İdari Para Cezaları

  • Sıralama

İdari Para Cezasında Sorumluluk Hk.

Apartman yönetimi kazan dairesinde tamirat sonucu çıkan molozu sokağa dökmüş. İdari para cezasını işi alan kişiye mi yoksa apartman yöneticisine mi yazmamız gerekir?

Seyyar Satıcılar Hk.

Pazar yerinde kusur işleyen veya araba ile satış yapan pazarcılara zabıta müdürlüğü olarak plaka veya kimlik bilgilerine ceza yazabilir miyiz?

Trafikle İlgili Cezalar Hk.

Belediye zabıta müdürlüğü olarak, kişilerin araçla işledikleri suçlar; kaldırımda park, hatalı park, moloz dökme gibi, bu suçlar tespit edildiğinde zabıta olarak cezayı plaka bilgilerini tespit edip kişinin adına ceza olarak yapmamız mı gerekir?

İdari Yaptırım Tutanağı Hk.

Zabıta müdürlüğü tarafından bir işletmeye kaldırım işgalinden dolayı yapılan idari yaptırım tutanağı düzenlenmiş, üst yazı ile başkanlığa bildirilip başkanlık imzalamazsa hazırda tutulan idari yaptırım tutanağının durumu ne olmalı?

Zabıta Tembihnamesi Hk.

Hocam iyi çalışmalar, 1-Belediyemiz meclisince zabıta tembihnamesi görüşülecektir. Tembihname de zabıtaların vermekte yetkili olduğu cezaların alt ve üst limitleri aralığı göz önünde bulundurularak cezanın niteliğine göre tutarlar belirlenerek karara...

Yapılandırmanın Kapsamı Hk.

7256 sayılı Yasa ile yapılandırma kapsamına giren Belediyelerce 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre verilen kaçak inşaat para cezaları ve Belediyelere ait iş yerlerinin birikmiş kira alacaklarının bahse konu yasa kapsamına girip girmediğinin...

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleriyle İlgili Cezai İşlemler

İlçemiz sınırları içerisinde polis tarafından kafelerde yapılan denetim esnasında görülen eksikler üzerine tutulan tutanak kaymakamlık kanalı ile belediyemize bildirilmesi sonucu aynı işyerine uygulanak tutanakların neticesinde farklı cezalar uygulan...

Tarihi Geçmiş Gıda Maddelerinin Belediyenin Çöp Konteynerine Atılması Hk.

Marketlerde bulunan tavuk, ciğer, kıyma, süt ve süt ürünleri vb ürünlerin son kullanma tarihi geçtikten sonra Belediye Evsel Atık Kutusuna (çöp konteyneri) atmaları uygun mu? Bu ürünlerin nasıl imha edilmesi gerekmektedir?

Saman Balyaları Hk.

Hocam merhaba, kasabamızın nüfusu 3150'dir. Hayvancılıkla uğraşan vatandaş kendi parsel sınırları içerisinde saman balyalarını istif etmektedir. Komşusu tarafından şikayet edilmektedir. Saman balyalarının tehlike oluşturduğunu bu durumdan şikayetçi o...

İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi ve Ödeme Vadesi Hk.

Sayın Hocam; Belediye Encümenince alınmış 3194 sayılı Kanunun 32 ve 42. maddeleri gereği kaçak yapıdan dolayı imar para cezası kesilmiş encümen kararı ilgili kişiye tebliği tarihi itibariyle 15 gün mü/30 gün mü gelirler şefliğince vade günü ve indiri...