Kurul Kararları

  • Sıralama

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Fakat Mimari Projeye Aykırı Daire

Bu Karar, yapı kayıt belgesi alınan binanın, projeye aykırı olan daire için yıkım kararının uygulanıp uygulanmamasına ilişkindir.

İkamet Adresinin 5 Metre İlerisinden Açılmış Olan Bölünmüş Yol

Bu Karar, ikamet adresinin 5 metre ilerisinde açılan bölünmüş yolun, mahalle sakinleri için tehlike teşkil etmesinden dolayı olumsuzlukların giderilmesine ilişkindir.

Kaçak Olarak İnşa Edilen Yapıların Denetlenmesi

Bu Karar, kaçak yapılan yapıların belediyelerce denetlenmediği yönündeki başvuru üzerine verilmiştir.

Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Açılan Dava Neticesinde Hükmedilen Tazminat Bedelinin Ödenmemesi

Bu Karar, kamulaştırma bedelinin ödenmemesinin tespitine ilişkindir.

Yapı Kayıt Belgesi Bulunmayan Mandıranın Yıkım Talebi

Bu Karar, ruhsatsız mandırada yaklaşık 60 adet büyükbaş hayvan bulunduğunu, mandıranın şehir içinde bulunmasından dolayı çevre sağlığına tehdit oluşturduğunu iddia ederek ruhsatsız yapı hakkında gereğinin yapılmasını talep edilmesine ilişkindir.

İmar Planlarının İptali

Bu Karar, onaylanan imar planlarının iptali talebi hakkındadır.

Kamulaştırmasız El Atma Dolayısıyla Tazminat Talebi

Bu Karar, arsasının 160 m2lik kısmının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırmasız el atma sureti ile işgal edilerek yol yapılması nedeniyle arsayı fiilen kullanımının mümkün olmadığını, kendisi ile birlikte el birliği ile malik olanlar t...

“Belediye Hizmet Alanı” Olarak Belirlenen Hissenin Kamulaştırılması Talebi

Bu Karar, parselin “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlendiğinden bahisle, söz konusu parselde bulunan 8,11 metrekare hissesinin kamulaştırılması talebi hakkındadır.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Alınan Yıkım Kararının Uygulanması Talebi

Bu Karar, kat maliklerinden olduğu yapıya ilişkin 6306 sayılı Kanun kapsamında alınan yıkım kararının uygulanmadığını belirterek oluşan mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.

Yıkımına Karar Verilen Kaçak Yapıların Yıkılması Talebi

Bu Karar, belediye encümen kararıyla yıkımına karar verilen kaçak yapıların yıkılması talebi hakkındadır.