Kanunlar

  • Sıralama

Sulama Birlikleri Kanunu

8/3/2011 tarih ve 6172 sayılı bu Kanun; ülkenin su varlık ve kaynaklarının rasyonel kullanımı maksadıyla umumi sulardan faydalanmak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş veya halen inşa edilmekte olan ya da inşa edilmesi pla...

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu

22/11/1984 tarih ve 3083 sayılı bu Kanun; sulama alanları ile Cumhurbaşkanınca gerekli görülen alanlarda; a) Toprağın verimli şekilde işletilmesini, işletilmesinin korunmasını, birim alandan azami ekonomik verimin alınmasını, tarım üretiminin sürekl...