Ortak Girişimler

  • Sıralama

GES Yapım İşinde İş Deneyim Belgesi Hk.

Sayın Hocam, Belediyemizce Güneş Enerji Santrali ihalesi yapılmıştır. İhalemize en düşük teklifi veren ortak firma tarafından verilen iş deneyim belgelerinde pilot firma olarak 1975 yılına ait Elektrik Mühendisi diploması sunmuştur. Özel ortak olarak...

Ortak Kirişimde Şikayet Başvurusu Yapma Ehliyeti Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce 24.09.2020 tarihinde yapılan Parketaşı Yapım İşi ihalesi sonuçlanmadan yani ihale komisyon kararı gönderilmeden aynı gün...

Yapım İşi İş Ortaklığında Asgari İş Deneyim Oranları Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce yapılan Parketaşı yapım işi ihalesine katılan ortak girişim dosyası olarak katılan yüklenicilerin vermiş olduğu ortaklık...

Konsorsiyum Hk.

Hocam kolay gelsin. Konsorsiyumlar ile ilgili sorularım olacak. 1- Akaryakıt ihalesine konsorsiyum olarak katılabilinir mi? (Şirketlerden birisinde Kayyum atanmış durumda ve Ekap sistemine kaydı yok) 2- Konsorsiyum olarak değil de iş ortaklığı olarak...

İş ortaklığında hisse oranı

Kamu ihalelerinde ortak girişimler hisse oranlarını neye göre belirlerler. idareler hisse oranlarının kontrol ederken nelere dikkat etmelidir?

İş Ortaklığının Ltd.Şti.'e Dönüştürülmesi

Sayın Hocam, Yapılan açık ihaleye İş Ortaklığı olarak katılan iki firma ihaleyi kazanmış ve adi ortaklık olarak sözleşme imzalanmıştır. Daha sonra bu firmaların adi ortaklığı Türk Ticaret Kanunun 180. ile 193. maddelerine göre tür değiştirmesi sureti...

Ortak Girişimde Ortaklardan Birinin Ayrılması

Selam hocam belediyemizde parke taşına alan ve işin yüzde 65 i tamamlanan ortak girişim olan A,B firması A firması yüzde 70 B firması yüzde 30;pilot A firmasından yüzde 30 ortaklık payı olan B firması bu aşamada ortaklıktan ayrılabilirmi ? ayrılırsa...

Ortak Girişimde Hisse Devri

Çöp toplama işini % 90 ve % 10 hisse tutarında ortak girişim aldı. Bir yıl geçtikten sonra pilot ortak diğer ortağın hisselerini devir almak istiyor ve bunun için belediyemizden onay alınmasının gerekli olduğunu söylüyor. Hisse devrine onay verebilir...

Ortak Girişimde Haciz İşlemi Hk.

Selam hocam, belediyemize ihale veya mal veya hizmet alım işlerinde taahhütte bulunan kişi veya firmalara gelen icra yazılarında icraca tek firmaya veya tek kişiye icra konmuş, ancak bizdeki ihaleyi kazanan ve mal hizmet işini yapan kişi veya firma o...

İş Ortaklığında İş Deneyim

Selam Hocam, belediyemiz 100.000 m2 lik parke taşı ihalesine çıkmış en düşük teklif ortak girişim 2 firmaya aittir. Bu ortaklardan pilot ortağın iş bitirmesi ihalede istenen iş bitirmenin tamamını karşılıyor, diğer ortağın ise benzer iş dışında iş bi...