İlanlar

  • Sıralama

Zeyilnamelerin İhale Dokümanı Alanlara Ulaşması Gereken Tarih

Bu karar; ihale zeyilnamelerin, ihale dokümanı alanlara en geç ne zamana kadar ulaşması gerektiğine ilişkindir.