Hakediş, F. Farkı, İş Artışı

  • Sıralama

Alt Yüklenici Tarafından Hakediş Düzenlenmesi Hk.

Hocam iyi günler. Kurumumuz tarafından ihale edilen 2 adet halı saha yapım işi ihalesini iş ortaklığı yüklenmiş olup kesin hakedişlik kısmını Belediyemizin de onayını alarak aralarındaki sözleşmeye istinaden alt yükleniciye yaptırmıştır. Söz konusu a...

Yapım İşinde Proje Değişikliği ve İş Artışı Hk.

İlçemizde belediyemize yapılmakta olan bir binanın hem proje ihalesi hemde yapım ihalesi başka bir belediye tarafından yapıldı. Hakedişler ihaleyi yapan belediye tarafından ödenecektir. İhalesi yapılan projedeki imalatına başlanan binanın metrekare o...

Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Hk.

Yapım işi yüklenicisi verdiği hakedişte iş programına göre daha fazla imalat yapmışsa, fazla yaptığı imalatın fiyat farkı nasıl hesaplanır?

Özel Güvenlik Personeli Giyim Giderleri Hk.

İyi günler. 696 sayılı KHK ile kurulan Belediye Şirketimizin Ana Sözleşmesinde amaç ve konuda şu ibare bulunmaktadır; Bu kapsamda belediyenin; ... "2. Özel güvenlik hizmetleri vermek, giydikleri ve giydirdikleri tanıtıcı özel kıyafetlere karısılmaksı...

İhale Kapsamında Olmayan İşler Hk.

Merhaba Hocam, İhalesini yapmış olduğumuz Yol Düzenleme ve Tretuvar Kaplama Yapı İşi ile ilgili olarak; İhale kapsamında A Mahallesinde 1-2-3-4-5-6 nolu sokaklarda yol düzenleme yapım işi yapılacaktır. İhale kapsamı dışında olan B Mahallesi 1-2-3 nol...

Temlik Ödemesinde Vergi ve Sigorta Borcu Sorgulaması Hk.

Belediyemizden hakediş alacağı olan yüklenici başka bir şirkete temlik vermiştir. Belediyemizce hakediş ödemesi yapacağımız zaman hem temlik verenin hem de temlik alanın Maliye ve SGK borçlarını sorgulayacak mıyız? Yoksa sadece temlik verenin borçlar...

İş Eksilişinden Doğan Bedel Farkı Alacaklarında Zamanaşımı Hk.

Belediyemizce yapılan 2014 yılına ait 905.200,00 TL tutarındaki Akaryakıt alımı sözleşmesinde, kesin hakediş 650.788,38 TL (kdv dahil) tutar ile tamamlanmıştır. Ancak, yüklenici firma "4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çer...

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Hakediş Hesabı Hk.

Belediye şirketinde çalışan ve belediye başkanlığına personel destek alımı olarak şirketin faturalarının düzenlenmesi esnasında; a)Çalışan işçilerin işverene maliyetine ek %4 sözleşme gideri %1 şirket karıda eklenerek mi kesilmeli, b) Veya Teklif edi...

Belediye Şirketi Hakediş Ödemesi Hk.

İyi günler. Belediye Şirketimizin hakediş ödemlerine ait personel hizmet alımı ödemelerinde, KİK işçilik hesaplamalarından aldığımız birim fiyatlara "%4 Sözleşme ve Genel Gideri" dahil etmekteyiz. Fatura tutarına da %7'ye kadar Şirket Kârı eklemektey...

Kesin Hakediş Düzenleme Zamanı Hk.

Hocam kolay gelsin, birim fiyatlı ihalelerde geçici kabul yapıldıktan sonra hakediş (kesin hakediş) düzenlenip fatura kesilebilir mi? Teşekkür ederim.