İmar Cezaları

  • Sıralama

Ruhsat ve Eklere Aykırılıkta Uygulanacak İdari Para Cezası Hk.

Daha önce ruhsat verilmiş olan yapıda şikayet sonucu ruhsat ve eklerine aykırılık tespit edilmiş olup yapı tatil zaptı düzenlenip inşaat durdurulmuştur. 3194 sayılı imar kanununun 42. maddesine göre yapı sahibine ceza yazılmıştır. Ruhsat ve eklerine...

Mahkemece Verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının İmar Para Cezasına Etkisi Hk.

Bir vatandaşa kaçak yapı nedeniyle belediyemizce idari para cezası verilmiştir. Aynı vatandaş Asliye Ceza Mahkemesinde de söz konusu kaçak yapı nedeniyle yargılanarak 5237 sayılı TCK 184. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası aldı ve daha önceden adli...

Kaçak Kantar İnşaatı Hk.

Köyden mahalleye dönüşen bir yerde köy yerleşik plan içinde ruhsatsız bir şekilde sadece temel betonu (30 cm yüksekliğindeki) atılan kantara kaçak yapı cezası kesilebilir mi? Kesilirken temel çalışmasını hangi yapı sınıfı ve hangi grup yapı olarak de...

Kaçak Yapı Hakkında Yapılacak İşlemler

İyi günler hocam, gelen şikayet üzerine a şahsının parselinin hemen bitişinde kaçak yapı yapıldığı, yapılan inceleme sonucu ruhsat alınmadığı kaçak yapıldığı, a şahsının parselinde binasının önünü kapattığı tespit edilmiştir. Kaçak yapılan yapıyı dir...

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Binaya İlişkin İdari Para Cezasının İptali

Yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı imar kanunu uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilmeyen para cezaları iptal edilir denilmektedir. İptal işlemi için encümen kararı alınması gerekir mi? Çalışmalarınızda başarılar diler...

İmar Cezasında Peşin Ödeme İndirimi

Belediyemiz tarafından 3194 sayılı Kanunun 32. maddesine göre ruhsatsız yapı yapmaktan idari para cezası kesilmiştir. Söz konusu cezanın tahsilinde tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 'lik indirim uygulaması yapılır mı?

İnşaat Dolayısıyla Çevreye Verilen Zararlar Hk.

Yapımı devam eden inşaatlarda yapım aşamasında komşu parseldeki binanın çatı, duvar, sıva, boya vb. kısımlarına zarar verilmesi durumunda zarar gören mal sahipleri tarafından yapılan şikayetlerde imar müdürlüğü tarafından 3194 sayılı imar kanununa gö...

İmar Affı Kapsamında İmar Para Cezasının İptali

Selam hocam, Belediyemiz 14.03.2017 tarihinde Belediye Encümen kararı ile imara aykırı işlemden dolayı bir inşaata para cezası verilmiş olup; Bu inşaat İmar barışı ile yapı kayıt belgesi aldığından dolayı verilen para cezasının silinmesi istenmektedi...

İmar Affı Kapsamında Para Cezası İptali Hk.

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrası “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.” hükmüne göre: 1) 31.12.2017 tarihinden...

İmar Para Cezalarında Peşin Ödeme İndirimi ve Gecikme Zammı

Sayın Hocam, İmar kanununa aykırılık nedeniyle encümence verilen imar cezalarına peşin ödeme yapılması durumunda 4/1 oranında indirim soz konusu mudur? Süresinde ödeme yapılmadığında gecikme zammı uygulanak mıdır? Kabahatler Kanununa göre encümence v...