Kurul Kararları

  • Sıralama

İmar Planlarının İptali

Bu Karar, onaylanan imar planlarının iptali talebi hakkındadır.

Kamulaştırmasız El Atma Dolayısıyla Tazminat Talebi

Bu Karar, arsasının 160 m2lik kısmının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırmasız el atma sureti ile işgal edilerek yol yapılması nedeniyle arsayı fiilen kullanımının mümkün olmadığını, kendisi ile birlikte el birliği ile malik olanlar t...

“Belediye Hizmet Alanı” Olarak Belirlenen Hissenin Kamulaştırılması Talebi

Bu Karar, parselin “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlendiğinden bahisle, söz konusu parselde bulunan 8,11 metrekare hissesinin kamulaştırılması talebi hakkındadır.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Alınan Yıkım Kararının Uygulanması Talebi

Bu Karar, kat maliklerinden olduğu yapıya ilişkin 6306 sayılı Kanun kapsamında alınan yıkım kararının uygulanmadığını belirterek oluşan mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.

Yıkımına Karar Verilen Kaçak Yapıların Yıkılması Talebi

Bu Karar, belediye encümen kararıyla yıkımına karar verilen kaçak yapıların yıkılması talebi hakkındadır.

Depo Olarak Kullanılan Tek Katlı Yığma Binanın Çöken Çatısının Yeniden Yapılması İçin Gerekli İznin Verilmesi Başvurusu

Bu Karar, şikâyetçiye ait parsel üzerinde bulunan tek katlı yığma depo binanın çatısının çökmüş olması nedeniyle yeni bir çatının yapımı için belediye imar işleri yetkililerinin çöken çatının yıkılıp yenisinin yapılabileceğinin ve bunun için herhangi...

3194 Sayılı Kanunun 18 inci Maddesi Uygulaması Yapılan Arsanın Değer Tespitinde Emlak Vergi Değerinin Baz Alınması

Bu Karar şikâyetçinin; 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uygulamasının geçerli olduğu tarihten itibaren satışı yapanların idarece muhatap alınması ile arsa değer tespitinde emlak vergi değerinin baz alınması talebine ilişkindir.

Belediye Encümeninin Vermiş Olduğu Yıkım Kararının Yerine Getirilmesi Talebi

Bu Karar, Belediye Encümeni tarafından bir yapının proje hilafı olan kısımlarının projesine uygun hale getirilmesi için yıkım kararı alınmasına, yıkım kararının yıkım programına alınmasına rağmen bu kararın yerine getirilmediğinden bahisle yıkım kara...

Kamuya Ayrılan Arsanın İmara Açılması veya Eşdeğer Bir Taşınmaz İle Trampa Edilmesi Talebi

Bu Karar, ilgilinin imar planında kamu hizmetine ayrılan arsasının kullanım hakkının, on dokuz seneden beri elinden alındığını iddiasıyla, uğradığı ekonomik zararın Belediyece giderilmesi, söz konusu arsanın imara açılması veya eşdeğer bir taşınmaz i...