İhale Usulleri ve D. Temin

  • Sıralama

Personel Taşıma İşinin Sefer Sayısı Üzerinden İhaleye Çıkarılıp Çıkarılamayacağı

Bu karar; personel taşıma işinde sefer sayısı üzerinden ihaleye çıkılıp çıkılamayacağı konusunu idarenin belirleme ve buna göre düzenleme yapma hususunda takdir yetkisinin bulunup bulunmadığına ilişkindir.

Kamu İhalelerinde İhale Süreci, Başlama ve Bitme Zamanı

Bu karar; kamu ihalelerinde ihale sürecinin, ihale yetkilisinden onay alınması ile başlayıp sözleşmenin imzalanması ile sona erdiğine ilişkindir.

Yapıma İlişkin Onarım İşlerinin, Hizmet Alımı Olarak İhale Edilip Edilemeyeceği

Bu karar, yapım ihalesi kapsamında yapılacak rutin yol bakım, yapım ve onarımı işlerinin kamu ihale mevzuatı uyarınca hizmet alımı olarak ihale edilip edilemeyeceğine ilişkindir.

Yapılacak İşin Mal Alımı, Hizmet Alımı veya Yapım İşleri İhalesi Kapsamında Olup Olmadığının Belirlenmesi

Bu karar, yapılacak olan ihalenin mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri ihalelerinden hangisinin kapsamında olduğunun belirlenmesinde dikkate alınması gereken kriterlerin belirlenmesine ilişkindir.

Doğrudan Temin İhalelerinin Hakkında, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, doğrudan temin ile yapılan ihaleler ile ilgili olarak kuruma itiraz yapılması halinde bu itirazın şekil yönünden red edileceğini belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İhaleye Teklif Veren Firmanın İdare Takdiri Olarak Çıkılan İhale Yöntemine İtirazının Değerlendirilmesi

Bu Karar, ihaleye teklif veren firmanın idare takdiri olarak belirlenen ihale yönteminin yanlışlığına itiraz etmesi durumunda belirlenen ihale yöntemi kanuna uygun ise bunun mevzuata uygun olacağını belirten Kamu İhale Kurumu kararına ilişkindir.