Planlama

  • Sıralama

OSB Öneri Alanı Görüşü Hk.

İlçemizde kurulmakta olan OSB (Organize Sanayi Bölgesi)'nin Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçim Yönetmeliği'nin 4. maddesinin 2. fıkrası gereği, öneri alan ile ilgili belediyemizin görüşü istenmektedir. (Herhangi bir çalışmamız veya planımızın olup o...

İmar Planlarına İtiraz Hk.

İlçemizde askıya çıkan bir imar planına itiraz aşamasında gelen dilekçeler incelendiğinde başkasına ait parsellere (kendine ait olmayan) ilişkin itiraz edildiği görülmüştür. Bu dilekçeleri değerlendirmemiz mümkün müdür? Meclise havale ederek mi değer...

İmar Planı Değişikliklerinin İlanında Eksikliğin Sonuçları Hk.

Hocam iyi günler, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi: "Planlar, Belediye Meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında b...

Kat Adedi Farklı Parsellerin Tevhidi Hk.

Hocam merhabalar, Belediyemize gelen tevhid başvurusunda ön yoldan cephe alan bir parselle arka yoldan cephe alan ikinci parsel birleştirilmek isteniyor, ön yoldan cephe alan parsel kat izni 5 kat, arka yoldan cephe alan parsel kat izni 3 kat yalnız...

Plansız Alanda Yapılaşma Hk.

Belediyemize 2016 yılında dahil olan mücavir alan ile ilgili 2018'de meclis kararı alınarak planlama çalışmasına başlanmış, ancak 1 kurum görüşü olmazsa olmaz tarım görüşü halen ulaşmamış bu nedenle plan ihalesine geçilememiştir. Mücavir alanda yapıl...

Pandemi Sebebiyle Belediyeye Ait Kiralık İşyerlerinden Kira Alınmaması Hk.

Hocam merhaba. 1- Belediyemiz kiracılarından kira indirimi ve kira bedelini almamız konusunda dilekçeler geliyor. Bunun için meclis kararı almamız gerekir mi? Ne yapmamız gerekir? Kaç ay kira bedelini almayabiliriz? 2-Eski imar planlarımız iller ban...

İmar Planlarına İtiraz ve Dava Açma Süresi Hk.

Sayın hocam; 2005 yılında onaylanmış imar planı için bölge idare mahkemesine itiraz edilmiştir. Kesinleşmiş imar planına dava açma süresi var mıdır? Var ise süresi ne kadardır? Dava açmada zaman aşımı var mıdır? 

İmar Programı Hk.

Sayın Hocam öncelikle kolay gelsin, Fen İşleri Müdürlüğümüz 5 yıllık imar programı hazırlıyor, kamulaştırılacak yerlerin karşılarına daha önceki 5 yıllık imar programında rayiç bedelleri yazılmış, bu kez rayiç bedelleri yazılmasa ya da aynı kalsa bir...

Kıyıda Yapılacak Tesisler Hk.

Öncellikle kolay gelsin. Belediyemizce sahil şeridinde bir kısmı kıyı kenar içerisinde,bir kısmı kıyı kenar çizgisi dışında park düzenlemesi alanımız mevuttur. Bu alanlarda proje çalışmaları yapılmak istenmektedir. Proje çalışmaları kapsamında yeşil...

İmar Planı İçerisinde Kalan Tarlanın İfrazen Arsa Vasfına Dönüştürülmesi

Hocam;1/1000 ölçekli imar planı içerisinde ayrık nizam 2 kata müsaadeli mesken bölgesinde 20000 m² tarla vasıflı taşınmazın ifraz işlemi yapılıp 18 ayrı parsel oluşturularak ve oluşan parsellerin vasıfları arsaya dönüştürülebilir mi? Tarladan arsaya...