Kentsel Dönüşüm

  • Sıralama

Riskli Yapılarda Otopark Bedeli Muafiyeti Hk.

19/09/2017 tarihinde riskli bina tespit formu onaylanan yapıya 16/02/2021 tarihinde yanan yıkılan yapı ruhsat formu düzenlenmiş ve yapı yıkılmıştır. 21/06/2019 tarihli Resmi gazetede yayımlanan otopark harçları kentsel dönüşümlü binalarda ücret muafi...

Riskli Yapı Şerhi Konulan Parseldeki Yapıların Yıkılması Hk.

Merhabalar; bahçeli kargir ev ve arsa niteliğinde bulunan parsel üzerinde 2 adet yapı bulunmaktadır. Söz konusu parsele riskli yapı uygulaması yapılmıştır. Tapuda parselin tamamının üzerinde riskli yapı şerhi "hangi yapının yıkılacağı belirtilmeden"...

Riskli Yapılarda Otopark Ücreti Muafiyeti

Hocam merhabalar; 6306 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinde 21/06/2019 tarihinde yapılan değişiklikte otopark harçları ile ilgili herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Söz konusu otopark harçlarının muafiyeti devam ediyor mu yoksa 21/06/2019 tarihind...

Riskli Yapılarda Otopark Ücreti Muafiyeti

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanları Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 6306 Sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği ve 26.04.2016 tarih ve 29695 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile 6306 Sayılı Kanunun bazı maddelerinde yapılan değişiklikler uyarın...

Riskli Yapı Uygulamasında Harç ve Ücret Muafiyeti

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 7’inci maddesinin 9 uncu ve 10 uncu fıkraları uyarınca 15.12.2012 tarihli 28498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hak...

Riskli yapılar hk.

6306 sayılı Kanunun 7. maddesinin 10. bendi; 14/04/2016 tarihli ve 6704 sayılı kanunun 24. 'üncü maddesi ile "riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde, gerçek kişilerce ve özel hukuk tüzel kişilerin...

Tehlikeli Yapıların Yıkımı

3194 sayılı imar kanununun 39. Maddesinde; "Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine, tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe on...

TOKİ'ye Arsa Devri

Mükliyeti belediyemize ait olan arsaları Başbakanlık Toplu Konut İdaresine ücretsiz verebilir miyiz? Ya da toplu konut yapılması için belediye taşınmazlarımızı takas işleminde kullanıp elde ettiğimiz yeni arsaları toki arsası olarak bedelsiz devredeb...

Riskli Yapı

Sayın Hocam:Bireysel olarak yapılan başvuru üzerine Kentsel dönüşüm uygulanacak olan yerde 1 veya 2 katlı eski bina yıkılıp yerine 20 dairelik bir yapı inşaat ruhsatı verildiğinde uygulanacak inşaat ruhsat harçları nasıl hesaplanacaktır?

Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar

Hocam Merhabalar! İlçemiz Merkezi ve İlçemize 6360 sayılı yasa ile mahalle olarak katılan Belde ve köylerde yıkılacak derecede tehlike arz eden eski yapılar bulunmaktadır. Bununla ilgili Belediyemizce yapılacak iş ve işlemler nelerdir? Vereceğiniz ce...