İşyeri Ruhsatları ve Denetim

  • Sıralama

Kapıcı Dairesine İşyeri Ruhsatı Verilmesi Hk.

Bir apartmanın zemin katında bulunan kapıcı dairesine kat maliklerinin muvafakatı alındıktan sonra İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilebilir mi? Ayrıca bu yerin ticari bölgeye alınmasıda gerekir mi? Selamlar.

Ekmek Fırınının Devri Hk.

Sayın hocam iyi günler. 1991 yılında İş Yeri Açma ve Çalışma ruhsatı alan ancak ayrık nizam olmayan fırının 1. derece akrabası olan oğluna ayrık nizam olmamasına rağmen ruhsat devri mümkün müdür?

Geçici Yapı Ruhsatı Buluna Yere Halı Saha Ruhsatı Düzenlenmesi Hk.

Hocam hayırlı günler; Belediyemiz mücavir alan içerisinde halı saha ruhsatı almak isteyen vatandaşın arsası daha önce belediye kayıtlarında planlı alan olarak bir kısmı okul olarak gözükmekte olup, şu an için imar kayıtlarında halı saha açmak istediğ...

Kahvehanenin Ruhsatlandırılmasında İbadethanelere Mesafe Şartı Hk.

Selamlar hocam. Kahvehanelerin camilere uzaklığı belediye meclisleri tarafından mı belirlenecek yoksa kahvehanelerin camilere yüz metre mesafe şartı var mıdır?

Ruhsatlandırmada Adli Sicil Kaydı İstenmesi Hk.

Hocam hayırlı günler İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken ve pazar yeri yer tahsisi yapılırken sabıka kaydı olanlarla ilgili yapılacak işlemler nelerdir? Konu hakkında vereceğiniz aydınlatıcı bilgiler için teşekkür eder, hayırlı çalışmalar di...

Sıhhi İşyerlerinin Açılış ve Kapanış Saatlerinin Belirlenmesi ve Uymayanlara Yönelik Yaptırımlar Hk.

Umuma açık işyerlerin de olduğu gibi sıhhi sınıftaki işyerlerine de belediyemizce açılış kapanış saati belirlenme işlemi Belediye Encümenince yapılmaktadır. Sıhhi nezarette değerlendirilen işyerlerinde belirlenen kapanış saatine uyum göstermediği tes...

Ekmek Fırını Ruhsatlandırma Şartları

Hocam, plansız bölgede faaliyet bulunan yapının yapım yılı 2004 yılı öncesi olduğu yapı kullanma izin belgesi ve yapı ruhsatının olmadığı imar barışından faydalanılmadığı, 4 katlı yapının mevcut olduğu binanın dükkan kısmında ekmek fırını olarak ruhs...

İşyerinin Kapatılması Hk.

Hocam, işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan işyeri sahibi Zabıta Müdürlüğünden ruhsatın kapanışını yapmadan işyeri terk ettiğinden dolayı işyeri açma ve çalışma ruhsatının kapanışı nasıl yapılmalıdır?

İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Görevi Hk.

Sayın Hocam, İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren iş yerlerinin denetimi Zabıta Müdürlüğünce yapılarak, ruhsatsız çalışan işyerleri ile ilgili tanzim edilen tutanaklar işlem yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmektedir. İşyer...

İzinsiz Canlı Müzik Yapan Kafeterya Hk.

Hocam iyi günler. Kafeterya faaliyeti ile iştigal edilen yerde haftanın belirli günleri saz çalıp türkü söylenmesi canlı müzik iznini gerektirir mi? İzinsiz canlı müzik yapanlara 2559 sayılı Kanuna göre polis tarafından mı tutanak tutulacak Belediye...