İşyeri Ruhsatları ve Denetim

  • Sıralama

Ana Yol, Cadde ve Bulvar Üzerinde Verilecek Ruhsatlara UKOME Kararlarının Etkisi

Bu Görüş; UKOME kararlarının işyeri açma ve çalışma ruhsat verme sürecindeki etkisi hususuna ilişkindir.

Önceden Alınan Bayilik Lisansının Mesafe Tespit Tutanağından Muaf Olması

Bu Görüş; önceden alınan bayilik lisansının mesafe tespit tutanağından muaf olup olmayacağı hususuna ilişkindir.

Açık Hava Düğün Salonlarının Ruhsatlandırılması

Bu Görüş; açık hava düğün salonlarının ruhsatlandırılma şartlarına ilişkindir.

Ruhsatlandırılmış Yerlerin Devri Halinde Yeniden İtfaiye Raporu İstenmesinin Gerekli Olup Olmadığı

Bu Görüş; zorunlu standartlar kapsamında ruhsatlandırılan yerlerde kazanılmış hak kapsamında yeniden itfaiye raporu istenip istenmeyeceği ve buraların devredilmesi hususuna ilişkindir.

Akaryakıt Depolama Tesisine İtfaiye Uygun Raporu Verilmesi

Bu Görüş; işyeri açma ve çalışma ruhsatı ibraz edilemeyen ancak dosyasında 2007 tarihinden önceki bir tarihte alınmış ve iş yeri açılmış olduğunu tevsik edici özellikte belgeleri bulunan yapının Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 167...

Otoparkların Büyükşehir İlçe Belediyelerince Ruhsatlandırılması

Bu Görüş; büyükşehir ilçe belediyelerinin daha önce yalnızca otopark yapma yetkisi bulunmakta iken 7261 sayılı Kanun ile 5216 sayılı Kanun’da yapılan değişiklik üzerine bu idarelere 3194 sayılı Kanun’un 37 nci maddesi ve Otopark Yönetmeliği kapsamınd...

Perakende Oto Lastik Satışının Yapıldığı Yerlerde Tamir, Bakım, Onarım ve Araç Lastiklerinin Sökülüp Takılması Faaliyetlerinin Yapılması

Bu Görüş; perakende oto lastik satışının yapıldığı yerlerde tamir, bakım, onarım ve araç lastiklerinin sökülüp takılması faaliyetlerinin yapılıp yapılmaması hususuna ilişkindir.

3-12 Yaş Grubu Çocuklara Yönelik Spor Tesislerinin Ruhsatlandırılması

Bu Görüş, 3-12 yaş aralığındaki çocuklar ile yapılan spor adı altında faaliyet gösterdiği beyan edilerek iş yeri açma ve çalışma ruhsatı talep edilen yerlere ruhsat düzenlenip düzenlenemeyeceği, ruhsat düzenlenmesi gerekmesi halinde bahse konu yerler...

Depo Amaçlı Kullanılan Kayadan Oyma Yapılara İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenip Düzenlenemeyeceği

Bu Görüş, kaya kütlelerinden oluşan yaklaşık 300 ha'lık alanın kültür ve turizm koruma geliştirme bölgesinde kaldığı ve tarım arazisi olduğunun ifade edilmesi ile birlikte işyerlerinin bu bölgeyi depo olarak faal kullanmaları sebebiyle işyeri açma v...

Kafe ve Kafeteryaların Hangi Kategoride Ruhsatlandırılması Gerektiği

Bu Görüş, kafe ve kafeteryaların umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak mı ya da sıhhi müessese olarak mı ruhsatlandırılması gerektiği hususuna ilişkindir.