Kanunlar

  • Sıralama

Sulama Birlikleri Kanunu

Bu Kanun; ülkenin su varlık ve kaynaklarının rasyonel kullanımı maksadıyla umumi sulardan faydalanmak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş veya halen inşa edilmekte olan ya da inşa edilmesi planlanan sulama tesislerini gaye...

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu

Bu Kanun; sulama alanları ile Cumhurbaşkanınca gerekli görülen alanlarda; Toprağın verimli şekilde işletilmesini, işletilmesinin korunmasını, birim alandan azami ekonomik verimin alınmasını, tarım üretiminin sürekli olarak artırılmasını, değerlendiri...