İmar Cezaları

  • Sıralama

Ortak Alana Yapılan Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapıda İdari Para Cezası Hk.

Sitenin ortak kullanımında olan alana ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilen havuz hakkında 3194 sayılı Kanunun 32 ve 42. maddeleri uyarınca işlem yapılmak istenmektedir. Söz konusu sitede site yönetimi de mevcuttur. Burada idari para cezası Si...

İmar İdari Para Cezasının Takip Tahsili Hk.

Merhaba hocam. Mahkemeye intikal etmiş ve belediye tarafından (1 aylık süre geçtikten sonra) tahakkuk edilen kaçak inşaat para cezaları tahsil edilmeli mi? Tahsil edilmeyecek ise mahkeme kararı nasıl olmalı? Tahsil edilmiş ise iadesi gerekir mi? Teşe...

İstinat Duvarı İdari Para Cezası Hesabı Hk.

İlçemizde henüz ruhsat almamış bir yapıya şikayet üzerine zabıt tutuldu. Zabıt içeriğinde 280 m2 bina radye temeli ve 285 m uzunluğunda 3,10 m yüksekliğinde istinat duvarları bulunmaktadır. Radye temelin ceza hesabı kanun hükümlerince yapılmıştır, fa...

İmar Para Cezalarında İndirim Uygulanması Hk.

Hocam iyi çalışmalar, tespit edilen kaçak yapılara imar para cezası kestik. Bu imar para cezaları verilen süre içerisinde ödenir ise %25 indirim uygulanır mı? Teşekkürler.

İmar Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanması Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Bir adet kaçak yapı tespit ettik. İmar cezası kestik. Bir ay içinde gelip ödesin diye tebligatta bulunduk. Zamanında gelip ödemez ise kesilen cezaya gecikme faizi uygulayacak mıyız? Teşekkürler.

İdare Mahkemesince İptal Edilen İdari Para Cezasının Tekrar Verilmesi Hk.

Sayın Hocam, belediyece kaçak yapı yapmaktan bir şirkete idari para cezası kesilmiştir. Şirket cezayı mahkemeye taşımış ve mahkeme bilirkişinin raporuna istinaden (ceza kesilen kaçak yapıyı teknik arkadaşlar 1397 m² üzerinden hesaplamış ancak bilirki...

Hisseli Parseldeki Ruhsatsız İnşaat Hk.

İmar ekiplerince yapılan denetimde X parsel üzerinde yapılan izinsiz yapıya A kişisine 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddelerine istinaden işlem yapılmış ve Belediye encümenince gerekli işlemlerin yapılması için 1 ay süre verilmiş, para cezas...

İmar Para Cezalarında Peşin Tahsil İndirimi Hk.

Kolay gelsin hocam. Kesilen imar para cezaları 15 gün içerisinde yatırılırsa %25 indirim uygulanır mı?

İmar Para Cezası Hk.

İzinsiz yapılaşmadan doğan kesilen imar cezaları bir ay verilen sürede ruhsatlandırılırsa kesilen para cezaları tahsil edilir mi, nasıl bir yol izleyeceğiz? 

Kaçak Yapı Hk.

Hocam merhaba, kasabamızda bir yapıya yapı tatil zaptı tutulmuş ve 30 günlük sürenin sonunda ruhsat alınmamış ve yapı ruhsatı düzenlenemeyecek bir yapıdır. 30 günlük sürenin sonunda yapının yıkılmadığı ve ruhsat alınmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda n...