Kurul Kararları

  • Sıralama

İndirimli Öğretmen Kartı Uygulaması Talebi

Bu Karar; indirimli öğretmen kartı uygulamasının bulunmadığı şehirlerde Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurularak indirimli öğretmen kartı uygulamasına geçilmesi talebine ilişkindir.

Belediyece Verilen Kaçak Su Cezasının İptali Talebi

Bu Karar; kaçak su kullanımından dolayı kesilen para cezasının iptali talebine ilişkindir.

Ruhsat Dışı Faaliyet Gösteren Simit Tezgahlarının Kaldırılması

Bu Karar; fırın ve kafe olarak çalışan iş yerinin 20 metre karşısında ruhsat dışı satış yapan simitçi tezgahının kaldırılması talebine ilişkindir.

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yapıya Su Aboneliği Verilmesi

Bu Karar, köy gelişim ve yerleşim alanı dışında olan "Yapı Kayıt Belgesi" almış yapının su aboneliğinin yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

Ücretsiz Seyahat Kartı Bulunan Gazi Yakınlarının Yol Yardım Parasını Nakdi Alıp Alamayacağı

Bu Karar, gazi yakını olması sebebiyle ücretsiz seyahat kartı bulunan işçinin, işveren tarafından yapılan yol yardımının ayni olarak değil nakdi olarak yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

Meclis Üyesi Başkan Yardımcılarının Mahalli İdareler Seçimlerinde İstifa Edip Etmeyecekleri

Bu Karar, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 7. fıkrası ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 17. maddesi uyarınca belediye meclis üyelerinin istifa etmesine gerek bulunmama...

Site İçerisinde Kaçak Olarak Yapılan Fosseptik ve Atık Su Arıtma Tesisi

Bu Karar, sitenin ortak alanı içerisinde usulsüzlük yapılarak alınan ruhsat ile kaçak fosseptik ve atık su arıtma tesisi ile ilgili başvuru hakkındadır.

Esnafın Kaldırım İşgali Yapması

Bu Karar, cadde üzerindeki kaldırımların esnaflar tarafından işgal edildiğine ve yapılan tüm uyarılara rağmen işgalin devam etmesine ilişkindir.

Damga Süresi Dolan Su Sayacının ASKİ Tarafından Değiştirilmesi

Bu Karar, 10 yıllık periyodik muayenesi gelmiş su sayacının, abonenin izni ve talebi olmadan değiştirilmesi hakkındadır.

Tahditli Plakayla İl Merkez Mahallelerinde Taksi Statüsünde Çalışma Talebi

Bu Karar, şikayetçi adına tescilli plakalı ticari taksisiyle ilçede aktif durumda olan tek taksi işletmecisi olduğunu, zamanla işlerinin azalması sebebiyle çiftçilik yapmaya başladığını, daha sonra söz konusu ilçenin merkez mahalle olarak il merkezin...