Organlar ve Kararları

  • Sıralama

Belediye Stratejik Planlarının Güncellenmesi Süreci

Bu Görüş, stratejik planın güncellenmesinin gerekli olması halinde yapılması gereken işlemler hususuna ilişkindir.

Partisi İle İlişiği Kesilen Meclis Üyesinin İhtisas Komisyonlarına Üye Seçilmesi

Bu Görüş; partisi ile ilişiği kesilen belediye meclis üyesinin yıl içerisinde ihtisas komisyonlarına tekrar üye seçilip seçilemeyeceği hususuna ilişkindir.

İtfaiye Raporu Bedelinin Belediye Meclisince Belirlenmesi

Bu Görüş; itfaiye raporu bedelinin belediye meclisince belirleneceği hususuna ilişkindir.

Nüfus Artışı Nedeniyle Encümen Üye Sayısında Değişiklik Yapılması

Bu Görüş; nüfus artışı nedeniyle encümen üye sayısında değişiklik yapılması hususuna ilişkindir.

Coronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yapılacak Tasarruflarda Belediyelerin Yetkili Birimleri

Bu Görüş, Bakanlığın 2020/27 sayılı Koronavirüs Tedbirleri Genelgesinde geçen "İdarece yapılacak değerlendirme sonucunda" ibaresinden Belediye Meclisi ya da Belediye Encümeninden hangisinin anlaşılması gerektiği hususuna ilişkindir.

İdarece Yapılacak Değerlendirme Kavramından Ne Anlaşılması Gerektiği

Bu Görüş; pandemi genelgesi kapsamında indirim, erteleme, sözleşme süresinin uzatılması ve sözleşme feshi uygulamalarının ve ihaleye konu olmayan işlerin hangi organ tarafından yürütüleceğine ilişkindir.

Hizmet Alımı Şirket İşçisinin Meclis Üyeliği

Bu görüş, hizmet alımı şirket işçisinin şirketin ait olduğu belediyede meclis üyesi olup olamayacağına ilişkindir.

Belediye Başkanı Ödeneğinin Hesaplanması

Bu Görüş, belediye başkanına ödenecek ödeneğin nufüs gösterge rakamına göre hesaplanmasıyla ilgilidir.

Borçlanmada Belediye Meclisi Kararı İle Bankanın İpotek Talebine Esas Uygulamalarının Farklılık Gösteremeyeceği

Bu görüş; belediye meclisi kararı ile bankanın ipotek talebine esas uygulamalarının farklılık gösteremeyeceği, bu kapsamda meclis kararında belirtilenden farklılık arz eden ipotek talepleri için tapu idaresinin işlem tesis etmemesi gerektiği hususund...

Birlik Başkan Vekilinin Tespiti

Bu görüş; belediye başkanının görevden uzaklaştırılması nedeniyle yürüttüğü birlik meclisi başkan vekilliğinde boşalma olması halinde boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere ne yapılması gerektiğine ilişkindir.