İşyeri Ruhsatları ve Denetim

  • Sıralama

Kahvaltı Salonu Ruhsatı Hk.

İyi günler Hocam. Belediyemiz sınırları içerisinde içerisinde karayoluna 25 metre yakın yerde bulunan binaya belediyemiz tarafından bağ evi ruhsatı verilmiştir. Bahse konu yere köy kahvaltı salonu açılmak istenmektedir. Belediyemiz İmar Müdürlüğünden...

Ekmek Fırınının Devri Hk.

Daha önce sorduğum soruya ek olarak 2015 yılında şirket olarak ekmek fırını ruhsatı alan işletme 2021 yılında ruhsatını kayıp ettiğini belirterek 2015 yılı ticaret oda kaydı, ticari sicil gazetesi ile dilekçe ile başvuruda bulunarak kayıp ruhsatını t...

Balık Satış ve Pişirme Faaliyetinin Ruhsatlandırılmasında Kat Maliklerinin Muvafakati Hk.

Hocam iyi günler. Tapu ve iskanı işyeri geçen kendisine ait projede bacası bulunan mesken altı iş yeri balık pişirme ve satış ruhsat başvurusu var. Kat sakinleri kokudan dolayı açılmamasını istemekteler. Kat sakinlerinin muvafakatine gerek var mı? Yö...

Kurs Bitirme Belgesi Hk.

Sayın Hocam, İstanbul ili Ataşehir İlçesi Özel Aybilim Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğünden Proğramın Adı Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Seviyesi Isıtma ve Sıhhi Tesisat olan saat olarak süresi, Teorik -8- Uygulama -32- olmak üzere Toplam -...

İşyeri Sahibinin Ölümü Durumunda Ruhsatın İptali Hk.

Sayın hocam iyi günler. İşyeri ruhsat sahibinin vefatı halinde kanuni mirasçılar ruhsatın kendileri üzerine intibakını istememekte ve ruhsatın iptalini istemektedir. Kanuni mirasçıları reddi miras davası açmayı düşündüklerinden dolayı süreç uzun süre...

Ruhsatın Kaybı ve İşyerine Ortak Alınması Hk.

Hocam, 2015 yılında şirket adına ekmek fırını ruhsatı alındığı 2021 yılında ise şirketin belediyeye başvuruda bulunarak 2015 yılındaki ruhsatı kayıp ettiğini belirterek ruhsatı tekrar talep etmiş, 2015 yılı tarihli ticari sicil gazetesi, oda kaydı ve...

Akaryakıt İstasyonu İle İçkili Lokanta Arasında Mesafe Hk.

Hocam iyi günler, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinin (e) bendinde "umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yer...

Akaryakıt İstasyonu İçerisinde Kantar Yapımı Hk.

İlçemiz imar sınırları (yerleşim yeri) içinde bulunan ruhsatlı Petrol istasyonu içerisinde Tonajlı Kantar yapan bir işletmeci Belediyemizden Kantara ilişkin İş yeri açma ve çalışma ruhsatı talep etmektedir. Bununla ilgili işyeri açma ve çalışma ruhsa...

İşyeri Ruhsatlarının İptali Hk.

Hocam iyi günler, faal olmayan vergi levhasını iptal ettirmiş olan ve İlçe Sağlık Müdürlüğünce 2003 yılında fırın işletmesine verdiği işyeri açma ve çalışma ruhsatını iptalini İlçe Sağlık Müdürlüğü mü yoksa belediye olarak bizim mi yapmamız gerekir b...

Belediyeden Kiralanan Taşınmazda Başkası Adına İşyeri Ruhsatı Düzenlenmesi Hk.

Sayın hocam, belediyeden ihale ile kiralanan taşınmaza alınacak olan büfe/market ruhsatı için işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınacaktır. Fakat kiralayan (ihaleyi alan) kişi İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatını gerekli bütün belgeleri ibraz ederek kardeş...