Hakediş, F. Farkı, İş Artışı

  • Sıralama

Elektrik Alımında Hakediş Raporu Hk.

Hocam Merhabalar. Belediyemize ait 2020 Yılı Elektrik Alımı İhalesi yaptık. Yaklaşık 44 adet aboneliğimiz bulunmaktadır. Her abonelik için doğal olarak ayrı ayrı fatura kesilmektedir. Bu faturalar hakediş raporunda liste halinde ayrıntılı şekilde yaz...

Süre Uzatımı ve İş Eksilişi

Belediyemiz tarafın yapılan 900.000 Litre akaryakıt alımı ihalesinin süresi 20/04/2020 tarihinde sona erecektir. Ancak İhale tarihinden bu zamana kadar alınan miktar ise 460.000 litredir. Geriye kalan miktarı almak için süre uzatımı yapılabilirmi. Bu...

Mal Alımı Hakediş Ödemelerinde SGK İlişiksizlik Belgesi İstenmesi Hk.

4734 sayılı kamu ihale kanununa göre akaryakıt ihaleleri mal alımındaki hakkediş ödemelerinden SGK ilişiksiz belgesi isteme zorunluluğu var mıdır?

Doğrudan Temin Usulüyle Yaptırılan İşlerde SGK İlişiksiz Belgesi İstenmesi Hk.

Selam hocam, belediyemiz tarafından 4734 sayılı Kanun 22/d maddesi limitleri kapsamında yapılan 20 bin m2 kilitli parke taşı işçiliği işine ait gelecek hakedişten SGK borcu yoktur yazısı istenmesi gerekir mi? Ayrıca bu işle işi yapan yüklenici firma...

İş Eksilişi Karşılığı Yükleniciye Yapılacak Ödemenin Hesabı Hk.

Sayın Hocam; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce bazı konularda tereddüde düşüldüğünden dolayı aşağıdaki sorulara açıklık getirmenizi arz ederim. Soru- 1) Birim fiyatı yapım işlerinde 3 kalem işin 2. de iş eksilişine gidilirse yüklenicinin zararının...

Ödemelerde SGK Borcu Sorgulaması

Hakediş ödemelerinde 2.000,00.-TL üzeri vergi borçları olan firmaların hakedişlerinden kesilip vergi dairesine ödenmektedir. SGK borcu bulunan firmalarda SGK borcu olarak kabul edilecek tutar 2019 yılı için ne kadardır?

Yapım İşinde İş Artışı ve Süre Uzatımı

Sayın Hocam; 1-Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan Teleferik enerji nakil hattı yapım işi tamamlanmak üzereyken yapılan hava hattının bir kısmının yer altına alınma zarureti hasıl olduğundan aynı yüklenici ile aynı sözleşeme kapsamında iş artışı yaparak...

İşyeri Değişikliğinde Nakliye Farkı Ödemesi Hk.

Selam hocam, belediyemiz 2018 yılında yapmış olduğu 200 bin m2 kilitli parke yapım işini teknik şartnamede 120 bin m2 şehir merkezi 80 bin m2 kırsal mahalleler yapımı için yüklenici firma 2 adet birim teklif fiyatı sunmuş ve ihale üzerinde kalmış, Be...

Mal Alımı Hakediş Ödemelerinde SGK Borcu Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Mal ve malzeme alımı ihalelerinin hakediş ödemesi yapılırken vergi borcu sorgulamasının yanında SGK borcu yoktur sorgulaması yapmamız gerekiyor mu? Bazı belediyelerin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 90.  Madd...

Akaryakıt Alımında İş Artışı

Hocam, 2018 yılında Belediyemize ait akaryakıt alımı ihalesi yaptık. 2019 yılı mart ayında yeni ihale yaptık ancak fiyat tekliflerinin uygun olmaması sebebiyle ihaleyi iptal edip yeni ihale ilanına çıktık. Bu süre zarfında 2018 yılında yaptığımız iha...