KTVK Yüksek Kurulu

  • Sıralama

Doğal Sit Alanlarını Koruma ve Kullanma Koşulları

Bu karar; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik çerçevesinde, kesin korunacak hassas...

Doğal Sit Alanlarında Kalan Yapılarda Yapı Ruhsatı Değişikliği ve Basit Onarımlar

Bu karar; doğal sit alanlarında kalan yapılarda yapı ruhsatı değişikliği ve basit onarımları için Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararına gerek olup olmadığına ilişkindir.

Doğal Sit Alanlarında Planlanan Hidroelektrik Santralleri (HES) Projelerinin Gerçekleştirilmesine Yönelik İlke Kararı

Bu Karar; doğal sit alanlarında yapılacak HES Projelerine ilişkin Bölge Komisyonlarına gelen başvuruların değerlendirilmesinde bilimsel temele dayalı karar alma bütünlüğünü sağlamak amacıyla Merkez Komisyonu İlke Kararı alınması ve buna yönelik düzen...

Doğal Sit Alanlarında Planlanan Hidroelektrik Santralleri (HES) Projelerinin Gerçekleştirilmesi

Bu ilke kararı; doğal sit alanlarında yapılacak HES Projelerine ilişkin Bölge Komisyonlarına gelen başvuruların değerlendirilmesinde bilimsel temele dayalı karar alma bütünlüğünü sağlamak amacıyla Merkez Komisyonu tarafından alınmıştır.

Doğal Sit Alanlarının Ön Değerlendirme ve Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporlarının Hazırlanması ve İncelenmesi

Bu Karar; doğal sit alanlarının ön değerlendirme ve ekolojik temelli bilimsel araştırma raporlarının hazırlanması ve incelenmesi durumlarında, değerlendirmede nelerin dikkate alınarak yapılacağına ilişkindir.