Hakediş, F. Farkı, İş Artışı

  • Sıralama

Ödemelerde SGK Borcu Sorgulaması

Hakediş ödemelerinde 2.000,00.-TL üzeri vergi borçları olan firmaların hakedişlerinden kesilip vergi dairesine ödenmektedir. SGK borcu bulunan firmalarda SGK borcu olarak kabul edilecek tutar 2019 yılı için ne kadardır?

Yapım İşinde İş Artışı ve Süre Uzatımı

Sayın Hocam; 1-Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan Teleferik enerji nakil hattı yapım işi tamamlanmak üzereyken yapılan hava hattının bir kısmının yer altına alınma zarureti hasıl olduğundan aynı yüklenici ile aynı sözleşeme kapsamında iş artışı yaparak...

İşyeri Değişikliğinde Nakliye Farkı Ödemesi Hk.

Selam hocam, belediyemiz 2018 yılında yapmış olduğu 200 bin m2 kilitli parke yapım işini teknik şartnamede 120 bin m2 şehir merkezi 80 bin m2 kırsal mahalleler yapımı için yüklenici firma 2 adet birim teklif fiyatı sunmuş ve ihale üzerinde kalmış, Be...

Mal Alımı Hakediş Ödemelerinde SGK Borcu Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Mal ve malzeme alımı ihalelerinin hakediş ödemesi yapılırken vergi borcu sorgulamasının yanında SGK borcu yoktur sorgulaması yapmamız gerekiyor mu? Bazı belediyelerin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 90.  Madd...

Akaryakıt Alımında İş Artışı

Hocam, 2018 yılında Belediyemize ait akaryakıt alımı ihalesi yaptık. 2019 yılı mart ayında yeni ihale yaptık ancak fiyat tekliflerinin uygun olmaması sebebiyle ihaleyi iptal edip yeni ihale ilanına çıktık. Bu süre zarfında 2018 yılında yaptığımız iha...

Hakediş Ödemelerinde Öncelik Sırası

Hakediş ödemelerinde, idare alacakları, işçi alacakları, sgk ve vergi borçları, 89/1 haciz ihbarnameleri ödemelerinin öncelik sıralaması ne şekildedir? Teşekkür ederim.

Hakediş Ödemelerinde İşçi Ücretleri

Belediyemiz Yol Yapım İşi ihalesi kapsamında Hakediş ödemelerinde işçi alacakları ile ilgili hakediş dosyasında gerekli ilanlar yapılmış olup ilan tarihi itibariyle işçi alacağı olmadığı kayıt altına alınmış daha sonra hakediş ödemelerine başlanacağı...

İş Artışı veya İş Eksilişine İlişkin Fiyatlandırmada İhale Tenzilatı Hk.

İş eksilişlerinin bedelinin tespitinde ihale kırımının nasıl uygulanması gerektiği hakkında açıklayıcı karar karar; Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları yılı: 2015 Dairesi:2 Dosya no:42774 Tutanak no: 44076 Tutanak tarihi: 14.02.2018 karar özeti dolayısı...

Alacağı Temellük Eden Kişinin Alacağını Temlik Etmesi

Selam hocam, belediyemizde park yapım işini üstlenen firma alacağını noter temliki ile devretmiş olup, temliki alan firma bu temliki başka bir noter temliki ile başkasına devredebilir mi? Vereceğiniz cevaptan dolayı tşk.

Mal Alımlarında Alacağın Temliki Hk.

Belediyemiz tarafından 4734 sayılı Kanunun 19/a maddesine göre gerçekleştirilmiş olan mal alımı ihalesinde, yüklenici firma alacaklarını başka bir firmaya temlik yapmıştır. Yüklenici firma belediyenin onayı olmadan temlik yapabilir mi? Nasıl bir yol...