Harcama Esasları

  • Sıralama

Eğitim Katılım Gideri

Selam hocam, kurumumuz 2 personeli İçişleri Bakanlığının düzenlediği e-Belediye bilgi sistemleri muhasebe modülleri eğitimi kapsamında eğitime katılmış bulunmaktadır. Sormak istediğim personeli otel konaklama bedeli yüksek olduğundan ödemiş olduğu fa...

Muhasebe Yetkilisi Görevini Yürüten Mali Hizmetler Müdürünün Harcama Yetkisi Hk.

Mali Hizmetler Müdürü olmak için gerekli şartlar nelerdir? 5018 sayılı Kanunun 60. Maddesinde, harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez hükmü, yer almaktadır. Ayrıca 5018 sayılı Kanunun 31. Maddesinde her birimin en üst y...

Belediye Başkanının Harcama Yetkisi

Merhaba. Vekaleten de olsa müdür ataması yapılmayan Müdürlüğün harcama yetkilisi Belediye Başkanı olabilir mi? Olabiliyorsa olması için herhangi bir yazı ya da onay alınmasına gerek var mı? Müdür ataması yapılmadığı için ödenek aktarılan birimin en ü...

Muhasebe Yetkilisinin Hakediş ve Eklerinin Hazırlanmasında Görevlendirilmesi

Merhaba Sayın Hocam, Yapım İşleri Hakedişi ve eklerinin düzenlenmesinde Muhasebe Yetkilisi görev alabilir mi? Saygılarımla.

Eğitim Semineri Hk.

Selam hocam belediyemizde eğitim seminerlerine katılan personellerin konaklamada tek ve çift oda tercihinde tek odayı tercih edebilir mi, ayrıca alımı 4734 sayılı Yasanın hangi maddesine göre yapılır?

Televizyonda Tanıtım Yayını

Merhaba. Belediye başkanımız yerel bir televizyon kanallarında vereceği reklam, kutlama mesajı gibi reklamların ödemesinde hangi ödeme evraklarını eklememiz gerekecek. Yöremizde 2 adet yerel kanal var ve ikisinde de reklam verilmesi planlanmakta. Ayr...

Tören, Temsil ve Ağırlama Giderleri

Belediyemizde 2016-2017 yılları arasında eski belediye başkanı döneminde bir lokantada belediyeye ilçe dışından gelen misafirler ile belediyenin iş ve işlemlerini yerine getirmek amacıyla ilçeye gelen Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası ve diğer res...

Belediye Şirketi Personelinin Belediye Birimlerinde Gerçekleştirme Görevlisi Olarak Görevlendirilmesi

Merhaba Hocam, 375 sayılı KHK'nin nın geçici 24. md. gereği işçi statüsüne geçen ve ayrıca khk sonrası belediye şirketine büro personeli olarak yeni alınan personeller belediye birimlerinde gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirilebilir mi? Syg.

Amatör Spor Kulüplerine Yardım

Merhaba. Belediyeler üst yöneticinin onayıyla amatör spor kulüplerine yardım yapabilmektedir. Bu yardım ve şekliyle alakalı birkaç sorum olacak. 1- Ayni yardım yapılabilmesi için alımın Belediye tarafından yapılması gerekli mi? Kulübün alımını yaptığ...

Temsil ve Ağırlama Giderlerine İlişkin Harcama Yetkisinin Devri

Belediye Başkanı, yardımcılarından birine harcama yetkisini devrederken, düğün takıları, yemek ve konaklama ile gazete ilanları gibi giderlere ilişkin harcama yetkisini devredebilir mi?