Kurul Kararları

  • Sıralama

200 m2 Üzerinde Dairesi Bulunan Dul ve Yetim Aylığı Alanların İstisna Durumu

Bu Karar, emlak vergisinden muaf hisseli tapulu taşınmazı bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak, yeniden 200 m2 nin üzerinde inşa edilen dairesinden dolayı dul-yetim aylığı alanların emlak vergisinden muaf tutulup tutulamayacağına ilişkindi...

Üzerinde Tasarrufunun Bulunmadığı Dönemlere İlişkin Emlak Vergisi Talebi

Bu Karar; şikayetçinin, 1996 yılı ile 20/07/2016 tarihi aralığında orman arazisi olarak tescil edilen taşınmazı üzerinde tasarrufunun olmadığı dönemlere ilişkin İdare tarafından talep edilen emlak vergisine ilişkin itirazı hakkındadır.

Engellinin İndirimli (Sıfır Oranlı) Emlak Vergisi Oranından Yararlanma Talebi

Bu Karar, engelli olduğunu belirterek, Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsamında indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi oranından yararlanma talebinde bulunan kişinin başvurusu üzerine verilmiştir.

Malik Olunmayan Döneme Ait Tahakkuk Yol Harcamalarına Katılma Payı

Bu Karar, malik olunmayan döneme ait tahakkuk ettirilen yol harcamalarına katılma payının iptal edilmesi talebi üzerine verilmiştir.

Emlak Vergisi ve Vergi Ziyaı Cezalarının Kaldırılması Talebi

Bu Karar, idare tarafından hesaplanan emlak vergisi ve vergi ziyaı cezalarının kaldırılması talebi hakkındadır.

Takrir Komisyonu Kararı Hakkında

Bu Karar, Belediye Takdir Komisyonu Başkanlığı tarafından tesis edilen Takdir Komisyonu Kararı hakkındadır.

Emlak Vergisinden Muaf Tutulma Talebi

Bu Karar, ilgili tapuya kayıtlı bir tane evi bulunduğunu, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenmiş Engelli Sağlık Kurulu Raporuna istinaden Yenimahalle Belediye Başkanlığına başvurarak emlak vergisinden muaf olmak ve geçmiş...

Tahakkuk Ettirilen Asfalt Katılım Payı İşleminin İptal Edilmesi Talebi

Bu Karar, tahakkuk ettirilen asfalt katılım payı işleminin iptal edilmesi talebi hakkındadır.

Sehven Ödenen Arsa Vergilerinin Mahsup Edilerek Emsal Konut Sahibi Komşularının Ödediği Tutarda Bina Vergisi Ödeme Talebi

Bu Karar, bina vergisi mükellefi olan şikayet başvurucusunun sehven ödediği arsa vergilerinin mahsup edilerek emsal konut sahibi komşularının ödediği tutarda bina vergisi ödeme talebi hakkındadır.

Eş İle Birlikte 1/2 Oranında Malik Olunan Konutun İndirimli Emlak Vergisi

Bu Karar, şikâyet başvurucusunun eşi ile birlikte indirimli (sıfır oranlı) bina vergisinden yararlandırılmasına ve başvurucudan tahsil edilmiş olan vergi tutarının başvurucuya iade edilmesine yönelik talebi üzerine verilmiştir.