Organlar ve Kararları

  • Sıralama

İhtisas Komisyonlarının Tatil ve İdari İzinli Günlerde Toplantı Yapması

Merhaba, idari izinli olunan günlerde Meclis İhtisas Komisyonları toplantısı yapılabilir mi? Teşekkürler.

Encümen Kararlarında Muhalefet Şerhi

Encümen üyeleri tarafından encümen kararlarına ret oyu verildiğinde; 1-) Encümen kararında ret kararı verenlerin isimlerinin yazıda belirtilmesi, oy çokluğu ile kararın kabul edildiğinin belirtilmesi ve Ret kararının gerekçesini encümen kararının alt...

Meclis Üyesinin Devamsızlığı ve Üyeliğinin Düşürülmesi

Hocam; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 'Meclis üyeliğinin sona ermesi' başlıklı 29'ncu maddesi hükmü " Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan taraf...

İhtisas ve Denetim Komisyonlarında Başkan Seçimi

Sayın Hocam, Belediye Meclisince seçilen komisyonların (Denetim Komisyonu, İmar Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu)  Komisyon Başkanları olur mu? Olur ise nasıl belirlenir?

Toplantı Yapılamayan Günler İçin Huzur Hakkı

Merhaba, Belediyemiz Meclisi tarafından ocak ayında alınan karar neticesinde Meclis toplantıları her ayın ilk pazartesi günü yapılmaktadır. Gündem her meclisten önce meclisin günü ve saati de belirtilerek meclis üyelerine 3 gün önceden gönderilmekted...

Encümen Üyesi Seçimi Kararının Uygulanması

Encümen üyeliğinden istifa eden üyenin yerine “Encümenin seçilmiş üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde, meclisin yapılacak ilk toplantısının ilk birleşiminde kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.” hükmüne göre Pazartesi g...

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Hk.

Hocam merhabalar. biliyorsunuz ramazan bayramı 2, 3, 4 mayıs tarihlerine denk geliyor. Bizim meclis tarihimiz de 6 mayıs cuma. Mayıs ayı olması sebebiyle kesin hesap görüşüleceğinden ikinci oturum yapma mecburiyetindeyiz. 2. oturumu hangi tarihlerde...

İhtisas Komisyonu Üye Seçimi Usulü

Belediye meclisimizde imar ve plan bütçe komisyonlarının üye seçiminin gizli oylama usulü ile yapılmasında bir mevzuata aykırılık var mıdır? Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğine göre "Başkanlık divanı, encümen üyeliği ve denetim komisyonu üyeliği s...

Belediye Meclisinin Gayrimenkul Satış Kararının Kesinleşmesi ve Uygulanması

Hocam kolay gelsin.  Belediye meclis kararların uygulanması için kesinleşme tarihi mi, yoksa yürürlüğe girme tarihi mi geçerlidir?  Satış ile ilgili meclisten encümen yetki verilmesi durumunda; satış konusunun encümende görüşülmesi için başkanlıkta...

Kent Konseyi Başkanının Vefatı ve Başkan Seçimi Hk.

Hocam kolay gelsin. Niksar Kent Konseyi Başkanı 2019 yılında seçilmiş olup 2022 yılı mart ayı içerisinde vefat etmiştir. Kent Konseyi Başkanlığı boşalmıştır. Yeni Kent Konseyi Başkanı seçilmesi için izlenmesi gereken yol nedir?