Harcama Esasları

  • Sıralama

Şirket İşçilerine Gerçekleştirme Görevi Verilmesi Hk.

696 sayılı KHK ile çalışan personel gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirilebilir mi?

Mutemet Eliyle Yapılabilecek Ödemeler Hk.

Merhabalar, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 7. maddesinin (ğ) bendinde, Mahalli idare personelinin aylık, ücret ve düzenli olarak yapılan benzeri alacaklarının, harcama yetkililerince yazılı olarak görevlendirilen mutemetlere ödenme...

İhalelerde Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları Hk.

Hocam iyi günler. Muhasebe yetkilisi olarak doğrudan teminlerde Piyasa araştırma raporunun olup olmadığına dikkat etmeliyim. İhalelerde neye dikkat etmeliyim. Örneğin pazarlık usulü ile yapılmış mal alımı ihalesinde, acaba öncesinde açık ihale yapılm...

Belediye Şirketi Ödemelerinde Vegi Borcu Yoktur Belgesi İstenmesi Hk.

Hocam öncelikle saygılar sunarım. Tamamı Belediyemiz sermayeli Limited Şirketin yapmış olduğu harcamalar için (kırtasiye, sarf malzeme, temizlik malzemesi vb.) malzeme alışları için tüm harcamalara borcu yok istemeli miyiz? Herhangi bir limit mevcut...

Sözleşmeli Personelin Harcama Yetkilisi Olarak Görevlendirilmesi

Sayın hocam, harcama yetkilisi yazacak tahsildardan başka memur yok. Ekonomist kadrosunda sözleşmeli personelimiz var. Harcama yetkilisi olarak görövlendirebilir miyiz? 

Ödemelerde Vergi Borcu Yoktur Yazısı Hk.

Merhaba Hocam. Ödeme yapacağımız zaman 5.000,00 TL nin üzerindeki ödemelerde borcu yoktur yazısı istiyoruz. 5 bin lira nın altındaki vergi borçlarını dikkate almadan miktarın tamamını mı ödemeliyiz? Yoksa küçük miktar bile olsa vergi borcunu vergi da...

Temlik Ödemesinde Vergi Borcu Yoktur Belgesi İstenmesi Hk.

Merhabalar, belediyemizden alacaklı olan yüklenici bir firma alacağını bir factoring firmasına temlik etti. Temlik ödemesi yapılırken yüklenici firmanın Vergi Borcu Yoktur belgesi istenmesi gerekir mi? Yoksa vergi borcu yoktur belgesi istemeden ödeme...

Tahsildar Tarafından Tahsil Edilen Paraların Harcamalarda Kullanılması Hk.

Belediye tahsildarında biriken belediye gelirlerinden acil ihtiyaç oluşması halinde harcama yapılabilir mi? (örnek: karşı ödemeli kargo ücreti, peşin işlem yapan firmalardan yapılan alımlar ücreti, vs.)

Mutemetlik ve Gerçekleştirme Görevinin Birleşmesi Hk.

Hocam hayırlı sabahlar. Gider tahakkuk memurluğu ile mutemetliğin aynı kişide olmasında sakınca var mıdır?

Mali Hizmetler Müdürünün Piyasa Fiyat Araştırması ile Muayene ve Kabul Komisyonlarında Görev Alması Hk.

Hocam iyi akşamlar. Doğrudan teminlerde (22/d) Mali Hizmetler Müdürünün piyasa araştırma komisyon üyesi olması ve muayene ve kabuller de yer alması doğru mudur? Teşekkür ederiz.