Ruhsat İşlemleri

  • Sıralama

Yapı Denetim Hk.

Belediyemizde Zemin+1 kat dan oluşan projeye inşaat ruhsat onayının yapı denetime mi tabi olacağı yoksa fenni mesuller ile mi olacağı hakkında ikileme düşülmüştür. Bizi yasal dayanağı ile aydınlatırsanız seviniriz. Proje şöyleki; zemin kat daki taban...

Ruhsat Süresi Dolan Binaya Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi Hk.

  Yeni yapılacak binaya 2012 yılında inşaat ruhsatı verilmiş, bu inşaat için 2018 yılında SGK'dan borcu yoktur yazısı alınmıştır. Bina sahibinin şu an yapı kullanım izin belgesi talepleri vardır. Ancak 2012 yılındaki ruhsatın süresi bitmiştir. İskan...

Tesisat Katı Hk.

Merhaba Hocam, bir arsanın yumuşak zemin yapısı gereği Bodrum Kat yapılamadığından dolayı 1. katı tesisat katı olarak tasarlanmış 5 kata imarlı parsele ait projedeki bu katın (tesisat katının) katdan sayılmayacağını yönetmelik gereği değerlendirebile...

Kamu Orta Malında Manda Çiftliği Kurulması

Merhaba İlçemiz sınırları içinde mera alanına çok yakın konumda "tarla" vasıflı kamu orta malına ait taşınmaz bulunmaktadır. İlçemizde yakın tarihte damızlık manda yetiştiriciliği birliği kurulmuştur. Belediyemiz tarafından yukarıda bahsi geçen kamu...

Ruhsatın İptali Durumunda Otopark Bedeli Tahakkukunun Terkini Hk.

İnşaat yapmak için ruhsat alan bir mükellefin aynı zamanda otopark ile ilgili de tahakkuku yapılmıştır, daha sonra inşaat yapmadığı için ruhsatı iptalini istediğinde tahakkuk edilen otopark bedellerininde iptali gerekir mi?

Yapı Ruhsatı İçin Alınan Harcın ve Ücretin İadesi Hk.

Belediyemize 2018 yılı içerisinde 2 adet ruhsat başvurusu yapıldı. İlgili birimler tarafından incelemeler yapıldı. Ancak ruhsat düzenlemeye engel teşkil edecek belgeler eksikliği ile ruhsat düzenlenmedi. Ama vatandaş ruhsat harç ve ücretlerini yatırd...

Karayolu Geçiş Yolu İzin Belgesi

Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; akaryakıt istasyonları, servis istasyonları, akaryakıt dolum istasyonları, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG/CNG) dolum ve ikmal istasyonları, tehlikeli madd...

Baz İstasyonlarının Ruhsatlandırılması Hk.

Belde sınırları içinde kamuya veya şahsa ait taşınmazlarda kurulan baz istasyonları ile ilgili 32 ve 42 uyguladıktan sonraki süreç nasıl ilerlemektedir? Baz istasyonlarına ruhsat alınamayacağı ve para cezasının kalktığı bilgisini aldım, ne kadar doğr...

Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmayan Yapılarda İkamet Edenlere Uygulanacak Yaptırımlar Hk.

Yapı kullanma izin belgesi alınmaksızın inşai faaliyeti kalmamış binada ikamet edilmesi durumunda belediyece imar kanunu kapsamında uygulanacak idari yaptırım var mıdır? Kolay gelsin

Kısmi Yapı Kullanma İzni Hk.

Aynı parsel içinde yer alan 3 bloktan A blok inşai faaliyeti bitmiş iskan olunabilir seviyededir. B blok taşıyıcı sistem inşaat yapımı devam etmektedir. C blok yapı ruhsatı alınmış ancak inşai faaliyeti hiç başlanmamıştır. Ayrıca parsel içinde yapımı...