Organlar ve Kararları

  • Sıralama

Meclis Üyelerinin Devamsızlığı ve Üyeliğin Düşürülmesi Hk.

Merhaba iyi çalışmalar. 5393 sayılı Belediye Kanununda meclis üyeliğinin sona ermesi başlığı altında Madde 29'da; Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin...

Taşınmaz Kiralanması Hk.

Belediye olarak mülkiyeti Devlete ait olan bir taşınmaz kiralamak istiyoruz. Bunun için Belediye Meclis kararı gerekli midir ? Eğer meclis kararı gerekli ise sözleşme yapma yetkisi Belediye Encümenine mi yoksa Belediye Başkanına mı aittir?

İhtisas Komisyonlarının Görevini Yerine Getirmemesi Hk.

Merhaba, öncelikle destekleriniz çok teşekkür ederiz. Belediye Meclisinde seçilmiş olan İhtisas Komisyonlarının kendilerine havale edilen konuları görüşüp karara bağlaması hususundaki süreler kanun maddesinde açıkça belirtilmiştir. Ancak Meclis üyele...

Kesin Hesabın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edilmesi Hk.

Merhaba, 17.05.2021 tarihinde Belediye meclisi toplanmış ve kesin hesap meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Belediye Kanunu'nun 24. maddesinde "Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyon...

İmar Komisyonu Toplantı Süresi Hk.

Hocam iyi günler, 1-06.04.2021 tarihli meclis toplantısında imar komisyonuna havale edilen bir konu 10 iş günü içerisinde karara bağlanır. Bu süre 07.04.2021 tarihi itibari ile mi başlar ya da o ay içerisinde 10 iş gününde mi tamamlanır? 2-10 iş günü...

Kesin Hesabın Görüşülmesi Hk.

Merhaba, Mayıs ayı Meclis toplantısı 17.05.2021 tarihinde yapıldı ve kesin hesap Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Komisyon 5 işgünü içerisinde çalışmasını bitirdikten sonra raporunu meclise sunacağından; Kesin hesabın karara bağlanacağı mecli...

Meclis Kararındaki Hatanın Düzeltilmesi Hk.

Hocam; 2018 yılında, bir önceki belediye meclisi tarafından 5393 SK'nun 18/e maddesi kapsamında alınan kararda satış yapılacak arsanın ada parsel numarasını yazarken parsel numarası sehven yanlış yazılmış (296 ada 14 parsel yerine 6 parsel yazılmış)....

Encümen Toplantılarının Kamera Kaydına Alınması Hk.

Merhaba, Belediye Encümeninde karar alınarak Encümen toplantıları kamera kaydına alınabilir mi? Desteklerinizi rica eder, teşekkür ederim.

Meclis Tutanaklarının Düzenlenmesi Hk.

Merhaba, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 17. maddesinde; "Meclis görüşmeleri katip üyeler veya divanın sorumluluğundaki görevlilerce tutanağa geçirilir ve başkanlık divanı tarafından imzalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla sesli veya görün...

Encümen Kararlarının İmzalanması Hk.

Merhaba, Encümen üyeleri katılmış oldukları encümen toplantısında alınan kararlara imza atmamaktadırlar. Herhangi bir gerekçe yazmadan isimlerinin altına "İmzadan imtina" yazmışlardır. Toplantının olduğu esnada kabul ettikleri ve red oyu kullandıklar...