Kurul Kararları

  • Sıralama

Kamulaştırma Yapılan Taşınmaz İçin Ödenen Emlak Vergisinin İade Edilmesi Talebi

Bu karar; şikâyetçinin, kamulaştırma yapılan taşınmazı için ödemiş olduğu emlak vergisi tutarının tarafına iade edilmesi talebine ilişkindir.

Mülkiyet Hakkının İhlaline İlişkin Gereğinin Yapılması

Bu karar; mülkiyet hakkının ihlal edildiği düşüncesiyle bunun giderilmesine ilişkin talebe aittir.

İmar Planı'nda Yol Olarak Anılan Taşınmazın İstimlaki ve Güncel Rayiç Değeri Üzerinden Bedelinin Ödenmesi

Bu Karar; imar planında yol olarak anılan arsanın aynı değerde başka bir arsa ile takas edilmesi veya arsasının kamulaştırılmasını talebine ilişkindir.

Plan Gereği ve Fiilen Yol kullanımına Ayrılan Taşınmazın Kamulaştırılması İstemi

Bu Karar; söz konusu taşınmazın imar planı uygulamasında cadde olarak kamu hizmetine tahsis edildiği ve fiilen kullanımda olması sebebiyle taşınmazın kamulaştırılması hususuna ilişkindir.

Mevcut Yolun Dar Olması Sebebiyle Yeni Yol Yapımı Talebi

Bu Karar; oldukça dar olan yolun ulaşımı aksatması, telafisi güç ve imkansız zararlara yol açması sebebiyle yeni yol yapım talebi hususuna ilişkindir.

Depo Olması Öngörülen Taşınmaza Dükkan Niteliği Verilmesi Talebi

Bu Karar; mimari projede depo olması öngörülen taşınmaza, ticari amaçla kullanılabilmesi için dükkan niteliği verilmesi talebi hususuna ilişkindir.

İçme Suyu ve Kanalizasyon Bağlantısı Talebi

Bu Karar; yapı kayıt belgesi alınmış olan meskene su aboneliği için başvuruda bulunulmasının ardından işlem tesis edileceği esnada yönetmeliğin değiştiği gerekçesiyle aboneliğin reddi talebinin itirazına ilişkindir.

İmara Aykırı Yapı Nedeniyle Uygulanan Para Cezalarının İptali Talebi

Bu Karar; söz konusu taşınmazın üzerine güneşten ve yağmurdan korunmak için yapılan demir profil ve saç malzemesinden oluşan çatı için imara aykırı yapı nedeniyle tarafına uygulanan para cezalarının iptal edilmesi talebine ilişkindir.

Hisseli Arsa Üzerinde Yapılan Yapının Durdurulması ve Yıkılmasına Yönelik Hissedar Talebinin Değerlendirilmesi

Bu Karar; hissedarı olunan arsa üzerine kaçak yapı inşaatına başlanıp, belediyeye bildirilmesine rağmen yapımı devam eden inşaatın durdurularak yıkımının yapılması talebine ilişkindir.

İmar Planında Yer Alan Parselin Nazım İmar Planına Uygun Hale Getirilmesi Talebi

Bu Karar; imar planı içerisinde bulunan parselin uygulama imar planının nazım imar planına (yüksek yoğunluklu konut alanına) uygun hale getirilmesi talebine ilişkindir.