Komisyonlar

  • Sıralama

Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılır İken İstenilen Kalemlerin Net Olarak Belirtilmemesi

Bu Karar, ilgili kurum aşırı düşük teklif sorgulaması yapar iken istenilen kalemlerin tereddüte mahal vermeyecek şekilde açık olarak belirtmesi gerektiğine ilişkindir.