Kamulaştırma

  • Sıralama

Arsa ve Arazi Düzenlemesinde Ağaç Kamulaştırması Hk

Sarıgöl merkez mahallelerinde 1996 yılında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ile yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri sonucunda oluşan yol, yeşil alanlar ve kamu hizmet alanları üzerinde üzüm bağları ve meyve ağaçları bulunmaktadır, Söz konusu al...

Kısmi Kamulaştırma ve Mezarlık Alanının Kaldırılması Hk.

İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması sonucu KOP parseli olan (ağaçlandırılacak alan/mezarlık) 70.000 m2 lik bir taşınmazda fiziki bölünme olmaksızın kendi hissesine isabet eden 800 m2 lik kısmın kamulaştırılması talep edilmektedir. Kam...

Trampa Usulü Kamulaştırma Hk.

Sayın Hocam; İlçe imar planının revizyonu sonrası oluşan durum itibariyle, özel mülkiyete konu arsa niteliğinde tescilli (belediyemizce önceki tarihlerde arsa olarak 2886 sayılı Yasa uyarınca satılmış) taşınmazın bir bölümü üzerinde yol ve yeşil alan...

Plansız Alanlarda Yol Açılması İçin Kamu Yararı Kararı Alınması Hk.

Belediyemiz sınırları içersin de köyden mahalleye dönüşen köy yerleşim alanı içersin de bulunan parsellerin parsel sahipleri tarafından 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 5. maddesi 3. fıkrası ve 8. maddesi gereğince yol açılması ve kamulaştırma işlemi...

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yapılarda Kamulaştırma Bedeli Hk.

Hocam iyi günler, dört katlı bir apartmanda, taşınmaz maliki çatı katına ruhsat ve eklerine aykırı olarak iki tane daire yapmış ve bu daireler için Yapı Kayıt Belgesi almıştır. İdaremiz tarafından apartmanın tamamı hakkında kamulaştırma kararı alınmı...

Hazineye Ait Taşınmazın Kamulaştırılması Hk.

İyi günler hocam, mülkiyeti maliye hazinesine ait taşınmazı "Düğün salonu ve sosyal donatı alanı" olarak bedeli karşılığında devren satın almak istiyoruz. Kamulaştırma yapıp satın alma işlemlerinde izleyeceğim yol hakkında detaylı bilgilendirilmek is...

Arsa ve Arazi Düzenlemesinde Ağaç Kamulaştırması Hk.

Hocam iyi günler, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi: "Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan alanlardaki ağaçlar/yapılar, belediye veya valilikçe bedeli/enkaz bedeli ödenerek sökülür ve yıkılır." fıkrasını içermektedir. İdaremizce 3194...

İmar Yollarının Kamulaştırılmasında Kamu Yararı Kararı ve Kamulaştırma Usulü Hk.

Beldemizde bulunan imar yollarının açılması amacıyla kamulaştırma işlemi yapılacaktır. İmar planı içerisindeki yolların kamulaştırma işlemi için kamu yararı kararı alınmalı mıdır? kamulaştırma iş ve işlemleri nasıl yürütülmelidir?

Acele Kamulaştırma

Kamu yararına kullanılacak olan taşınmazın kamulaştırma işlemleri uzun süreceğinden kamulaştırmasız fiilen el atma hususu düşünülmektedir. Fillen el atma durumunda tapuya kamulaştırma şerhi verilmesi doğru mudur? Yapılması gerekli işlemler nelerdir?T...

Satın Alma Usulüyle Kamulaştırma

İyi günler hocam. İmar planında yaklaşık %80-90'ı imar yolunda kalan parsel bedel karşılığı satın alınabilir mi veya başka bir işlem yapılabilir mi?