İşyeri Ruhsatları ve Denetim

  • Sıralama

Yabancılara Birden Fazla İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenip Düzenlenemeyeceği

Bu görüş; yabancılara birden fazla işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi konusunda Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenip düzenlenemeyeceğine ilişkindir.

Gezici Piliç ve Köfte Satış Yerlerinin Faaliyette Bulunacağı Yerler

Bu görüş; gezici piliç ve köfte satış yerlerinin ruhsatta belirtilen işyeri adresi bölümünün nasıl düzenleneceği ve kamu alanı kullanımında yapılan işgalin ücretlendirmesinin ne şekilde yapılacağı konularında çelişkiye düşülmesi sebebi ile herhangi b...

İşyerinin Faaliyetten Men Kararlarını Vermeye Yetkili İdare

Bu görüş; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında faaliyetten men kararlarının hangi idarenin yetkisinde olduğuna ilişkindir.

Birden Fazla İşletmelerin Bir Arada Bulunduğu Toplu Alanların İçkili Yer Bölgesi Olarak Tespit Edilip Edilemeyeceği

Bu görüş; pasaj, iş merkezleri gibi birden fazla işletmelerin bir arada bulunduğu toplu alanların içkili yer bölgesi olarak tespit edilip edilemeyeceğine ilişkindir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 8.14.7 nci Maddesinde Yer Alan ‘Altyapıya Getirdiği Yük’ İfadesiyle Kastedilenin Ne Olduğu

Bu görüş; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 8.14.7 nci maddesinde “Çevreye, altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin Valilik görüşü alınacaktır.” hükmünde yer alan ‘altyapıya getirdiği yük’ if...

İşyerinde Mevzuata Aykırılıkların Israrla Düzeltilmemesi Halinde Yapılacak İşlem

Bu görüş; iş yerinde mevzuata aykırılık veya eksiklikler bulunması halinde bu aykırılıkların veya eksikliklerin giderilmesi için öncelikle süre verilmesi, süre sonunda aykırılıkların veya eksikliklerin giderilmemesi halinde geçici süre ile men edilme...

Turizm Belgeli İşletmelerde Vale Hizmetinin Tali Hizmet Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği

Bu görüş; Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli işletmelerin ruhsatlarına vale hizmetinin tali faaliyet olarak işlenmesinin zorunlu olup olmadığına ilişkindir.

Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarına İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenip Düzenlenemeyeceği

Bu Görüş; 5188 sayılı Kanun kapsamında faaliyet izni verilen özel güvenlik eğitim kurumlarının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince de yetkili idarelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaları gerekip gerekmediğine ilişk...

Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçindeki Taksi Durağı ve Yazıhanesinin Ruhsatlandırılması

Bu Görüş; Taksi Durağı işletmeciliği faaliyet konulu işyerlerinin ruhsatlandırma, denetleme ve ruhsata dair diğer işlemleri gerçekleştirme yetkisinin büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi ya da ilçe belediyelerinden hangisinin görev, yetki ve sorumlu...

Ölüm Halinde Fırın Ruhsatı İntibakı Hakkında

Bu Görüş; miras bırakanın ölümü halinde mirasçıların işletmenin devamı yönünde oy birliği kararının bulunmaması durumunda uygulamanın, terekeye uygulanacak meri mevzuat hükümleri sonucuna göre belirlenmesi gerektiğine ilişkindir.