Harcama Esasları

  • Sıralama

Vergi Borçları Yapılandırılmış Firmaya Ödeme Yapılmasında Vergi Borcu Yoktur Belgesi Hk.

Sevgili Hocam; 4734 Sayılı kanunun 22/d doğrudan temin usulüyle yapılan Akaryakıt Alımında İlgili Firmanın Vergi dairesine 138.000 TL. Civarında Borcunun Bulunduğunu, Firmanın vergi dairesi başkanlığından almış olduğu yazı ile borcun %10 unu ödediğin...

Belediye Şirketine İşçi Alacakları Ödemelerinde Borcu Yoktur Belgesi Aranılması Hk.

İyi çalışmalar, Belediye personel şirketi hakedişlerinden sadece işçi alacaklarını vergi borcu yoktur belgesi aramadan şirket hesabına ödeme yapabilir miyiz? Tahsilat Genel Tebliğinde belirtilen "Diğer taraftan, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir b...

Karşı Vekalet Ücreti Ödemelerinde Vergi Borcu Yoktur Belgesi Hk.

Belediyemiz adına yürütülen işlem nedeni ile Avukat tarafından kesilen serbest meslek makbuzu ödeme karşılığı olarak vergi borcu yok yazısı istenmesi gerekir mi ? Karşı taraf Avukat ödemeler için borcu yok yazısı talep edemeyeceğimizi söylüyor konu h...

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ve Mali Sorumluluk Hk.

30 Haziran 2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde de belirtildiği üzere; Genelgenin uygulanması ile ilgili olarak gereken tedbirler alınacak ve her kademedeki yönetici t...

Tasarruf Genelgesinin Uygulanmasında Sorumluluk Hk.

Hocam hayırlı günler. Tasarruf Genelgesinin çerçevesini neleri kapsadığını aşağı yukarı biliyorum. Defalarca okudum. Tasarruf genelgesine uyum konusunda asıl sorumlu Belediye Başkanıdır diye anlıyorum. Lakin Bu konulara riayet edilmemesi halinde ısra...

Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtımı ve Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Hk.

Muharrem ayı nedeniyle Belediyemiz tarafından aşure yapılması ve beldemiz halkına dağıtılması planlanmıştır. 30 Haziran 2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yapılmasını engeller mi?

Tasarruf Genelgesinde Danışmanlık Hizmeti Alımı Sınırlaması Hk.

31 Aralık 2021 tarihine kadar zorun hale gelecek olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kurumumuzca yapılması gereken zorunlu işlemlerin yapımı esnasında oluşacak olan mali giderler ile ilgili olarak 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi...

Doğrudan Temin Usulünde Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı Düzenlenmesi Hk.

Hocam iyi günler. 4734 sayılı Kanunun 22. maddesine istinaden doğrudan temin yolu ile yapılan mal, hizmet alımları ile yapım işlerinde muayene kabul komisyonu oluşturularak muayene kabul tutanağı düzenlenmesi zorunlu mudur?

Kira Ödemesi Hk.

Belediyemizce (A) şahsından işyeri kiralanacaktır. Ancak ödeme belgesi için kira sözleşmesi haricinde harcama pusulası düzenleme zorunluluğu var mıdır? Var ise kira stopojı haricinde ayrıca %10 tevkifat uygulaması yapılmalı mıdır? İyi çalışmalar

Cami Restorasyon İşi ve Tasarruf Genelgesi Hk.

İyi günler hocam, mülkiyeti belediyemize ait koruma altında bulunan Küçük Arık Camisi için Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından Mart ayı itibariyle restorasyonu için %60 oranında ödenek ayrılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi nedeniyle ihale...