Organlar ve Kararları

  • Sıralama

Meclis Denetim Komisyonunun Yetkisi Hk.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25'inci maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22'nci maddesine göre denetim komisyonları çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi kamu kuruluşları personelinden de yararlanabilir. Ko...

Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Meclis Başkanlığı Hk.

Hocam Merhaba, Belediye Başkanı Nisan ayı meclis toplantısında, sadece faaliyet raporlarının görüşülmesi esnasında mı yerini, meclis başkan vekiline bırakır? Yoksa toplantının tüm maddeleri görüşülürken nisan ayında meclise meclis başkan vekili başka...

Belediye Başkan Vekilinin Meclis Başkanlığı Hk.

Merhaba hocam, Belediye başkanının olmadığı bir Meclise, Meclis 1. vekili, olmaması durumunda 2. Meclis vekili mi başkanlık eder? Yoksa başkanın bıraktığı Başkan vekili mi?

Muhtaç Ailelere Yardım İçin Encümen Kararı Alınması Hk.

Merhaba, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/n maddesinde “Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.” görev ve yetkisi belediye başkanına verildiğinden; fakirle...

Belediyeye Taşınmaz Tahsisinde Meclis Kararı Alınması Hk.

Belediyemizce yapılan talep neticesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kendilerine ait bulunan taşınmazın (binanın) belediyemize bedelsiz tahsisi yapılmıştır. Bedelsiz yapılan bu taşınmaz tahsisi için protokolün imzalanması ve tahsisin kabulü için b...

Belediye Meclis Toplantılarının Sosyal Medya Üzerinden Yayınlanması Hk.

Merhaba, İlçemizdeki yerel olarak faaliyet gösteren bir basın mensubu vatandaşımız, her ay yaptığımız Meclis toplantılarını canlı olarak kendi sosyal medya hesabından yayınlamak istemektedir. Bu konuda yapmamız gereken bir işlem, almamız gereken bir...

Denetim Komisyonunun Yetkisi Hk.

Sayın Hocam, Belediyemizin 2019 mali yılına ait gelir ve giderlerini oluşturan mali denetim Sayıştay tarafından yapılmış olup, sorgu konusu evraklar kişilere dağıtılmış ve belediye ita amirine bilgi amaçlı gönderilmiştir. Sorgu konularına cevap veril...

Avukat Yetki Belgesi Hk.

Erzin Belediye Başkanlığının kadrolu avukatıyım. 659 sayılı KHK'nın 6. maddesi 2. fıkrası gereğince davalarda temsil yetkisi için tarafıma yetki verilmiştir. Kurum avukatı olarak bu yetki belgesi ile davalara girmekteyim. Ancak idare mahkemesi tarafı...

Meclis Denetim Komisyonunun Belediye Şirketini Denetlemesi Hk.

Tamamı belediyemize ait olan Belediye Şirketinin, belediye meclisince kurulacak komisyon tarafından denetime tabi tutulması talep edilmektedir. Bu doğrultuda meclisin denetim yetkisi ve başkanlığımızın bu konuda izlemesi gereken yol ile ilgili yardım...

Encümen Ödeneği Hk.

İyi günler hocam, encümen toplantısı her hafta pazartesi günleri yapılmaktadır. Ancak, memur personel covid -19 olduğundan temaslı belediye başkanı ve encümenler karantina alındı, karantina süresinde ocak ayının ilk encümen toplantısı yapılamadı. Oca...