Ruhsat İşlemleri

  • Sıralama

Tadilat Ruhsatı Hk.

Belediyemiz imar planında konut alanı %30 yoğunlukta, A-2 yapı nizamında 3 metre komşu ve arka bahçe çekme mesafesi, 5 metre ön bahçe çekme mesafesi bulunmaktadır. Mevcut yapıya eklenti olarak kömürlük, garaj vs. yapılmak istenmektedir. Yapılacak ekl...

Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelen Yapının Ruhsatlandırılması Hk.

Merhabalar hocam, 1994 yılında parsel maliki 4 katlı yapı ruhsatı almıştır. Yapının ilk 2 katını yapmış ve bitirmiştir. 2015 yılında yapı el değiştirmiş ve yeni yapı sahibi YKİ almak için kurumumuza başvurmuştur. Mevcut yapı ruhsat ve eklerine uygun...

Ortak Alan Hk.

Bir parsel üzerinde yapılması planlanan 19 blok, zemin kat ve birinci kattan oluşan tek bağımsız bölüm villaların her birinin zemin katına, içeriden bağlantı olmamak suretiyle, yalnızca dışarıdan kullanım sağlanacak şekilde yapılmak istenen mescitler...

İstinat Duvarı Hk.

Merhabalar Hocam, mevcut hâliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar parselinde kişi arazi eğiminden dolayı taş duvar yapmak istemekte ve istinat duvarı ruhsatı almak istemektedir. Söz konusu istinat duvarına proje ve ekleri tamamlandığı taktirde artı...

Bitüm Depolama Tesisi Hk.

Belediyemiz imar planı içerisinde sanayi alanı olarak gözüken arsanın üzerine özel firma tarafından bitüm depolama tesisi kurulmak istenmektedir. Konu ile ilgili firmadan vaziyet planı istenmiştir. Vaziyet planında 3 adet bitüm tankı 2 adet yakıt tan...

Yurt Binalarında Sığınak Zorunluluğu Hk.

Sığınak Yönetmeliğinin 7. Maddesinin (ç) bendinde ‘Toplam yatak sayısı 50 ve daha az olan yurt, koğuş, misafirhane, yatakhane, bakımevi, otel, pansiyon, yataklı sağlık tesisleri gibi kalıcı veya geçici konaklama yapılan tesislerde sığınak zorunluluğu...

Yapı Ruhsatının Yenilenmesi Hk.

Merhaba Sayın Hocam. 3194 sayılı İmar Kanununa göre; 2001 yılında yenileme ruhsatı düzenlenen bir inşaat için ruhsat yenilemesi talep edilmektedir. Ruhsat yenileme işlemleri esnasında dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir. Ruhsatın veriliş yılı ol...

Mesire Alanındaki İnşaatların Ruhsatlandırılması ve Bina İnşaat Harçları Hk.

Devlet arazisinde bulunan ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından mesire yeri olarak tescillenen alan Orman İşletme Müdürlüğünce 3. şahsa 20 yıllığına kiralanmıştır. Kiralanan alanda Kır Lokantası, Kır kahvesi, İdari bina, Spor Tesis Destek Binası, Büf...

Plansız Alanlarda Otopark Yönetmeliği ve Otopark Bedeli Hk.

1) 01/04/2021 tarihi ile yürürlüğe giren otopark yönetmeliği ile alakalı olarak; İlçemizde 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan mahallelerde umumi otopark alanları yoktur. İmar planı olmayan mahallelerde otopark sayısı parsel içerisinde çözümlenemezs...

Tarım Arazisine Konteyner Konulması ve Bağ Evi Yapılması Hk.

Yerleşim alanlarının dışında tarla vasfında kadastral yola cephesi bulunan yerlerde bağ evi veya konteyner koyulması için gerekli olan şartlar nelerdir? Bu yapılar ruhsatlandırılabilir mi? Konteyner için elektrik ve su bağlanabilir yazısı verilebilir...