Planlama

  • Sıralama

Kesinleşen İmar Planı Değişikliklerine İlişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Tespit Edilen Aykırılıklar Hk.

İyi günler hocam, İlçemizde uygulanmakta olan İmar planlarına esas olarak talep edilen plan değişiklik teklifleri İmar Kanunu’nda belirtilen maddeler istinaden yapılmaktadır. Örnek verecek olursak tarafımıza ulaştırılmış olan plan değişikliği belediy...

Tevhit İşlemi Hk.

İyi günler, Mühendislik bürosu tarafından 2 adet parselin niteliği tarla olan taşınmazların tevhid (birleştirme) için hazırlanan dosyası encümene gelmiştir. Cins ve niteliği tarla olan parsellerin birleştirmesi olur mu? İmar planın da parsellerin cin...

İmar Planına İtiraz ve Vergi Borcu Karşılığı Taşınmaz Devri Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. 1- Belediyemizin 1/1000 ölçekli planına vatandaşlar tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi ve karar verilmesi için hangi karar...

Parselasyon Planları Kontrollük Hizmet Ücreti Hk.

Merhabalar Hocam, İlçemiz genelinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre parselasyon planları yapmaktayız. Büyükşehir Belediyesine onaya gönderdiğimiz kararlardan kontrollük ücreti talep etmektedir....

İfraz Şartları Hk.

Sayın hocam, imar parselinde üzerinde yapılaşma görünen ancak ruhsatsız olması nedeniyle vasfı arsa görünen taşınmazda 3'e ifraz edilmesi talep edilmekte olup; 590,00 m2 serbest nizam 2 kata iskanlı yerin 1/2 hissesinin 1 kişiye diğer yarısının 2 kiş...

Jeolojik Etüdü Yapılmamış Mevzi İmar Planı Hk.

İlçemiz Birlik Mahallesi sınırları içinde bulunan 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında ‘İkinci Konut’ olarak geçen eski 606 sayılı parselde 10.10.1990 tarih 7383 sayı İl İdare kurulu kararı ile yapılmış olan 1/1000 ölçekli mevzi imar planı ile ilgil...

Arsa ve Arazi Düzenlemesinde Ağaç Kamulaştırması Hk

Sarıgöl merkez mahallelerinde 1996 yılında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ile yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri sonucunda oluşan yol, yeşil alanlar ve kamu hizmet alanları üzerinde üzüm bağları ve meyve ağaçları bulunmaktadır, Söz konusu al...

Koruma Amaçlı İmar Planına İlişkin İtirazların Görüşülmesi Hk.

İlçemizde Koruma Amaçlı İmar Planı onaylandı ve askıya çıkarıldı. Askı süresi içerisinde itiraz dilekçeleri geldi ve meclise havale edildi. Meclis de İmar Komisyonuna, ancak imar komisyonu bir sonraki meclis toplantısında incelemeyi tamamlayamadı çal...

İmar Planı Sınırları İçerisinde Yer Alan Arazilerin Emlak Vergisi Hk.

Yürütülmekte olan iş ve işlemlerde iki hususta tereddüte düşülmüştür: 1- Belediyemiz sınırları ve mücavir alan sınırları içinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan ancak herhangi bir imar uygulamasına tabi tutulmayan (3194 sayılı İmar Kanunu...

Kısmi Kamulaştırma ve Mezarlık Alanının Kaldırılması Hk.

İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması sonucu KOP parseli olan (ağaçlandırılacak alan/mezarlık) 70.000 m2 lik bir taşınmazda fiziki bölünme olmaksızın kendi hissesine isabet eden 800 m2 lik kısmın kamulaştırılması talep edilmektedir. Kam...