Organlar ve Kararları

  • Sıralama

Belediye Başkanı Ödeneğinin Hesaplanması

Bu Görüş, belediye başkanına ödenecek ödeneğin nufüs gösterge rakamına göre hesaplanmasıyla ilgilidir.

Borçlanmada Belediye Meclisi Kararı İle Bankanın İpotek Talebine Esas Uygulamalarının Farklılık Gösteremeyeceği

Bu görüş; belediye meclisi kararı ile bankanın ipotek talebine esas uygulamalarının farklılık gösteremeyeceği, bu kapsamda meclis kararında belirtilenden farklılık arz eden ipotek talepleri için tapu idaresinin işlem tesis etmemesi gerektiği hususund...

Birlik Başkan Vekilinin Tespiti

Bu görüş; belediye başkanının görevden uzaklaştırılması nedeniyle yürüttüğü birlik meclisi başkan vekilliğinde boşalma olması halinde boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere ne yapılması gerektiğine ilişkindir.

Görevden Uzaklaştırılan Denetim Komisyonuna Ödenen Huzur Hakkı

Bu görüş; görevden uzaklaştırılan denetim komisyonu çalışma esasları ile bunlara ödenecek huzur hakkına ilişkindir.

Salgın Nedeniyle Ertelenen Encümen ve İhtisas Komisyonu Üye Seçimleri

Bu görüş; koronavirüs salgını nedeniyle belediye meclisi toplantıları ertelendiğinden encümen ve ihtisas komisyonu üyelerinin seçimlerinin yapılamadığı, bu çerçevede ilk meclis toplantısında encümen ve ihtisas komisyonu üyelerinin seçimlerinin yapıla...

Koronavirüs Nedeniyle Ertelenen Meclis Toplantılarının Ne Zaman Yapılacağı

Bu görüş; koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen meclis toplantılarının ne zaman yapılacağına ilişkindir.

Hukuka Uygun Olmayan Belediye Meclis Kararlarına Valilikçe Ne Gibi İşlem Yapılabileceği

Bu görüş; Belediyeleri ilgilendiren mevzuatın uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütlerin belirtilmesi kaydıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş talep edilebileceği ancak Belediye Meclis Kararlarının hukuka uygunluğunun denetimi konusun...

Belediye Meclis Kararlarının Kesinleşme ve Yürürlüğe Girme Süreci

Bu görüş; belediye meclis kararları üzerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak işlemlere ilişkindir.

Belediye Sınırlarının Nasıl Belirleneceği

Bu görüş; belde sınırlarının belediye meclisi kararıyla tek taraflı olarak genişletilemeyeceği hakkındadır.

Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanının Mali Hakları

Bu görüş; görevden uzaklaştırılan belediye başkanının mali haklarına ilişkindir.