Kurul Kararları

  • Sıralama

Tahakkuk Ettirilmiş Olan Evsel Katı Atık Bedelinin Anapara ve Faizinin Terkin Edilmesi Talebi

Bu karar; İdare tarafından 2018-2019 yılları için tahakkuk ettirilmiş olan evsel katı atık bedelinin anapara ve faizinin terkin edilmesi talebine ilişkindir.

Ruhsatsız Kazı Nedeniyle Tahakkuk Ettirilen İdari Para Cezasına İtiraz

Bu karar; ruhsatsız kazı nedeniyle tahakkuk ettirilen idari para cezasına itirazına ilişkindir.

Belediyenin Yaptığı Çalışmaların Çevre Kirliliğine Neden Olduğuna İlişkin Yapılan Şikayet

Bu karar: Belediyenin yaptığı çalışmaların çevre kirliliğine neden olduğuna dair yapılan şikayete ilişkindir.

Aktarmalı Ulaşım Sisteminde 5 Dakika Bekleme Süresinin Kaldırılma Talebi

Bu karar; toplu taşımacılık hizmetinde ESHOT tarafından 5 dakika içerisinde aktarma yapılmasına rağmen aktarma ücreti yerine tam ücret alındığı, aktarma mesafesine rağmen özellikle kış aylarında soğukta beklemek zorunda kalınması, karttan ücret çekim...

Atık ve Kokudan Oluşan Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Talebi

Bu karar; komşu taşınmazda yer alan katı atık transfer istasyonundan kaynaklanan ve şikayetçinin malik olduğu taşınmaza sirayet eden atık ve kokudan oluşan çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkindir.

Partisinden İstifa Eden Belediye Meclis Üyesinin Üyeliğinin Düşmesi halinde Yedek Üyenin Nasıl Belirleneceği

Bu karar; seçildiği partiden istifa eden bir meclis üyesinin üyeliğinin boşalması halinde, yedekten çağrılmanın nasıl yapılacağına ilişkindir.

Yeni Kurulan Yerlerde İhtiyar Meclisi veya Heyeti Üyeliği Seçimlerinin Yapılması

Bu karar; yeni kurulan köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyar meclisi ve heyeti üyeliğinin seçimlerinin ne zaman yapılacağına ilişkindir.

Mahalli İdareler Ara Seçimlerinde Görev Alacak Kişilerle İlgili Gündelikler

Bu karar; ara seçim niteliği taşıyan seçimlerde görev alacak kişilerle ilgili gündeliklere ilişkindir.

Mahkeme Tarafından Verilen Kararın Gereğinin Yerine Getirilmesi Talebi

Bu Karar; İdare Mahkemesi'ne açılan davanın kabulüne karar verildiği halde yerine getirilmeyen kararın gereğinin yerine getirilmesi talebine ilişkindir.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliklerinde Boşalma Olmasında Meclise Hangi Sıraya Göre Meclis Üyesi Geleceği

Bu karar; Büyükşehir Belediyeleri Meclisi üyeliklerinde meydana gelen boşalmanın aynı partiden gelecek meclis üyeleri ile mi yoksa buna dikkat edilmeden seçilme sırasına göre mi doldurulacağı hususuna ilişkindir.