İşyeri Ruhsatları ve Denetim

  • Sıralama

Otomatik Fotoğraf Çekme Kabinlerinin İşyeri Sayılıp Sayılmayacağı Hk.

İş açısından uygun olan çeşitli yerlere kurulan otomatik fotoğraf çekme kabinlerinin işyeri (şube) sayılıp sayılmayacağı hakkında...

Çalışma Alanları Farklı Vergi Dairelerinde Olan İhaleler

Fidan dikimi, çapalama ve orman temizliği gibi işler yapılan, merkez işyeri adresi olarak ev adresinizi gösterildiği, çalışılacak yer hangi vergi dairesi sınırları içindeyse ilgili vergi dairesine bilgi verilen, ancak tüm yükümlülüklerin merkezin bağ...

Meslek Edinme Kurslarının Ruhsat Harcı Hk.

Rize ilinde yürütmekte olan Özel Rize Sahil Denizcilik ve Gemi Adamları Yetiştirme Kursunun işletmeciliği faaliyeti nedeniyle her yıl ruhsat harcı ödenip ödemeyeceği hakkında

Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İçin, Yangın ve Patlatmalarda Gerekli Önlemlerin Alındığını Gösteren İtfaiye Raporu

İl özel idarelerince verilecek olan "Gayri Sıhhi Müessese işyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı" için, yangın ve patlatmalarda gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporu hakkında...

Kamu Kurumlarına Ait Lokallerin Ruhsatlandırılması

Ticarete yönelik olmadan, münhasıran kendi personeline hizmet amacıyla açılan resmi kuruluşlara ait sosyal tesislerin lokantalarında içki verilmek istenmesi halinde yapılacaklar hakkında...

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Önceki İşyerlerine Uygulanması

10.8.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin önceki işyelerine uygulanması hakkında

Turizmin Yoğun Olduğu Yörelerdeki Okulların Tatil Olduğu Dönemlerde İçkili Yerlere Uzaklığı

Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde içkili işyerleri ile okullar arasında yüz metre şartının aranıp aranmadığı hakkında...

Özel Öğretim Kurumları ve Özel Eğitime Muhtaç Bireylerle İlgili Olarak, Bunların Yakınlarındaki İşyerlerine Verilecek Çalışma Ruhsatlarının Durumu

Özel öğretim kurumları ve özel eğitime muhtaç bireylerle ilgili olaraki, bunların yakınlarındaki işyerlerine verilecek çalışma ruhsatları durumu hakkında...

Akaryakıt, LPG ve LNG İstasyonlarına Verilecek İzinlerde, Anılan İşyerlerinin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında Gösterilmiş Olmasının, İşyeri Açılması İçin Diğer Şartları Da Taşıması Kaydıyla Yeterli Olduğu

Genişleyen ve henüz 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılmayan büyükşehir sınırları dâhilinde akaryakıt, LPG ve LNG istasyonlarına verilecek izinlerde, anılan işyerlerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilmiş olmasının yeterli olup ol...

LPG İstasyonlarının Ruhsatlandırılması

LPG istasyonlarının ruhsatlandırılması hakkında...