Kamulaştırma

  • Sıralama

Trafo Yeri Tahsisi Hk.

Sayın Hocam Merhaba. TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından, Belediyemizinden imar planında park alanı olarak tahsisli alanda (8x5 mt) 40 m2 trafo yeri tahsisi istenilmektedir. Park alanında 40 m2 trafo yeri tahsisinin 3194 sayılı İmar Kanu...

Paylı Mülkiyette Kısmi Kamulaştırma Hk.

İyi günler, Belediyemiz tarafından kamu yararı nedeniyle paylı mülkiyete ait bir tapuda 200 m² nin kamulaştırılması gerekmektedir. Hissedarların biri 1000 m² diğeri 2500 m² hisseye sahiptir. Hissedarlardan biri kamulaştırmayı kabul ederken diğeri kab...

Trampa Usulü Kamulaştırma Hk.

Öncelikle kolaylıklar diliyorum. İlk defa trampa işlemi yapacağız. Belediye ait konut kullanımlı bir parsel ile vatandaşa ait konut kullanımlı parsel takas yapılacak. Bu işlemi 2942 sayılı kanunun 26.maddesine göre mi yapacağız başka bir yolla mı? Ha...

İmar Planı Değişikliğinin Kamulaştırmaya Etkisi Hk.

Hocam; 2018 yılının sonlarına doğru mevcut imar planlarında otogar alanı bulunan bir yerin Belediyemizce otogar yapımı için kamulaştırılmasına başlanmıştır. 5 - 6 parselden ve 70-80 varisten oluşan bu alanın bazı parsel sahipleri ile uzlaşma sağlanmı...

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ve Kamulaştırmalar Hk.

Hocam, tasarruf tedbirleri genelgesinde "Hiçbir surette hizmet binası, lojman, dinlenme tesisi için arsa, arazi satın alınamayacaktır." denilmektedir. Belediyemizce imar planlarımızda "Belediye Hizmet Alanı" olan yaklaşık 5000m² arsanın sosyal tesis...

Arsa ve Arazi Düzenlemesinde Ağaç Kamulaştırması Hk

Sarıgöl merkez mahallelerinde 1996 yılında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ile yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri sonucunda oluşan yol, yeşil alanlar ve kamu hizmet alanları üzerinde üzüm bağları ve meyve ağaçları bulunmaktadır, Söz konusu al...

Kısmi Kamulaştırma ve Mezarlık Alanının Kaldırılması Hk.

İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması sonucu KOP parseli olan (ağaçlandırılacak alan/mezarlık) 70.000 m2 lik bir taşınmazda fiziki bölünme olmaksızın kendi hissesine isabet eden 800 m2 lik kısmın kamulaştırılması talep edilmektedir. Kam...

Trampa Usulü Kamulaştırma Hk.

Sayın Hocam; İlçe imar planının revizyonu sonrası oluşan durum itibariyle, özel mülkiyete konu arsa niteliğinde tescilli (belediyemizce önceki tarihlerde arsa olarak 2886 sayılı Yasa uyarınca satılmış) taşınmazın bir bölümü üzerinde yol ve yeşil alan...

Plansız Alanlarda Yol Açılması İçin Kamu Yararı Kararı Alınması Hk.

Belediyemiz sınırları içersin de köyden mahalleye dönüşen köy yerleşim alanı içersin de bulunan parsellerin parsel sahipleri tarafından 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 5. maddesi 3. fıkrası ve 8. maddesi gereğince yol açılması ve kamulaştırma işlemi...

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yapılarda Kamulaştırma Bedeli Hk.

Hocam iyi günler, dört katlı bir apartmanda, taşınmaz maliki çatı katına ruhsat ve eklerine aykırı olarak iki tane daire yapmış ve bu daireler için Yapı Kayıt Belgesi almıştır. İdaremiz tarafından apartmanın tamamı hakkında kamulaştırma kararı alınmı...