Kurul Kararları

  • Sıralama

Tesise Girişte Çantaların İçine Bakılıp Bakılamayacağı

Bu Karar, Balçova Teleferik Tesislerine girişte ziyaretçilerin çantalarının içine bakılmaması, onların tedirgin edilmemesi ve ziyaretçilere saygılı olunması gerektiğine ilişkindir.

İstifa Suretiyle Boşalan Aday Listesinin Doldurulması

Bu Karar, siyasi partilerin belediye meclisi aday listeleri ile ilgili olarak; istifa suretiyle boşalan listeye, alt sırada yer alan adayın yazılabilmesi, istifa ile boşalan daha üst sıralarda ki boş bir sıraya ilk listede daha alt sıralarda yer alıp...

Seçmen Sayısının Dokuz (9) Olduğunun Tespit Edildiği, Adı Geçen Köyde Muhtarlık Seçiminin Yapılıp Yapılamayacağı

Bu Karar, seçmen sayısının dokuz (9) olduğu tespit edilen köyde muhtarlık seçiminin yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikayet Sürelerinin Hesaplanmasına İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Bu Karar, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun veri sorumlusuna başvuru, kurula şikayet sürelerinin hesaplanması hususlarında yapılan kamuoyu duyurularına ilişkindir.

Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru

Bu Karar, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun kişisel veri ihlali bildirim usul ve esaslarına ilişkindir.

1 Seçmen Olan Mahallede Muhtar ve İhtiyar Heyeti Seçimleri

Bu Karar, seçmen kütükleri kesinleştikten sonra mahallede seçilme yeterliliğine sahip dokuz (9) seçmenden az kişi bulunduğu takdirde mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinin yapılamayacağına ve bu mahallede sandık kurulu oluşturulama...

2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kanunen Yasak Olan Konular

Bu Karar, seçimin ve seçim propagandasının başlangıç tarihlerinden itibaren propagandaya ilişkin kanunen yasak olan konular hakkındadır.

Mülki İdari Birimleri, Belediye ve Köylerdeki Birim ve Sınır Değişikliklerinin Mahalli İdareler Seçimlerine Etkisi

Bu Karar, seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren oy verme günü olan 31 Mart 2019 tarihine kadar, 5393 sayılı Kanun ve Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmeliğe dayanıla...

2019 Mahalli İdareler Seçim Takvimi

Bu Karar, mahalli idareler seçimlerinin, seçim kanunlarına uygun olarak yapılmasını teminen, 2972 sayılı Kanun ve bu Kanunun 36. maddesinin atıfta bulunduğu 298, 2820 ve 2839 sayılı Kanunlar esas alınmak suretiyle hazırlanan seçim takviminin kararlaş...

Görme Engellilerin Oy Kullanması

Bu Karar, Engelsiz Erişim Derneği tarafından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilen; 11/12/2018 tarihli 21 sayılı yazıda; görme engelli seçmenlerin 16/04/2017 ve 24/06/2018 tarihlerinde yapılan genel seçimlerde erişebilir oy pusulası şablonları...