Kurul Kararları

  • Sıralama

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Görev Alacak Kişilere Ödenecek Gündelik Miktarı

Bu Karar, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinin sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi için, görev alacak kişilere ödenecek gündelik miktarı ile sair harcamaların belirlenerek, tüm yurt genelinde birlikteliğin...

Seçime Katılmayan Siyasi Partilerin, İlçe Seçim Kurulundaki Üyelerinin Görevlerinin Sona Erip Ermeyeceği

Bu Karar, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Büyükşehir olan ve olmayan şehirler ile ilçelerde seçime katılmayan siyasi partilerin, ilçe seçim kurulundaki üyelerinin görevlerinin sona erip ermeyeceği ve sandık kurulu üyelikleri için isim bildirmele...

Seçim Kurulu Başkan ve Üyeleri İle Diğer Görevlileri Ödenecek Gündelikler

Bu Karar, seçim kurulu başkan ve üyeleri ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasi parti temsilcilerin...

Seçimlerde İçki ve Silah Taşıma İle Yayın Yasağı

Bu Karar, Mahalli İdareler Genel Seçiminin, sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla; 2972 sayılı Kanunun 36. maddesinin yollamada bulunduğu 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 79. madde...

Seyyar Sandık Kurullarının Oluşumu İle Görev ve Yetkileri

Bu Karar, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seyyar sandık kurullarının görev ve yetkilerinin belirlenmesine ilişkindir.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kısıtlıların Oy Kullanmaları

Bu Karar, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde; tutuklu bulunanlar, taksirli suçlardan hükümlü olanlar, kasıtlı suçlardan hükümlü olup koşullu salıverilenler ile denetimli serbestlikten yararlanmak suretiyle salıv...

Köy Muhtarlığı ve İhtiyar Meclisi Üyeliği İle Mahalle Muhtarlığı ve İhtiyar Heyeti Üyeliği Seçimlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Bu Karar, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi üyeliği ile mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerine ilişkin olarak uygulanacak usul ve esasların belirlenmesine ilişkindir.

31 Mart 2019 Mahalli İdare Seçimlerinde Oy Verme Süresi

Bu Karar, güneşin doğuş ve batış sürelerine ilişkin değerlendirmelere göre mahalli idareler seçimlerinde oy verme günü olan 31 Mart 2019 Pazar günü itibariyle bütün yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar ışığında, oy ver...

Cumhurbaşkanı Adaylarının Seçim Bağışları

Bu Karar; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adaylara yapılan bağış ve yardımlar ile adaylar tarafından yapılan harcamalara ilişkin raporun görüşülmesi sonucu alınmıştır.

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

SUT ekindeki (EK-2/G) Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesindeki fiyatları güncellenen ve listeye yeni kayıt edilen ilaçların belirlenen fiyatları EK 1’de yer aldığı şekilde düzenlenmiştir.