İmar Cezaları

  • Sıralama

İmar Para Cezası Hk.

Merhaba hocam ilçemizde 2015 yılında bir sanayi yapısı için 3194 sayılı imar kanunun 32. ve 42. maddesine göre işlem yapılmış 104.000 TL ceza kesilmiştir. Bu ceza ile ilgili olarak tapuda ipotek konulmuştur. Mal sahibinin iflas etmesi nedeni ile ceza...

Kim Tarafından Yapıldığı Belli Olmayan Kaçak Yapı Hk.

Tapusuz bir taşınmaz üzerinde yapılan kaçak yapının sahibinin kim olduğu şifahen araştırılarak kişi hakkında 42. madde uygulaması yapı hakkında 32. maddeye dair işlemler yapıldı. Kişi İPC'nin iptali için açtığı davada yapının kendisine ait olmadığını...

İmarla İlgili İdari Para Cezasının Mahkemece Usulü Eksiklik Sebebiyle İptali Hk.

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, 3194 Sayılı İmar Kanunun 42. Maddesine göre düzenlenen para cezası işlemlerine itiraz eden kişilerin mahkemelere açtıkları davalarda, bazı para cezaları usulü hatalardan dolayı (Ör: imara aykırı ta...

Kaçak İnşaat Yıkım Kararları Hk.

Saygılar sayın hocam. Kaçak inşaattan dolayı yazılan para cezası ve akabinde alınan yıkım kararında; 1) Yıkım kararın alınmasında bir süre var mıdır? 2) Yıkım Kararı toplu mesela 10-15 adet yıkım varsa tek encümen kararında alınabilir mi? Saygılarıml...

Ruhsatsız Yapılara Uygulanacak İdari Para Cezası Hk.

Ordu İli İkizce İlçemizde İmar planı dışında mahalle yerleşik alan sınırları içerisinde kaçak yapı tespiti yapılmış 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereğince Yapı Tatil Zaptı Uygulanarak Yapı Mühürlenmiştir. Ancak uygulanacak ceza ile ilgili t...

Apartmanın Ortak Kullanım Alanına Yapılan Eklentiler Hk.

Sayın Hocam; İlçe Merkezinde bulunan 24 daireli apartmanın alt katı işyeri olarak kullanılmaktadır. Fakat söz konusu olan işyeri, apartmanın ortak kullanım alanı olan yerleri sundurma, profil demir ve branda ile kapatarak işyerine dahil edip kullanma...

Baz İstasyonları İçin Geçmişte Verilen İdari Para Cezalarının İptali ve İadesi Hk.

Merhaba, 2015 yılında 3194 sayılı Kanun 32 ve 42 uyarınca baz istasyonlarına işlem yapılmış ve çevreye ve insan sağlığına zararlıdır diyerek para cezası artırımlı olarak uygulanmıştır. İdari para cezaları hakkında uygulanan artırımlar hususunda mahke...

Binanın Ortak Alanına Tel Çit Konulması Hk.

İlçemiz Evren Mahallesi’nde bulunan yüz ölçümü 282,18 metrekare olan 152 ada 29 parsel numaralı taşınmaz için 22.05.2018 tarihinde alınan imar durumu Ayrık İkiz Nizam 4 kat TAKS:0.30 olup mevcut arsa köşe başı konumunda –iki yola cephelidir. Düzenlen...

Sundurma İle İlgili İdare Para Cezası Hk.

Yapı kullanım izin belgesi düzenlenmiş binaya zemin kat dükkan sahibi kat maliklerinin rızasını almadan 3.60x23.00m2 ebatlarında toplam 83 m2'lik sökülüp takılabilir (profil ve saç örtü ) ile sundurma yapılmıştır. Söz konusu sundurmanın kaldırılması...

Site Otoparkının İşgali Hk.

Hocam hayırlı günler, vatandaş inşaat firmasının yaptığı bir siteden daire aldığını binaların altında bulunan ortak kullanım araç park yerlerinden birine inşaat firmasının malzemelerini koyarak işgal/gasp ettiğini bildirmekte ve inşaat firmasına bu h...