Kanunlar

  • Sıralama

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun

Bu Kanun; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu (7245)

Bu Kanun, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlara, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçlerine, görev ve yetkileri ile çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun

15/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı bu Kanun; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatır...

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

10/07/2019 tarihli ve 7181 sayılı bu Kanun, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun

19/12/2018 tarih ve 7155 sayılı bu Kanun; abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ul...

6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu

10/5/2018 tarih ve 7142 sayılı bu Kanun; 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yapılan değişikliklere uyum sağlamak i...

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

8/2/2018 tarih ve 7091 sayılı bu Kanun; 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde gerekli bazı tedbirlerin alınması amacıyla...