İşyeri Ruhsatları ve Denetim

  • Sıralama

Afete Maruz Bölge Sınırları İçerisinde Kalan Yapılarda İşyeri ve Yapı Ruhsatları

Bu görüş; afete maruz bölge sınırları içerisinde kalan yapılara işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi ve yapı kullanma izinlerine ilişkindir.

Büyükşehir Belediyesine Aiti İşletmelere Ruhsat Verme Yetkisi

Bu Görüş; Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılan veya işletilen işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisi konusuna ilişkindir.

Motorlu Kara Taşıtı Kiralama İşletmelerinin Ruhsat İşleri

Bu Görüş; motorlu kara taşıtı kiralama işletmelerinin ruhsatlandırılmasına ilişkindir.

Büyükşehir Olan İllerde Otoparklara İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verme Yetkisi

Bu Görüş; otopark olarak kullanılacak alanın işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisinin hangi kuruma ait olduğuna ilişkindir.

Gelir Vergisi'nden Muaf Olan Mükelleflerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Muafiyeti

Bu Görüş; Gelir Vergisinden muaf olan mükelleflerin işyeri açma ve çalışma ruhsatından da muaf olup olmayacağı konusuna ilişkindir.

Akaryakıt İstasyonlarındaki Araç Yıkama Yerlerinin Ruhsatlandırılması

Bu görüş; görülmekte olan Tazminat Davası nedeniyle benzinlik ya da köy pompalarında kullanılan araç yıkama makinelerinin, işyeri açma ve çalışma mevzuatı hükümlerine göre belediyelerce düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamında olup olmadı...

Akaryakıt İstasyonlarındaki Araç Yıkama Yerlerinin Ruhsatlandırılması

Bu Görüş; Tazminat Davası nedeniyle benzinlik ya da köy pompalarında kullanılan araç yıkama makinelerinin, işyeri açma ve çalışma mevzuatı hükümlerine göre belediyelerce düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamında olup olmadığı hususuna iliş...

Ana Yol, Cadde ve Bulvar Üzerinde Verilecek Ruhsatlara UKOME Kararlarının Etkisi

Bu Görüş; UKOME kararlarının işyeri açma ve çalışma ruhsat verme sürecindeki etkisi hususuna ilişkindir.

Birden Fazla Faaliyet Alanı Olan İşyerlerinin Ruhsatlandırılması

Bu Görüş; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki işyerleri için işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmasının gerektiği, işyerinin faaliyetinin sürdürülebilmesi için gerekli olan alanların işyeri açma ve çalışma ruhsatı kaps...

Önceden Alınan Bayilik Lisansının Mesafe Tespit Tutanağından Muaf Olması

Bu Görüş; önceden alınan bayilik lisansının mesafe tespit tutanağından muaf olup olmayacağı hususuna ilişkindir.