Harcama Esasları

  • Sıralama

İlan Giderleri Hk.

Belediye başkanlığımız adına gazeteye verdiğimiz 19 Mayıs Bayramı ile ilgili kutlama ilanını (basın ilan kurumuna ödenecek) hangi tertipten ve evrakları ile yapılmalıdır?

Sulama Birliklerinin Ödemelerinde Vergi Borcu Yoktur Belgesi İstenmesi Hk.

Sevgili Hocam; Sulama Birlikleri olarak 4734 Sayılı kanunun 22/d doğrudan temin usulüyle yapılan satın alımlarda veya iş makinası bakım onarımlarında fatura ödemesi yapılması esnasında Vergi dairelerinden borcu yoktur yazısı alınması zorunluluğu var...

Gri Pasaport Harcı Hk.

Hocam merhaba, tam zamanlı sözleşmeli ve işçimiz kardeş şehrimizde yapılan projelerin takibi için görevlendirilecektir. Gri pasaport çıkartmak istiyoruz. Pasaport harç ücretini belediyemizden karşılayabilir miyiz?

Çiftçiden Safran Soğanı Alınması Hk.

Vergi mükellefi olmayan bir çiftçiden (ziraat odasına kayıtlı) safran soğanı alınacaktır. Bu ürünün alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun, İstisnalar Madde 3- (Değişik: 30/7/2003-4964/2 md.) a) Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya...

Şirket İşçilerine Gerçekleştirme Görevi Verilmesi Hk.

696 sayılı KHK ile çalışan personel gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirilebilir mi?

Mutemet Eliyle Yapılabilecek Ödemeler Hk.

Merhabalar, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 7. maddesinin (ğ) bendinde, Mahalli idare personelinin aylık, ücret ve düzenli olarak yapılan benzeri alacaklarının, harcama yetkililerince yazılı olarak görevlendirilen mutemetlere ödenme...

İhalelerde Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları Hk.

Hocam iyi günler. Muhasebe yetkilisi olarak doğrudan teminlerde Piyasa araştırma raporunun olup olmadığına dikkat etmeliyim. İhalelerde neye dikkat etmeliyim. Örneğin pazarlık usulü ile yapılmış mal alımı ihalesinde, acaba öncesinde açık ihale yapılm...

Belediye Şirketi Ödemelerinde Vegi Borcu Yoktur Belgesi İstenmesi Hk.

Hocam öncelikle saygılar sunarım. Tamamı Belediyemiz sermayeli Limited Şirketin yapmış olduğu harcamalar için (kırtasiye, sarf malzeme, temizlik malzemesi vb.) malzeme alışları için tüm harcamalara borcu yok istemeli miyiz? Herhangi bir limit mevcut...

Sözleşmeli Personelin Harcama Yetkilisi Olarak Görevlendirilmesi

Sayın hocam, harcama yetkilisi yazacak tahsildardan başka memur yok. Ekonomist kadrosunda sözleşmeli personelimiz var. Harcama yetkilisi olarak görövlendirebilir miyiz? 

Ödemelerde Vergi Borcu Yoktur Yazısı Hk.

Merhaba Hocam. Ödeme yapacağımız zaman 5.000,00 TL nin üzerindeki ödemelerde borcu yoktur yazısı istiyoruz. 5 bin lira nın altındaki vergi borçlarını dikkate almadan miktarın tamamını mı ödemeliyiz? Yoksa küçük miktar bile olsa vergi borcunu vergi da...