ayrıntılı şekilde yaz...

Süre Uzatımı ve İş Eksilişi

Belediyemiz tarafın yapılan 900.000 Litre akaryakıt alımı ihalesinin süresi 20/04/2020 tarihinde sona erecektir. Ancak İhale tarihinden bu zamana kadar alınan miktar ise 460.000 litredir. Geriye kalan miktarı almak için süre uzatımı yapılabilirmi. Bu...

Mal Alımı Hakediş Ödemelerinde SGK İlişiksizlik Belgesi İstenmesi Hk.

4734 sayılı kamu ihale kanununa göre akaryakıt ihaleleri mal alımındaki hakkediş ödemelerinden SGK ilişiksiz belgesi isteme zorunluluğu var mıdır?