Komisyonlar

  • Sıralama

İhale İşlemlerinde Şirket İşçisi Görevlendirilmesi Hk.

İdarelerce yapılan ihalelerde yaklaşık maliyet araştırma komisyonu, ihale komisyonu, hakedişler ve bunların yanında ihale kapsamında düzenlenen diğer evraklarda yeterli teknik uzman olmadığı durumlarda belediye şirketinde çalışan mimar ve mühendisler...

Mali Hizmetler Müdürünün İhale Komisyonu Üyeliği Hk.

Hocam iyi günler; Belediyemizin 4734 sayılı kanun ile yapılan ihaleler ve doğrudan temin alımlarında Mali hizmetler Müdürü veya Muhasebede bulunan Muhasebeci personelinin komisyon üyeliğinde yer alıp almayacağı hususunda sizden bilgi almak istiyoruz....

İhale Yetkilisinin İhale Komisyonu Kararını İade Etmesi ve Komisyon Üyelerinin İmzadan İmtina Etmesi Hk.

Hocam iyi çalışmalar. 4734 Sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen yapım işi ihalesinde görevlendirilen komisyonun gerekli değerlendirmeler sonucunda vereceği iptal yönündeki ihale kararının ihale yetkilisince kabul edilmemesi veya komisyona geri ia...

Harcama Yetkilisinin Muayene ve Kabul Komisyonunda Görev Alması Hk.

Belediyelerde herhangi bir dairenin ya da müdürlüğün Harcama Yetkilisi, kendi biriminde ya da başka birimlerde ihale veya doğrudan temin yöntemiyle alım ve hizmetlerde, muayene ve kabul komisyonunda yer alabilir mi?

İhale Komisyonu Üyelerinin Mazeretleri Sebebiyle Toplantıya Katılmaması, Yaklaşık Maliyet

Sayın hocam; 1-İhale komisyonunda görevli Asil Üyenin mazereti nedeniyle ihaleye katılmadığı, bunun üzerine yedek üyenin ihaleye çağrıldığı ancak yedek üyenin de geçerli bir mazeret bildirerek ihaleye katılmaması durumunda izlememiz gerek yol nedir?...

Komisyon görevlileri

Belediyemiz, Hizmet alım şirketinde görev yapan personeller 4734 sayılı KİK 22( d ) ve diğer maddeleri gereği alınacak mal, hizmet, yapım ve danışmanlık işlerinde ihale komisyonu, piyasa araştırma, yaklaşık maliyet ve muayene komisyonlarında görevlen...

İmza yetkisi.

Hayırlı günler Hocam, 4 Temmuz 2018 tarihli Devlet Personel Başkanlığının görüş yazısına istinaden; 696 Sayılı Kanun hükmün de kararnamenin 127. maddesiyle 375 Sayılı Kanun Hükmünde kararnameye eklenen geçici 24.madde kapsamıyla Belediyemizde çalışan...

Komisyonlara Üye Görevlendirilmesinin Esasları

Hocam Merhabalar; 1- Belediyemizde 4734 ve 2886 sayılı kanununa göre yapılacak olan ihalelerde kıymet takdir ve bedel tespit komisyonlarında görev alacak personellerden inşaat mühendisi olma zorunluluğu var mı? 2- Belirlenecek personellerin sürekli o...

İhale İptali Hk.

Hocam Merhaba, Belediye Başkanlığmızca yapmış olduğumuz yapım işi ihalesine 6 firma teklif vermiş bulunmaktadır. Sırasıyla en düşük teklifi ve 2 . en düşük teklifi veren firmanın birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunmuştur. Teklif ver...

Sözleşme imzalanmış olan ihalenin iptali

Sayın Hocam, Personel Hizmet Alımı için 4734 sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince açık ihale yapılmıştır. İhale sonuçlandıktan sonra KİK. e itiraz başvurusu yapan bir firmanın başvurusu reddedilmiştir. Bunun üzerine 18.01.2017 tarihinde KİK' in v...