İdari Para Cezaları

  • Sıralama

Kaldırım İşgali Hk.

Zabıta müdürlüğü olarak aynı işletmeye birkaç kez kaldırım işgalinden 32 ve 38 maddelerden işlem yaptık, bu işletmenin ısrarı halinde nasıl bir ceza artırımı olabilir, ceza artırımı kaç cezadan sonra artırılabilir ve limit nedir?

Oto Galerinin Kaldırım İşgali Hk.

Galeri önüne park etmiş araç zabıta birimlerimiz tarafından aşırıya kaçan kaldırımı işgal eden bir veya birkaç aracı için işletmeye idari para cezası yazılabilir mi?

Kaldırım İşgali Hk.

Belediyemiz zabıta birimi kaldırım işgali yapan araçların plaka ve kimlik bilgilerini öğrenerek idari yaptırım tutanağı, fotoğrafla birlikte örneğin 32-38 maddelerden işlem yapması, yeterli mi bunun için ayrıca encümen kararına gerek var mıdır?

İdari Para Cezasında Sorumluluk Hk.

Apartman yönetimi kazan dairesinde tamirat sonucu çıkan molozu sokağa dökmüş. İdari para cezasını işi alan kişiye mi yoksa apartman yöneticisine mi yazmamız gerekir?

Seyyar Satıcılar Hk.

Pazar yerinde kusur işleyen veya araba ile satış yapan pazarcılara zabıta müdürlüğü olarak plaka veya kimlik bilgilerine ceza yazabilir miyiz?

Trafikle İlgili Cezalar Hk.

Belediye zabıta müdürlüğü olarak, kişilerin araçla işledikleri suçlar; kaldırımda park, hatalı park, moloz dökme gibi, bu suçlar tespit edildiğinde zabıta olarak cezayı plaka bilgilerini tespit edip kişinin adına ceza olarak yapmamız mı gerekir?

İdari Yaptırım Tutanağı Hk.

Zabıta müdürlüğü tarafından bir işletmeye kaldırım işgalinden dolayı yapılan idari yaptırım tutanağı düzenlenmiş, üst yazı ile başkanlığa bildirilip başkanlık imzalamazsa hazırda tutulan idari yaptırım tutanağının durumu ne olmalı?

Zabıta Tembihnamesi Hk.

Hocam iyi çalışmalar, 1-Belediyemiz meclisince zabıta tembihnamesi görüşülecektir. Tembihname de zabıtaların vermekte yetkili olduğu cezaların alt ve üst limitleri aralığı göz önünde bulundurularak cezanın niteliğine göre tutarlar belirlenerek karara...

Yapılandırmanın Kapsamı Hk.

7256 sayılı Yasa ile yapılandırma kapsamına giren Belediyelerce 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre verilen kaçak inşaat para cezaları ve Belediyelere ait iş yerlerinin birikmiş kira alacaklarının bahse konu yasa kapsamına girip girmediğinin...

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleriyle İlgili Cezai İşlemler

İlçemiz sınırları içerisinde polis tarafından kafelerde yapılan denetim esnasında görülen eksikler üzerine tutulan tutanak kaymakamlık kanalı ile belediyemize bildirilmesi sonucu aynı işyerine uygulanak tutanakların neticesinde farklı cezalar uygulan...