Kurul Kararları

  • Sıralama

Meclis Üyesi Başkan Yardımcılarının Mahalli İdareler Seçimlerinde İstifa Edip Etmeyecekleri

Bu Karar, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 7. fıkrası ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 17. maddesi uyarınca belediye meclis üyelerinin istifa etmesine gerek bulunmama...

Tahditli Plakayla İl Merkez Mahallelerinde Taksi Statüsünde Çalışma Talebi

Bu Karar, şikayetçi adına tescilli plakalı ticari taksisiyle ilçede aktif durumda olan tek taksi işletmecisi olduğunu, zamanla işlerinin azalması sebebiyle çiftçilik yapmaya başladığını, daha sonra söz konusu ilçenin merkez mahalle olarak il merkezin...

Su Kapama Açma Bedelinin İadesi Talebi

Bu Karar, su kapama açma bedelinin iadesi talebi hakkındadır.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin Kısa Numara Tahsis Talebi

Bu Karar; Türkiye Belediyeler Birliğine kısa numara tahsisine ilişkindir.

Köy veya Mahalle Muhtarlığının Herhangi Bir Sebeple Boşalması Üzerine Yapılacak İşlemler

Köy veya mahalle muhtarlığının herhangi bir sebeple boşalması halinde durumun bildirilmesi ve yapılacak işlemler.

Mülki Amirliğe Gönderilen Belediye Meclis Kararlarının Kaydedildiği Defter Kayıtlarının İstenmesi

Mülki Amirliğe gönderilen Belediye Meclis Kararlarının kaydedildiği defter kayıtları ile kararların son sayfalarının istenmesi

Belediye Başkanının Düğün, Sünnet vb Törenlerde, Altın Hediye Etmesi

Düğün, sünnet vb törenlerde, altın hediye edilmesi ve hediyelerin parasının belediye bütçesinden karşılanması

Seçildiği Tarihte Okur Yazar Olmayan Muhtarın Durumu

Seçildiği tarihte okur yazar olmadığı saptanan muhtarın tutanağının iptalinin gerekip gerekmediği hakkında...

Belediye Meclis Üyeliğinden İstifa Dilekçesinin Verilmesi ve Yapılacak Diğer İşlemler

Belediye meclis üyeliğinden istifa dilekçesinin belediye başkanlığına verilmesi ve meclisin bilgisine sunulması yeterli olup, belediye meclisi üyeliğinin boşalmasında belediye başkanının İlçe Seçim Kurulunca bildirilen üyeyi davet etmesinin gerektiği

Mahkûm Olan Muhtarın Muhtarlıktan Çıkarılması

Muhtar olduğu sırada mahkûm olan kişinin muhtarlıktan çıkarılması görevinin nerede olduğu