İhale Usulleri ve D. Temin

  • Sıralama

Hukuki Danışmanlık Hizmeti Alımı Hk.

Belediyemizde kadrolu avukatımız olmakla beraber, bazı birimlerimizin hukuksal durumlarına ilişkin uzmanlık isteyen durumlarda hukuksal danışmanlık hizmet alımı doğrudan temin ile yapılabilir mi?

Arsa Payı Satın Alınması Hk.

Hocam merhaba. İlçemizde İmar Planında okul alanı olarak belirlenen 5162 m2 parselde vatandaşın 60 m2 hissesi bulunmaktadır. Belediyemizin de aynı parselde 162 m2 hissesi bulunmaktadır. Vatandaşa ait olan 60 m2 hisseyi satın almak istiyoruz. Bunun iç...

İhaleye Katılım Olmaması Hk.

İyi günler. Belediyemiz bünyesindeki Akaryakıt İşletmesi Müdürlüğü tarafından 2022 yılı için 21/f Pazarlık Usulü ile Akaryakıt Nakliyesi Hizmeti Alımı ihalesi yapmak istedik. Fakat Akaryakıt Nakliyecileri fiyatlar değişkenlik göstermesinden dolayı te...

Doğrudan Teminde Karar Pulu Kesintisi Hk.

Doğrudan temin yolu ile yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ihale kararına ait damga vergisi kesintisi yapılması gerekiyor mu?

Belediye Başkanının Ağırlama Giderleri Hk.

Belediye Başkanının misafirleri ile Belediyemize gelen diğer misafirlere çay ocağımızdan çay ikramı yapılmaktadır. malzemeler aylık olarak alınmaktadır. Bu faturaları ağırlama giderlerinden ödeyebilir miyiz? Bir sınırlama var mıdır? Bununla ilgili fa...

Yapım İşinin Pazarlık veya Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle Yapılması Hk.

2021 Yılında Belediyemizce Kültür Merkezi Yapım işi için iki kez 4734 Sayılı İhale Kanunun 19. maddesine göre ihalesi yapıldı. İki ihalede de teklifler açıldı komisyon kararı sonrasında İhale yetkilisince rekabet ortamının oluşmadığı gerekçesi ile ih...

İş Makinesi Bakım ve Onarımı Hk.

Belediyemize ait CAT marka kepçenin bakım ve onarımları yetkili serviste yapılmaktadır. Kepçenin garanti süresi bitmiş durumda. Yetkili servise yaptırılacak onarımlarda yetkli servis belgesine istinaden tek teklifle ödeme yapılabilir mi?

Yapım İşlerinde Pazarlık Usulü Uygulanması Hk.

Sayın Hocam; Belediyemizce daha önce yollardan sökülen parke taşlarının tekrar değerlendirilmesi amacıyla beldemiz yollarına dizilmesi işini yolların tesfiyesi yapılarak dizim işini pazarlık suretiyle ihaleye çıkararak yaptırılabilir mi? Yoksa önce a...

İkinci El Traktör Alımı Hk.

Belediyemize ihtiyaç dahilinde 2. el traktör almak istiyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyiz doğrudan temin limitini geçmezse doğrudan temin ile alabilir miyiz?

GES Yapım İşinin Pazarlık Usulüyle İhalesi Hk.

Güneş Enerji Santrali Yapım İşi 4734 Sayılı İhale Kanununun 21/b maddesine göre Pazarlık Usulü ile yapılabilir mi? Bu konu ile ilgili görüşlerinizi bekler, saygılar sunarım.