Kurul Kararları

  • Sıralama

Tahakkuk Ettirilen Emlak Vergi Borcunun İptali İstemi

Bu Karar; tahakkuk ettirilen emlak vergi borcunun zamanaşımına uğradığı sebebiyle kaldırılması, mümkün değilse faizlerinin silinmesi için gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Yol Yapılmadığı Halde Yol Harcamalarına Katılım Payı Tahakkuku

Bu Karar; ikamet ettiği daire cephesinin sitenin arka bloğuna baktığı gerekçesiyle, kaldırıma cephesi olmayan dairesine borç olarak yansıtılan asfalt katılım bedelinin yeniden incelenmesi talebine ilişkindir.

İşgaliye Bedelinin Fahiş Artışına İlişkin Değerlendirme Talebi

Bu Karar; işgaliye bedelinin 2 senede fahiş derecede artması sonucu geçimlerin güçlükle karşılanması ve yaşanılan bu mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Su Kullanılmadığı Hâlde Alınan Ölçüm Tüketim Bedelinin İadesi Talebi

Bu Karar; hiçbir gecikme ve eksik evrak olmadığı halde, kullanılmayan su parasının ‘ölçüm tüketim parası’ olarak alınması ve söz konusu ölçüm tüketim bedelinin iadesi talebine ilişkindir.

Belediyece Verilen Kaçak Su Cezasının İptali Talebi

Bu Karar; kaçak su kullanımından dolayı kesilen para cezasının iptali talebine ilişkindir.

Muafiyetten Çıkarılarak Haksız Tahakkuk ve Tahsil Edlen Emlak Vergisinin Mükellefe İadesi

Bu Karar; emlak vergisi muafiyeti kapsamında iken, belediyece bu kapsamdan çıkartılan ve kendisine emlak vergisi tahakkuk ettirilen ve evini satabilmesi için de itiraz etmeden ödenen emlak vergisinin ilgilisine ödenmesi talebine ilişkindir.

Karayollarından Olan Alacağa Karşılık Emlak Vergisi Borcunun Mahsubu Talebi

Bu Karar; Karayolları Genel Müdürlüğü'nden olan alacağın, belediyeye olan Emlak Vergisi borcuna mahsubunun yapılması talebine ilişkindir.

6360 Sayılı Kanun Kapsamında Emlak Vergisi Muafiyeti

Bu Karar; “6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile köy statüsünden çıkarılarak mahalleye dönüştürülen yerin 30/03/2014 tarihind...

Konut Teslimi Sebebiyle Ödenen KDV'nin İadesi Talebi

Bu Karar; Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, maliki bulunduğu arsanın karşılığında yapılan dairelerin teslimi hususunda “dairelerin yapıldığı ancak KDV’lerinin ödenmesi gerektiği” ön koşulu ile ödediği KDV tutarının, dairelerin ticari amaç taşımadığ...

Taşınmaza Ait Projelerin Mülk Sahibine Verilmesi Karşılığında Talep Edilen Ücret

Bu Karar, taşınmaza ait mimari, statik, elektrik ve tesisat projelerinin tarafına verilmesi karşılığında idare tarafından talep edilen ücrete ilişkindir.