Kurul Kararları

  • Sıralama

Kartlı Su Sayacının Mekanik Su Sayacı ile Değiştirilmesi Talebi

Bu karar; kendisine ait aboneliği için rızası alınmadan “kartlı su sayacı” takıldığını, bu sayacı kullanırken ne zaman biteceğini, bittiği zaman su almak için müsait olup olmayacağını, bu sistemin bütçesine uygun olup olmadığını öngöremediği için su...

Fahiş Olduğu Belirtilen Su Faturasının Düzeltilmesi Talebi

Bu Karar; evde olmadığı süre boyunca arızalanmış olan su sayacı için arıza başvurusu yapıldığı ve sayaç değiştirildiği halde fahiş gelen fatura bedelinin iptaline ilişkindir.

Duvar Şeklinde Yükselmiş Bitkilerin Sökülerek Kaldırılması veya Uygun Şekilde Kısaltılması Talebi

Bu Karar; binalarının önünde bulunan parka dikilen ve duvar şeklinde yükselmiş olan leylandi bitkilerinin sökülerek kaldırılması ya da uygun şekilde kısaltılması talebi hususuna ilişkindir.

Belediye Meclis Üyesinin Aynı Zamanda Esnaf Odası Yöneticisi Olması

Bu karar; belediye meclisi üyesinin aynı zamanda Esnaf Odası yöneticisi olmasının belediye meclis üyeliği adaylık şartını etkileyip etkilemediği hususuna ilişkindir.

Belediyenin Üstlenmesi Gereken Görevin Vatandaşın Kendisi Tarafından Yerine Getirildiği Gerekçesiyle Yaptığı Harcamaları Talep Etmesi

Bu Karar; Belediyenin üstlenmesi gereken sokak hayvanını kısırlaştırma işleminin kendi imkanlarıyla yerine getiren vatandaşın yaptığı harcamaların tazmini talebine ilişkindir.

Siyasi Parti Başkanlığı İle Belediye Meclis Üyeliği Görevlerinin Birlikte Yürütülüp Yürütülemeyeceği

Bu karar; bir siyasi partinin ilçe başkanı olarak seçilen ve aynı zamanda aynı ilçe belediye meclisi üyesi olanbirinin iki görevi birlikte yürütüp yürütemeyeceği hususuna ilişkindir.

İndirimli Öğretmen Kartı Uygulaması Talebi

Bu Karar; indirimli öğretmen kartı uygulamasının bulunmadığı şehirlerde Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurularak indirimli öğretmen kartı uygulamasına geçilmesi talebine ilişkindir.

Belediyece Verilen Kaçak Su Cezasının İptali Talebi

Bu Karar; kaçak su kullanımından dolayı kesilen para cezasının iptali talebine ilişkindir.

Mahallenin Bölünerek Yeni Mahalleler Kurulması Halinde, Muhtar ve İhtiyar Heyeti Üyelerinin Durumu

Bu karar; mahallenin kaldırılarak üç yeni mahalle kurulmasına karar verildiği, yeni kurulan mahallelerde muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinin ne zaman yapılacağı, kaldırılan mahallenin muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin görevlerinin sona...

Ruhsat Dışı Faaliyet Gösteren Simit Tezgahlarının Kaldırılması

Bu Karar; fırın ve kafe olarak çalışan iş yerinin 20 metre karşısında ruhsat dışı satış yapan simitçi tezgahının kaldırılması talebine ilişkindir.