Kurul Kararları

  • Sıralama

Otopark Ücretinin Sonraki Mevzuat Tarihine Göre Hesaplanması ve Farklı İşlemler İçin Hizmet Bedeli Tahsil Edilmesi

Bu karar; otopark ücretinin sonraki tarihli mevzuata göre hesaplandığı ve farklı işlemler için haksız olarak hizmet bedeli tahsil edildiğine ilişkindir.

Tahakkuk Ettirilmiş Olan Evsel Katı Atık Bedelinin Anapara ve Faizinin Terkin Edilmesi Talebi

Bu karar; İdare tarafından 2018-2019 yılları için tahakkuk ettirilmiş olan evsel katı atık bedelinin anapara ve faizinin terkin edilmesi talebine ilişkindir.

Emlak Vergisi Muafiyet Başvurusunun Değerlendirilmesi

Bu karar; emlak vergisi muafiyeti olmadığını iddia eden mükellefin ödemiş olduğu emlak vergisinin iade edilmesi talebine ilişkindir.

Tahakkuk Ettirilen Emlak Vergi Borcunun İptali İstemi

Bu Karar; tahakkuk ettirilen emlak vergi borcunun zamanaşımına uğradığı sebebiyle kaldırılması, mümkün değilse faizlerinin silinmesi için gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Yol Harcamalarına Katılım Payının Kapsadığı Alanlarda Yer Alan Konutlara Paylaştırılması

Bu karar; belediyenin yol harcamalarına katılım payının bölgedeki ilgili konutlara paylaştırılarak belirlenmesi talebine ilişkindir.

Yol Yapılmadığı Halde Yol Harcamalarına Katılım Payı Tahakkuku

Bu Karar; ikamet ettiği daire cephesinin sitenin arka bloğuna baktığı gerekçesiyle, kaldırıma cephesi olmayan dairesine borç olarak yansıtılan asfalt katılım bedelinin yeniden incelenmesi talebine ilişkindir.

İşgaliye Bedelinin Fahiş Artışına İlişkin Değerlendirme Talebi

Bu Karar; işgaliye bedelinin 2 senede fahiş derecede artması sonucu geçimlerin güçlükle karşılanması ve yaşanılan bu mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Su Kullanılmadığı Hâlde Alınan Ölçüm Tüketim Bedelinin İadesi Talebi

Bu Karar; hiçbir gecikme ve eksik evrak olmadığı halde, kullanılmayan su parasının ‘ölçüm tüketim parası’ olarak alınması ve söz konusu ölçüm tüketim bedelinin iadesi talebine ilişkindir.

Belediyece Verilen Kaçak Su Cezasının İptali Talebi

Bu Karar; kaçak su kullanımından dolayı kesilen para cezasının iptali talebine ilişkindir.

Muafiyetten Çıkarılarak Haksız Tahakkuk ve Tahsil Edlen Emlak Vergisinin Mükellefe İadesi

Bu Karar; emlak vergisi muafiyeti kapsamında iken, belediyece bu kapsamdan çıkartılan ve kendisine emlak vergisi tahakkuk ettirilen ve evini satabilmesi için de itiraz etmeden ödenen emlak vergisinin ilgilisine ödenmesi talebine ilişkindir.