Planlama

  • Sıralama

Arsa ve Arazi Düzenlemesinde Ağaç Kamulaştırması Hk

Sarıgöl merkez mahallelerinde 1996 yılında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ile yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri sonucunda oluşan yol, yeşil alanlar ve kamu hizmet alanları üzerinde üzüm bağları ve meyve ağaçları bulunmaktadır, Söz konusu al...

Koruma Amaçlı İmar Planına İlişkin İtirazların Görüşülmesi Hk.

İlçemizde Koruma Amaçlı İmar Planı onaylandı ve askıya çıkarıldı. Askı süresi içerisinde itiraz dilekçeleri geldi ve meclise havale edildi. Meclis de İmar Komisyonuna, ancak imar komisyonu bir sonraki meclis toplantısında incelemeyi tamamlayamadı çal...

İmar Planı Sınırları İçerisinde Yer Alan Arazilerin Emlak Vergisi Hk.

Yürütülmekte olan iş ve işlemlerde iki hususta tereddüte düşülmüştür: 1- Belediyemiz sınırları ve mücavir alan sınırları içinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan ancak herhangi bir imar uygulamasına tabi tutulmayan (3194 sayılı İmar Kanunu...

Kısmi Kamulaştırma ve Mezarlık Alanının Kaldırılması Hk.

İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması sonucu KOP parseli olan (ağaçlandırılacak alan/mezarlık) 70.000 m2 lik bir taşınmazda fiziki bölünme olmaksızın kendi hissesine isabet eden 800 m2 lik kısmın kamulaştırılması talep edilmektedir. Kam...

OSB Öneri Alanı Görüşü Hk.

İlçemizde kurulmakta olan OSB (Organize Sanayi Bölgesi)'nin Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçim Yönetmeliği'nin 4. maddesinin 2. fıkrası gereği, öneri alan ile ilgili belediyemizin görüşü istenmektedir. (Herhangi bir çalışmamız veya planımızın olup o...

İmar Planlarına İtiraz Hk.

İlçemizde askıya çıkan bir imar planına itiraz aşamasında gelen dilekçeler incelendiğinde başkasına ait parsellere (kendine ait olmayan) ilişkin itiraz edildiği görülmüştür. Bu dilekçeleri değerlendirmemiz mümkün müdür? Meclise havale ederek mi değer...

İmar Planı Değişikliklerinin İlanında Eksikliğin Sonuçları Hk.

Hocam iyi günler, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi: "Planlar, Belediye Meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında b...

Kat Adedi Farklı Parsellerin Tevhidi Hk.

Hocam merhabalar, Belediyemize gelen tevhid başvurusunda ön yoldan cephe alan bir parselle arka yoldan cephe alan ikinci parsel birleştirilmek isteniyor, ön yoldan cephe alan parsel kat izni 5 kat, arka yoldan cephe alan parsel kat izni 3 kat yalnız...

Plansız Alanda Yapılaşma Hk.

Belediyemize 2016 yılında dahil olan mücavir alan ile ilgili 2018'de meclis kararı alınarak planlama çalışmasına başlanmış, ancak 1 kurum görüşü olmazsa olmaz tarım görüşü halen ulaşmamış bu nedenle plan ihalesine geçilememiştir. Mücavir alanda yapıl...

Pandemi Sebebiyle Belediyeye Ait Kiralık İşyerlerinden Kira Alınmaması Hk.

Hocam merhaba. 1- Belediyemiz kiracılarından kira indirimi ve kira bedelini almamız konusunda dilekçeler geliyor. Bunun için meclis kararı almamız gerekir mi? Ne yapmamız gerekir? Kaç ay kira bedelini almayabiliriz? 2-Eski imar planlarımız iller ban...