Organlar ve Kararları

  • Sıralama

Arazi Satın Alınması Hk.

İlçemizde TOKİ'ye ait yaklaşık 150.000 m² lik bir arazi, kurumumuz tarafından GES projesi için 200.000-TL bedelle satın alınması yönünde taraflarca anlaşma sağlanarak satış protokolü düzenlenmiştir. İlgili yerin Belediyemizce alım işlemi için Belediy...

Festival İçin Meclis Kararı Alınması

Belediyemiz tarafından yapılması planlanan yağlı güreş, at yarışları ve müzik şenliği etkinliklerini kapsayan festivalin yapılması ve tarihinin belirlenmesi için meclis kararı alınması gerekir mi? Festival giderleri ile ilgili yapılacak sözleşmeleri...

Askere Gidecek Meclis Üyesine İzin Verilmesi

Hocam Merhabalar, Belediye Meclis üyemiz askere gideceğinden belediye meclisine dilekçe vererek izinli sayılmasını belirtmiştir. Askere giden meclis üyesinin üyeliği düşer mi? Saygılarımla.

Hafta Sonu Meclis Toplantısı Yapılması Hk.

2020 bütçesine ait ekim meclis toplantısında yasa gereği 20 gün meclis devam etmiş bu 20 günlük meclis çalışmasını cumartesi günleride yapabilir mi?

Araç Satışında Meclis Kararı

Sayın Hocam, Belediyeye ait binek, kamyon ve otobüs gibi araçların satışında Meclis veya Encümen kararı alınması gerekir mi? Bu hususta onay merci hangi makamdır?

Belediye Başkanının Yetki Devri Hk.

Hocam; Birim müdürlerine Belediyemiz İmza yetkileri yönetmeliği haricinde ayrıca Belediye Başkanı tarafından ayrıca imza yetkisi verilmesi gerekli midir? Yoksa birim müdürleri imza yetkileri yönetmeliğinde belirtilen imza yetkilerine doğrudan haiz mi...

Encümenin Gündemini Belirleme Yetkisi

5393 sayılı Belediye Kanunun 35/3 maddesinde; “Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşüleme...

Komisyon Toplantıları Hk.

Hocam merhabalar; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde "Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır" denilmektedir. Belediyemiz tara...

Bütçe Tasarısının Mecliste Görüşülmesi

Sayın Hocam, Ekim ayı meclisinde 2020 yılı bütçesi görüşülecek ve plan bütçe komisyonuna havale edilecek. Hazırlanacak bütçeyi Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşülmek üzere yetiştirmemiz gerektiğinden plan bütçe komisyonu görüşmesinden sonra kara...

Logo Değişikliği

İyi günler hocam, Belediyemizin logosunu değiştirmek için yarışma düzenlemek istiyoruz. Ancak logo değişikliği için meclis kararını yarışmadan önce mi sonra mı almalıyız? Saygılarımla.