Hakediş, F. Farkı, İş Artışı

  • Sıralama

Ek Fiyat Farkı

iyi günler hocam, 13 Mayıs 2022 tarih 31834 sayılı Resmi Gazetede 5546 karar sayısı ile yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile "4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun Geçici 6.maddesinin uygulanmasına İlişkin Esaslar" ve "4735 Sayılı Kamu İhale Söz...

Büfe Alımında İş Artışı

İyi çalışmalar, belediyemiz için 10 adet halk ekmek ve halk süt büfeleri ihalesi yaptık, ilgili firma malları teslim etti, fakat yeni talepler oldu. 3 adet daha büfeye ihtiyaç oldu, iş artışı yapabilir miyiz, yaparsak ne kadar yaparız? Ayrıca doğruda...

Ek Fiyat Farkı Hk.

22 Ocak 2022 tarih ve 31727 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 7351 Karar Sayılı Kanun’ un 11. Maddesinde; “Ülkemizde ve Dünya’ da hammadde temininin de ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ile girdi fiyatlarındaki beklenmedik artışlar nedeni...

Sürücüsüz ve Yakıtsız Araç Kiralama Fiyat Farkı Hk.

Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet ticari aracın 25 aylık süre için kiralanması amacıyla açık ihale yoluyla ihale edilecektir. 24 şubat 2022 tarih ve 31760 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5203 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında sözleşme...

Ek Fiyat Farkı Hk.

Merhaba Hocam 22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11. Maddesinde belirtilen Ek Fiyat farkı ve/veya Sözleşmelerin devri başlığı altında ihalelerde birim fiyat farkı verilmesine ilişkin hükü...

Ek Fiyat Farkı Ödemesi Hk.

15 Eylül 2021 yılında sözleşme imzalanan 2 adet işi 60 günlüğüne firmaya süre vererek yaptırdık ve 15 Kasım 2021 tarihinde kesin kabulünü yaptık ve firmaya ödemesini tamamladık. 5203 Sayılı Cumhur Başkanlığı kararına göre firmaya geriye dönük fiyat f...

Araç Kiralamalarında Fiyat Farkı Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet bb van tipi araç kiralanması planlanmaktadır. Açık ihale yolu ihale edilecek olan 30 ay süreli hizmet alım işi için Belediye Meclis kararı alınması gerekli midir? Yıllara sair i...

Yüklenicinin İş Programa Uymaması Hk.

İlçemiz Taşlık Mahallesinde Güneş Enerji Santrali Yaptırılması işi 4734 sayılı yasanın 19. Maddesi gereğince yaptırılmak üzere ihale olmuştur. Sözleşme türü anahtar teslim götürü bedeldir. İşin süresi 120 takvim günü olup, yer teslimi 28.10.2021 tari...

Belediye Şirket İşçilerinin TİS Farklarının Ödenmesi Hk.

Sayın Üstad iyi çalışmalar, 4735 sayılı kanunun fiyat farkı verilebilmesi başlıklı 8. Maddesinin 3. fıkrasınada 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde, 22/5/20...

Ek Fiyat Farkı Hk.

MADDE 11 – 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri “Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri: GEÇİCİ MADDE 5 – Ülkemizde ve dünyada hammadde te...