Kurul Kararları

  • Sıralama

Taşınmaza Ait Projelerin Mülk Sahibine Verilmesi Karşılığında Talep Edilen Ücret

Bu Karar, taşınmaza ait mimari, statik, elektrik ve tesisat projelerinin tarafına verilmesi karşılığında idare tarafından talep edilen ücrete ilişkindir.

Yol Harcamalarına Katılım Payı Tahakkukunun İptal Edilip Edilemeyeceği

Bu Karar, yol harcamalarına katılım payı tahakkukunun iptal edilmesine ilişkindir.

Ev Sahibinin Tapusuna Asfalt Katılım Borcu Nedeniyle Şerh Konulması

Bu Karar; ev sahibinin tapusuna, asfalt katılım borcu nedeniyle şerh konulduğunu ve borç kâğıdında muhatap borçlu kişinin 2 önceki ev sahibi olduğunu iddia ederek tapusundaki şerhin kaldırılıp kaldırılamayacağına ilişkindir.

200 m2 Üzerinde Dairesi Bulunan Dul ve Yetim Aylığı Alanların İstisna Durumu

Bu Karar, emlak vergisinden muaf hisseli tapulu taşınmazı bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak, yeniden 200 m2 nin üzerinde inşa edilen dairesinden dolayı dul-yetim aylığı alanların emlak vergisinden muaf tutulup tutulamayacağına ilişkindi...

Üzerinde Tasarrufunun Bulunmadığı Dönemlere İlişkin Emlak Vergisi Talebi

Bu Karar; şikayetçinin, 1996 yılı ile 20/07/2016 tarihi aralığında orman arazisi olarak tescil edilen taşınmazı üzerinde tasarrufunun olmadığı dönemlere ilişkin İdare tarafından talep edilen emlak vergisine ilişkin itirazı hakkındadır.

Engellinin İndirimli (Sıfır Oranlı) Emlak Vergisi Oranından Yararlanma Talebi

Bu Karar, engelli olduğunu belirterek, Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsamında indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi oranından yararlanma talebinde bulunan kişinin başvurusu üzerine verilmiştir.

Malik Olunmayan Döneme Ait Tahakkuk Yol Harcamalarına Katılma Payı

Bu Karar, malik olunmayan döneme ait tahakkuk ettirilen yol harcamalarına katılma payının iptal edilmesi talebi üzerine verilmiştir.

Emlak Vergisi ve Vergi Ziyaı Cezalarının Kaldırılması Talebi

Bu Karar, idare tarafından hesaplanan emlak vergisi ve vergi ziyaı cezalarının kaldırılması talebi hakkındadır.

Takrir Komisyonu Kararı Hakkında

Bu Karar, Belediye Takdir Komisyonu Başkanlığı tarafından tesis edilen Takdir Komisyonu Kararı hakkındadır.

Emlak Vergisinden Muaf Tutulma Talebi

Bu Karar, ilgili tapuya kayıtlı bir tane evi bulunduğunu, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenmiş Engelli Sağlık Kurulu Raporuna istinaden Yenimahalle Belediye Başkanlığına başvurarak emlak vergisinden muaf olmak ve geçmiş...