Organlar ve Kararları

  • Sıralama

Yemek Yardımına İlişkin Düzenlemenin Yayımlandığı Tarihte Yürürlüğe Gireceği ve Belediye Başkanlarının da Yararlanabileceği

Konu: Yemek yardımına ilişkin düzenlemenin yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği ve belediye başkanlarının da yararlanabileceği hk.

Covid ve Diğer Nedenlerle Devamsızlığı Bulunan Belediye Meclis Üyesinin Üyeliğinin Düşürülmesi

Bu Görüş; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 29 uncu maddesine göre, Belediye Meclis Üyeliği düşürülen üyenin aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi de olması nedeni ile üyelikten düşürülmesinin gerekli olup olmadığına ilişkindir.

Belediye Meclis Kararlarının İletileceği Birim

Bu görüş; belediye meclis kararlarının iletilmesi gereken birimin hangisi olacağı konusuna ilişkindir.

Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanına Yapılacak Ödemeler

Bu Görüş; görevden uzaklaştırılan belediye başkanının, uzaklaştırmadan dolayı maaşından kesilen miktarının ödenip ödenmeyeceğine ilişkindir.

Belediye Başkanının Mahkumiyet Süresince Başkan Ödeneklerinin Nasıl Ödeneceği

Bu Görüş; hapis cezası ile cezalandırılan belediye başkanına mahkumiyet süresince maaş ödemesi yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa hangi oranlarda yapılacağı hususuna ilişkindir.

Belediye Stratejik Planlarının Güncellenmesi Süreci

Bu Görüş, stratejik planın güncellenmesinin gerekli olması halinde yapılması gereken işlemler hususuna ilişkindir.

Partisi İle İlişiği Kesilen Meclis Üyesinin İhtisas Komisyonlarına Üye Seçilmesi

Bu Görüş; partisi ile ilişiği kesilen belediye meclis üyesinin yıl içerisinde ihtisas komisyonlarına tekrar üye seçilip seçilemeyeceği hususuna ilişkindir.

İtfaiye Raporu Bedelinin Belediye Meclisince Belirlenmesi

Bu Görüş; itfaiye raporu bedelinin belediye meclisince belirleneceği hususuna ilişkindir.

Nüfus Artışı Nedeniyle Encümen Üye Sayısında Değişiklik Yapılması

Bu Görüş; nüfus artışı nedeniyle encümen üye sayısında değişiklik yapılması hususuna ilişkindir.

Coronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yapılacak Tasarruflarda Belediyelerin Yetkili Birimleri

Bu Görüş, Bakanlığın 2020/27 sayılı Koronavirüs Tedbirleri Genelgesinde geçen "İdarece yapılacak değerlendirme sonucunda" ibaresinden Belediye Meclisi ya da Belediye Encümeninden hangisinin anlaşılması gerektiği hususuna ilişkindir.