Kamulaştırma

  • Sıralama

Parselasyon Sonucu Yolda Kalan Ağaç Bedellerinin Ödenmesi Hk.

18. madde uygulaması kesinleşerek tescil edilmiş kadastro parseli içerisindeki ağaç, duvar imar yolunda kalmıştır. Belediye tarafından imar yolunun açılacağı gerekçesiyle ağaçların maliki tarafından kaldırılması için yazı yazılmıştır. Belediye imar y...

Arsa ve Arazi Düzenlemesinde Ağaç Kamulaştırması ve İmar Yolu Açılması Hk.

Merhaba hocam, Belediye olarak 18. madde uygulaması yaptık ve vatandaşa tapularını dağıttık. Şimdi ise 18 uyguladığımız alanın yollarını açıyoruz. Yolların açılacağını vatandaşa ilan ederek duyurduk. Yol güzergahındaki ağaçları kesmelerini veya yol ü...

Kamulaştırma İşlemleri

Sayın hocam, 2942 sayılı Kanuna göre başladığımız kamulaştırma işlemi için mirasçılar da intikal işlemlerini yapmamaktadırlar, bu durumda işlemi nasıl hızlandırabiliriz ya da gerçekleştirebiliriz ?

Trampa Yolu ile Kamulaştırma

Öncelikle kolay gelsin. Kamuya ait yolda bulunan dükkan kamulaştırma yapılmak suretiyle yerinden kaldırılarak belediyeye ait başka bir arsa ile trampa ya da takas yapılabilir mi? Yine aynı şekilde şahsa ait bir arsa ile belediyeye ait arsa takas yapı...

Hükümet Konağı Alanının Belediyece Kamulaştırılması

Hocam, İlçemize Hükümet Konağı yapımı için Kaymakamlık tarafından imar tadilatı yaptırılarak Belediye Meclisince onaylandı ve Hükümet Konağı Alanı imar planlarına işlendi. Bahse konu alan Belediyemiz tarafından kamulaştırılması yapılacak ve Kaymakaml...

Yol Boşluğunun Yeşil Alanla Trampası

Sayın Hocam, değişen uygulama imar planının tatbiki neticesinde yoldan ihdas suretiyle oluşan ve müstakil inşaata elverişli bulunmayan parselin 3194 sayılı Yasanın 17’nci maddesi kapsamında İmar görmüş bitişiğindeki hak sahibi parsele satışı yönünde...

Otel Yeri Kamulaştırma

Merhaba Kolay Gelsin. 1978 yılında onaylanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerinde "Park ve Piknik Alanı", "Spor Alanı" "Otopark", "Park Alanı","Otel Motel Hamam Alanı", "Mevcut Kavaklık","kanal" olarak belirtilmiş kısım bulunmaktadır. Bu...

Yola Giden Arsanın Kamulaştırılması

Hocam; Belediyemiz tarafından oluşturulan yolda, vatandaşın haberi olmadan arsasından 100m² lik kısmı yola katılmış. Vatandaş arsasından yola geçen kısmın bedelini talep etmektedir. Bu süreçte kamulaştırma işlemi mi gerekir? Yoksa daha kısa bir süreç...

İrtifak Hakkı Bedeli

Hocam kolay gelsin. Mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz üzerinden jeotermal firmasına ait boru hattı geçmektedir. Söz konusu eylem için belediyemiz işgaliye veya başka bir şekilde ücret talep edebilir mi? Teşekkür ederim

Kamulaştırma Yolu İle Trampa İşleminde Tapu Harcı Muafiyeti

İyi çalışmalar. 2004 yılında belediyeden ihale ile satın aldığım arsayı, belediye yeşil alana çevirerek bana başka yerden arsa vermiştir. Tapuya devir için gittiğimizde bizden tapu harcı talep etmişlerdir. Biz arsayı alırken zaten harç ödedik. Bu tak...