İlanlar

  • Sıralama

Beldelerde Yerel Gazete İlanı Hk.

Hocam iyi günler kolay gelsin. 4734 sayılı Kanun’a dayanılarak çıkarılan Kamu İhale Genel Tebliğinin ilanlara ilişkin hususları içeren 13.1.1.3 maddesi; “İşin veya İhalenin yapılacağı yer belirlenirken, büyükşehirlerde büyükşehir belediye sınırları,...

Büyükşehirlerdeki İhale İlanlarında Yerel Gazete İlanları Hk.

Sayın hocam, ilçemizde günlük veya haftalık olarak gazete çıkmamaktadır. Gaziantep Araban ilçesi, 6360 sayılı kanunla büyükşehir ilçe statüsüne kavuşmuştur. Araban ilçesi için; 2886 sayılı devlet ihale kanunu ve 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre i...

Haftalık Gazetede İhale İlanı

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce yapılacak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi gereğince, ihale ilan metni KİK bülteninde yayınlanmış, Beled...

Gazete İlanı

Hocam beldemiz 2953 nüfusa sahip bir beldedir. Bize belde belediyesi olarak eşik değerin altında bulunan ilan süresi 7 gün olan ihalelerde gazete ilanı zorunlu mudur? Beldemizde yerel gazete yoktur. Sadece ilçemiz olan Dinar da yerel gazete bulunmakt...

İhale İptallerinde İlan Giderleri

Belediyemiz çeşitli birimleri tarafından 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihaleler hem gazetede ilan edilmek hemde kamu ihale kurumuna ilan bedeli yatırılmaktadır. Ancak, sonradan çeşitli sebeplerle bu ihaleler iptal edilebilmektedir ve yeniden ihaley...

Belli İstekliler Arasında İhalelerde Ön Yeterlilik İlanları

Hocam İyi Günler; Belli istekliler arasında yapılacak bir ihalede ön yeterlilik ilanları yerel gazetelerinde ilan ettirilmesi gerekiyormu. saygılarımla

Mahallinde İlan Hk.

Sn Hocam, Belediyemiz İl merkezine 10 km uzaklıkta olup belde sınırları içerisinde yerel gazete bulunmamaktadır. 4734 sayılı kanuna göre ihale yaklaşık maliyeti 13/b1 maddesi gereğince 90.000,00 TL nin altında kalan ihalelerde en az 2 adet yerel gaze...

Zeyilname ve Düzeltme İlanı

Bir ihalenin birim fiyat cetvelinde ve teknik şartnamesinde tekliflerin hazırlanmasını etkileyebilecek bir hata tespit edilmiş ve son teklif verme gününe 10 günden az süre kaldığı için ihale günü 12 gün ötelenerek EKAP üzerinden zeyilname yapılmış, z...

İlan

4734 sayılı kanunun 21/f maddesine ve davet usulü ilansız olarak yapılacak olan ihale ayrıca Basın ve yayın kurumunca ilan edilmesi gerekir mi?