Kurul Kararları

  • Sıralama

İşgaliye Bedelinin Fahiş Artışına İlişkin Değerlendirme Talebi

Bu Karar; işgaliye bedelinin 2 senede fahiş derecede artması sonucu geçimlerin güçlükle karşılanması ve yaşanılan bu mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Su Kullanılmadığı Hâlde Alınan Ölçüm Tüketim Bedelinin İadesi Talebi

Bu Karar; hiçbir gecikme ve eksik evrak olmadığı halde, kullanılmayan su parasının ‘ölçüm tüketim parası’ olarak alınması ve söz konusu ölçüm tüketim bedelinin iadesi talebine ilişkindir.

Belediyece Verilen Kaçak Su Cezasının İptali Talebi

Bu Karar; kaçak su kullanımından dolayı kesilen para cezasının iptali talebine ilişkindir.

Muafiyetten Çıkarılarak Haksız Tahakkuk ve Tahsil Edlen Emlak Vergisinin Mükellefe İadesi

Bu Karar; emlak vergisi muafiyeti kapsamında iken, belediyece bu kapsamdan çıkartılan ve kendisine emlak vergisi tahakkuk ettirilen ve evini satabilmesi için de itiraz etmeden ödenen emlak vergisinin ilgilisine ödenmesi talebine ilişkindir.

Karayollarından Olan Alacağa Karşılık Emlak Vergisi Borcunun Mahsubu Talebi

Bu Karar; Karayolları Genel Müdürlüğü'nden olan alacağın, belediyeye olan Emlak Vergisi borcuna mahsubunun yapılması talebine ilişkindir.

Taşınmaza Ait Projelerin Mülk Sahibine Verilmesi Karşılığında Talep Edilen Ücret

Bu Karar, taşınmaza ait mimari, statik, elektrik ve tesisat projelerinin tarafına verilmesi karşılığında idare tarafından talep edilen ücrete ilişkindir.

Yol Harcamalarına Katılım Payı Tahakkukunun İptal Edilip Edilemeyeceği

Bu Karar, yol harcamalarına katılım payı tahakkukunun iptal edilmesine ilişkindir.

Ev Sahibinin Tapusuna Asfalt Katılım Borcu Nedeniyle Şerh Konulması

Bu Karar; ev sahibinin tapusuna, asfalt katılım borcu nedeniyle şerh konulduğunu ve borç kâğıdında muhatap borçlu kişinin 2 önceki ev sahibi olduğunu iddia ederek tapusundaki şerhin kaldırılıp kaldırılamayacağına ilişkindir.

200 m2 Üzerinde Dairesi Bulunan Dul ve Yetim Aylığı Alanların İstisna Durumu

Bu Karar, emlak vergisinden muaf hisseli tapulu taşınmazı bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak, yeniden 200 m2 nin üzerinde inşa edilen dairesinden dolayı dul-yetim aylığı alanların emlak vergisinden muaf tutulup tutulamayacağına ilişkindi...

Üzerinde Tasarrufunun Bulunmadığı Dönemlere İlişkin Emlak Vergisi Talebi

Bu Karar; şikayetçinin, 1996 yılı ile 20/07/2016 tarihi aralığında orman arazisi olarak tescil edilen taşınmazı üzerinde tasarrufunun olmadığı dönemlere ilişkin İdare tarafından talep edilen emlak vergisine ilişkin itirazı hakkındadır.