Organlar ve Kararları

  • Sıralama

Büyükşehir Belediyesi Hudutları İçerisindeki Mahalle, Meydan, Bulvar vs. Adı Değiştirmede Yetkili Merci

İlçe mücavir alan sınırları içerisindeki bahçe, mahalle, cadde, sokak, bulvar vs isimlerinin farklı dil ve lehçelerde yazılmasına ilçe Belediye meclisince oy çokluğuyla karar aldığından bahisle ilçe sınırı içerisinde bulunan park, bahçe, meydan, bulv...

Toplantıya Başından Katılan ve Sonra Ayrılan Meclis Üyesinin Durumu

Yoklamada meclis toplantısına katılan ve hazirun cetvelini imzalayan meclis üyesi, toplantının herhangi bir aşamasında ayrılırsa toplantıa katılmış sayılıp sayılmayacağı hakkında...

İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonlarının Oluşturulması

İl genel meclisindeki siyasi partilerin grup oluşturabilmesi hakkında...

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararından Sonra Mülki Amirlerin Belediye Meclis Kararlarına Karşı Durumları

Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra mülki amirlerin belediye meclis kararlarına karşı durumları hakkında...

Birliklerde Plan ve Bütçe Komisyonu Oluşturulması

Birliklerde plan ve bütçe komisyonu oluşturulması hakkında...

Taşınmazın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Tahisisi

Belediyeye ait taşınmazların, belediye meclisinin kararı ile, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devredip devredemeyecaği hakkında...

Faaliyet Raporlarının Görüşülme Tarihi

Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliği Meclisinin faaliyet raporlarını görüşülme tarihi hakkında...

Belediye Meclisinin Toplantı ve Karar Yeter Sayısı (İmar ve Faaliyet Raporu)

Belediye Meclisince imar plan tadilatına ilişkin alınan kararlarda karar yeter sayısı ve faaliyet raporunda karar yeter sayısı hakkında...

Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyesinde Hizmet Alanında Sorun Çıkması Halinde Karar Vermeye Yetkili Merci

Büyükşehir belediyesi hudutları içerisinde, büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyesi veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili olarak ihtilaf çıkması durumunda, hangi cadde, sokak veya yolun hangi belediyenin hizm...

Büyükşehir Belediyesi Hududu İçerisinde Meydan, Bulvar, Cadde, Yol Ve Sokak Adlarına İlişkin Kararların Alınması

Büyükşehir belediyesi hududu içerisinde meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak adlarına ilişkin kararların alınma durumu ve ilçe belediye meclislerinin bu konularda herhangi bir karar alıp alamayacağı hakkında...