KHK

  • Sıralama

Sakarya İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Bu Kanun Hükmünde Kararname; Sakarya İlinde, ekli listede adları yazılı ilçe, belde ve köyleri de kapsamak üzere Adapazarı ismini taşıyan büyük şehir belediyesi kurulması ve bu belediye hakkında 27/6/1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun hükümleri uygula...

Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Bu Kanun Hükmünde Kararname; Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit, Mersin ve Samsun Belediyeleri hakkında 27/6/1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanması ve bu illerin merkez belediyeleri aynı isimleri taşıyan Büyükşehir Beledi...