İmar Cezaları

  • Sıralama

Kaçak Kantar İnşaatı Hk.

Köyden mahalleye dönüşen bir yerde köy yerleşik plan içinde ruhsatsız bir şekilde sadece temel betonu (30 cm yüksekliğindeki) atılan kantara kaçak yapı cezası kesilebilir mi? Kesilirken temel çalışmasını hangi yapı sınıfı ve hangi grup yapı olarak de...

Kaçak Yapı Hakkında Yapılacak İşlemler

İyi günler hocam, gelen şikayet üzerine a şahsının parselinin hemen bitişinde kaçak yapı yapıldığı, yapılan inceleme sonucu ruhsat alınmadığı kaçak yapıldığı, a şahsının parselinde binasının önünü kapattığı tespit edilmiştir. Kaçak yapılan yapıyı dir...

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Binaya İlişkin İdari Para Cezasının İptali

Yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı imar kanunu uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilmeyen para cezaları iptal edilir denilmektedir. İptal işlemi için encümen kararı alınması gerekir mi? Çalışmalarınızda başarılar diler...

İmar Cezasında Peşin Ödeme İndirimi

Belediyemiz tarafından 3194 sayılı Kanunun 32. maddesine göre ruhsatsız yapı yapmaktan idari para cezası kesilmiştir. Söz konusu cezanın tahsilinde tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 'lik indirim uygulaması yapılır mı?

İnşaat Dolayısıyla Çevreye Verilen Zararlar Hk.

Yapımı devam eden inşaatlarda yapım aşamasında komşu parseldeki binanın çatı, duvar, sıva, boya vb. kısımlarına zarar verilmesi durumunda zarar gören mal sahipleri tarafından yapılan şikayetlerde imar müdürlüğü tarafından 3194 sayılı imar kanununa gö...

İmar Affı Kapsamında İmar Para Cezasının İptali

Selam hocam, Belediyemiz 14.03.2017 tarihinde Belediye Encümen kararı ile imara aykırı işlemden dolayı bir inşaata para cezası verilmiş olup; Bu inşaat İmar barışı ile yapı kayıt belgesi aldığından dolayı verilen para cezasının silinmesi istenmektedi...

İmar Affı Kapsamında Para Cezası İptali Hk.

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrası “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.” hükmüne göre: 1) 31.12.2017 tarihinden...

İmar Para Cezalarında Peşin Ödeme İndirimi ve Gecikme Zammı

Sayın Hocam, İmar kanununa aykırılık nedeniyle encümence verilen imar cezalarına peşin ödeme yapılması durumunda 4/1 oranında indirim soz konusu mudur? Süresinde ödeme yapılmadığında gecikme zammı uygulanak mıdır? Kabahatler Kanununa göre encümence v...

Hissedarların İdari Para Cezasından Sorumluluk Şekli

Hocam iyi günler. Müşterek mülkiyete sahip bir binada kaçak kat yapılmıştır. Yapılan kaçak yapı neticesinde; kaçak yapının tüm hissedarlar tarafından birlikte yapıldığı gerekçesiyle, tüm hissedarlara idari para cezası uygulanmasına karar verilmişti...

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yapı İçin Verilmiş Olan İmar Para Cezasının İptali

Kolay gelsin hocam. 11/05/2004 tarihli encümen kararı ile vatandaşa kaçak yapıdan dolayı imar para cezası uygulanmıştır. Vatandaş vefat etmiş olup varisleri yapı kayıt belgesi alarak imar para cezasının iptali için belediyemize dilekçe ile müracaat e...