Ortak Girişimler

  • Sıralama

İş Ortaklığı İş Deneyim Belgesinin Değerlendirilmesi

Bu karar; İdareye sunulan iş deneyim belgesinin, yapım işine ait olduğunun kabulü ile ilgili kurul kararıdır.