KTVK Yüksek Kurulu

  • Sıralama

Doğal Sit Alanlarında Planlanan Hidroelektrik Santralleri (HES) Projelerinin Gerçekleştirilmesine Yönelik İlke Kararı

Bu Karar; doğal sit alanlarında yapılacak HES Projelerine ilişkin Bölge Komisyonlarına gelen başvuruların değerlendirilmesinde bilimsel temele dayalı karar alma bütünlüğünü sağlamak amacıyla Merkez Komisyonu İlke Kararı alınması ve buna yönelik düzen...

Doğal Sit Alanlarının Ön Değerlendirme ve Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporlarının Hazırlanması ve İncelenmesi

Bu Karar; doğal sit alanlarının ön değerlendirme ve ekolojik temelli bilimsel araştırma raporlarının hazırlanması ve incelenmesi durumlarında, değerlendirmede nelerin dikkate alınarak yapılacağına ilişkindir.

Doğal Sit Alanlarında Devletin Güvenlik ve Emniyeti İçin Zaruri Yapıların İnşasına İlişkin Karar

Bu Karar; doğal sit alanlarında devletin güvenlik ve emniyeti için zaruret arz eden yapıların hangi yetki birimi kararıyla yapılacağına ilişkindir.

Mağaralara İlişkin Koruma Kullanma Koşulları İlke Kararı

Bu Karar; halihazırdaki ve kullanıma açılacak olan mağaraların korunması ve kullanılmasına ilişkindir.