Kamu Görevlileri Etik Kurulu

  • Sıralama

Mevcut Lojman Varken Başka Lojman Tutulup Donatılması

Bu Karar, Müsteşarın mevcut lojmandan başka bir lojman istemesi, bu daireyi kamu kaynağı ile tefriş ettirmesi iddialarının incelenmesi üzerine verilmiştir.

Memura Mobbing (Psikolojik Yıldırma) Uygulandığı İddiası

Bu Karar, belediye Genel Sekreteri tarafından memura mobbing (psikolojik yıldırma) uygulandığı iddiası üzerine verilmiştir.

Görevlendirme ve Atamalar İle İlgili Bilgi Yeterli Bilgi Verilmemesi

Bu Karar, Belediyeye bağlı Genel Müdürlükteki görevlendirme ve atama hususları ile ilgili olarak idareye 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruya verilen cevapların yeterli olmadığı iddiası üzerine verilmiştir.

Kurulan Yeni Daire Başkanlığına Teftiş Kurulu Başkanının Eşinin Atanmasının Etik Açıdan Değerlendirilmesi

Bu Karar, bir kurumda önce Yazı ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı kurularak Teftiş Kurulu Başkanının eşinin buraya daire başkanı olarak atanması, teknisyen kadrosunda görev yapan ve lise mezunu olan kişinin önce Şube Müdürlüğü’ne; daha sonra daire ba...

Belediye Başkanının Meclis Toplantısında Söz Alarak Konuşan Üyeye Bağırmasının Etik Kurallar Karşısındaki Durumu

Bu Karar, Belediye Başkanının, meclis toplantısında söz alarak konuşan üyeye, “Kendi işinize bakın. Size ne? Bakın iş başka yere gidecek. Size ne? Karışmayın. Bu nasıl … yahu. Kesin! Mikrofonu kapattırmayın bana! Kesin! Ahlaklı olun! Konuyu kapatın.....