Ortak Girişimler

  • Sıralama

İş Ortaklığında Geçici Teminatların Ortaklarca Nasıl Karşılanacağı

Bu karar, ihaleye katılacak olan ortak girişim tarafından geçici teminatın, ortaklık oranına göre sunulup sunulmayacağına ilişkindir.

İş Ortaklığı İş Deneyim Belgesinin Değerlendirilmesi

Bu karar; İdareye sunulan iş deneyim belgesinin, yapım işine ait olduğunun kabulü ile ilgili kurul kararıdır.