Komisyonlar

  • Sıralama

Piyasa Fiyat Araştırmasında Görev Yapan Personellerin Muayene ve Kabul Komisyonu üyeliği Hk.

İyi günler. Doğrudan temin 22/d'ye göre alımlarda piyasa fiyat araştırması yapan üyeler muayene ve kabul komisyonlarında da bulunabilir mi? Bununla ilgili kesin bir hüküm var mıdır? 2/d alımlarında örneğin özel günlerde çiçek alımı yapılmış ve tek fa...

Sözleşmeli Personellerin İhale Sürecinde Görevlendirilmesi Hk.

İyi günler ; Kamu İhale Kurulunun 18.07.2018 tarih ve 2018/DK.D-187 nolu Kararına istinaden; 696 sayılı KHK gereğince Belediye Şirketine geçirilen işçilerin ihale ve sözleşme sürecinde oluşturulacak komisyonlarda (yaklaşık maliyet tespit komisyonu, i...

İhale Sürecindeki Görevlendirmeler Hk.

Merhaba, satın alma işlemlerinde muayene kabul komisyonunda görevlendirilen personeller arasında, piyasa araştırma görevlileri ve yaklaşık maliyet görevlileri arasında; sürekli işçi, geçici işçi, tam zamanlı sözleşmeli personel, Belediye şirketi pers...

İhale Komisyonu ve Kesin Teminat Hk.

İyi günler; Kurumumuz tarafından 2782 sayılı Çevre Kanunu, Ambalaj atıkları yönetim yönetmeliği ve sıfır atık yönetmeliği kapsamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C maddesi hükümlerince yapılacak olan Ambalaj atıklarının kaynağında ayrılması...

İhale İşlemlerinde Şirket İşçisi Görevlendirilmesi Hk.

İdarelerce yapılan ihalelerde yaklaşık maliyet araştırma komisyonu, ihale komisyonu, hakedişler ve bunların yanında ihale kapsamında düzenlenen diğer evraklarda yeterli teknik uzman olmadığı durumlarda belediye şirketinde çalışan mimar ve mühendisler...

Mali Hizmetler Müdürünün İhale Komisyonu Üyeliği Hk.

Hocam iyi günler; Belediyemizin 4734 sayılı kanun ile yapılan ihaleler ve doğrudan temin alımlarında Mali hizmetler Müdürü veya Muhasebede bulunan Muhasebeci personelinin komisyon üyeliğinde yer alıp almayacağı hususunda sizden bilgi almak istiyoruz....

İhale Yetkilisinin İhale Komisyonu Kararını İade Etmesi ve Komisyon Üyelerinin İmzadan İmtina Etmesi Hk.

Hocam iyi çalışmalar. 4734 Sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen yapım işi ihalesinde görevlendirilen komisyonun gerekli değerlendirmeler sonucunda vereceği iptal yönündeki ihale kararının ihale yetkilisince kabul edilmemesi veya komisyona geri ia...

Harcama Yetkilisinin Muayene ve Kabul Komisyonunda Görev Alması Hk.

Belediyelerde herhangi bir dairenin ya da müdürlüğün Harcama Yetkilisi, kendi biriminde ya da başka birimlerde ihale veya doğrudan temin yöntemiyle alım ve hizmetlerde, muayene ve kabul komisyonunda yer alabilir mi?

İhale Komisyonu Üyelerinin Mazeretleri Sebebiyle Toplantıya Katılmaması, Yaklaşık Maliyet

Sayın hocam; 1-İhale komisyonunda görevli Asil Üyenin mazereti nedeniyle ihaleye katılmadığı, bunun üzerine yedek üyenin ihaleye çağrıldığı ancak yedek üyenin de geçerli bir mazeret bildirerek ihaleye katılmaması durumunda izlememiz gerek yol nedir?...

Komisyon görevlileri

Belediyemiz, Hizmet alım şirketinde görev yapan personeller 4734 sayılı KİK 22( d ) ve diğer maddeleri gereği alınacak mal, hizmet, yapım ve danışmanlık işlerinde ihale komisyonu, piyasa araştırma, yaklaşık maliyet ve muayene komisyonlarında görevlen...