Kamulaştırma

  • Sıralama

Belediye Hizmet Alanının Kamulaştırılmasında Kamu Yararı Kararı Hk.

Onaylı imar planaları içerisinde bulunan Belediye Hizmet Alanı kamulaştırması için encümen kararının mülki amir tarafından onaylanması gerekli midir? Belediyeler Birliğinin bir eğitiminde onaylı planalar içindeki alanların kamulaştırılmasında mülki i...

Kamu Yararı Kararı Hk.

Belediyemiz sınırları içerisinde köyden mahalleye dönüşen köy yerleşim alanı içerisinde veya dışında vasfı tarla olan yerlerin sahipleri tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin 3. fıkrası ve 8. maddesi gereğince yol açılması ve ka...

Plansız Alanlarda Yol Açılması İçin Kamu Yararı Kararı Alınması Hk.

Belediyemiz sınırları içersinde köyden mahalleye dönüşen köy yerleşim alanı içersinde veya dışında vasfı tarla olan yerlerin sahipleri tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin 3. fıkrası ve 8. maddesi gereğince yol açılması ve kamu...

Belediye Hissesi Satışında Kıymet Takdiri Hk.

İyi çalışmalar, 2021 yılı Ocak ayında Encümen kararı ile 3194 sayılı kanunun 17 inci maddesi gereği m2 si 1.000,00 TL den hisse satışı kararı verildi. İlgili m2 fiyatının piyasa koşullarına göre yüksek olduğunu belirterek tekrar araştırılması talebin...

Trafo Yeri Tahsisi Hk.

Sayın Hocam Merhaba. TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından, Belediyemizinden imar planında park alanı olarak tahsisli alanda (8x5 mt) 40 m2 trafo yeri tahsisi istenilmektedir. Park alanında 40 m2 trafo yeri tahsisinin 3194 sayılı İmar Kanu...

Paylı Mülkiyette Kısmi Kamulaştırma Hk.

İyi günler, Belediyemiz tarafından kamu yararı nedeniyle paylı mülkiyete ait bir tapuda 200 m² nin kamulaştırılması gerekmektedir. Hissedarların biri 1000 m² diğeri 2500 m² hisseye sahiptir. Hissedarlardan biri kamulaştırmayı kabul ederken diğeri kab...

Trampa Usulü Kamulaştırma Hk.

Öncelikle kolaylıklar diliyorum. İlk defa trampa işlemi yapacağız. Belediye ait konut kullanımlı bir parsel ile vatandaşa ait konut kullanımlı parsel takas yapılacak. Bu işlemi 2942 sayılı kanunun 26.maddesine göre mi yapacağız başka bir yolla mı? Ha...

İmar Planı Değişikliğinin Kamulaştırmaya Etkisi Hk.

Hocam; 2018 yılının sonlarına doğru mevcut imar planlarında otogar alanı bulunan bir yerin Belediyemizce otogar yapımı için kamulaştırılmasına başlanmıştır. 5 - 6 parselden ve 70-80 varisten oluşan bu alanın bazı parsel sahipleri ile uzlaşma sağlanmı...

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ve Kamulaştırmalar Hk.

Hocam, tasarruf tedbirleri genelgesinde "Hiçbir surette hizmet binası, lojman, dinlenme tesisi için arsa, arazi satın alınamayacaktır." denilmektedir. Belediyemizce imar planlarımızda "Belediye Hizmet Alanı" olan yaklaşık 5000m² arsanın sosyal tesis...

Arsa ve Arazi Düzenlemesinde Ağaç Kamulaştırması Hk

Sarıgöl merkez mahallelerinde 1996 yılında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ile yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri sonucunda oluşan yol, yeşil alanlar ve kamu hizmet alanları üzerinde üzüm bağları ve meyve ağaçları bulunmaktadır, Söz konusu al...