Ruhsat İşlemleri

  • Sıralama

Köyden Mahalleye Dönüşen Depo İskanlı Taşınmaza GSM Ruhsatı Verilmesi Hk.

İlçemizde Büyükşehir yasasıyla köyden mahalleye dönüşen, 885,76 m2 lik arsa içinde bulunan, zemin kat 350 m2 depo amaçlı iskan ruhsatlı yer için, 25.62.02 nace kodu ile Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, torna...

Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelen Yapı Hk.

İlçemiz imar planı içerisinde bulunan 1 katlı bina 1993 yılında yapı ruhsatı almış olup, zemin katı yapılmıştır. Resimlerde görüldüğü gibi zemin katı üzerine 4 kat inşaat yapılması istenilmektedir. 1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Yapı Denetim Ko...

Ruhsat Süresinin Uzatılması ve Tadilatlarda Önceki Müellifin Görüşü Hk.

1. İmar Kanunun 29.maddesine istinaden inşaat ruhsatı alınan yapının inşaaya başlama süresi iki yıl olarak tayin edilmiş olup inşasına başlamayan yapılar için iki yıllık süre dolmadan kurumumuza yapılan ruhsat yenileme başvurularını nasıl değerlendir...

Sanayi Alanında Akaryakıt Deposu Yapılması Hk.

İmar planında sanayi alanı olarak belirlenen alanda akaryakıt petrol depo alanı yapılabilir mi? Ruhsat alınabilir mi? Kolay gelsin.

Ruhsatlı Binaya Sonradan Engelli Asansörü Yapımı Hk.

Merhabalar, asansörsüz olarak yapılmış ve yapı ruhsatı bulunan bir binada, yapı sahipleri arasında engelli ve heyet raporu bulunan bir vatandaş bulunmaktadır. İhtiyaç nedeni ile asansör yaptırmak istenmektedir. Bütün kat maliklerinden muvafakat alınm...

Tadilat Ruhsatı Hk.

Belediyemiz imar planında konut alanı %30 yoğunlukta, A-2 yapı nizamında 3 metre komşu ve arka bahçe çekme mesafesi, 5 metre ön bahçe çekme mesafesi bulunmaktadır. Mevcut yapıya eklenti olarak kömürlük, garaj vs. yapılmak istenmektedir. Yapılacak ekl...

Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelen Yapının Ruhsatlandırılması Hk.

Merhabalar hocam, 1994 yılında parsel maliki 4 katlı yapı ruhsatı almıştır. Yapının ilk 2 katını yapmış ve bitirmiştir. 2015 yılında yapı el değiştirmiş ve yeni yapı sahibi YKİ almak için kurumumuza başvurmuştur. Mevcut yapı ruhsat ve eklerine uygun...

Ortak Alan Hk.

Bir parsel üzerinde yapılması planlanan 19 blok, zemin kat ve birinci kattan oluşan tek bağımsız bölüm villaların her birinin zemin katına, içeriden bağlantı olmamak suretiyle, yalnızca dışarıdan kullanım sağlanacak şekilde yapılmak istenen mescitler...

İstinat Duvarı Hk.

Merhabalar Hocam, mevcut hâliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar parselinde kişi arazi eğiminden dolayı taş duvar yapmak istemekte ve istinat duvarı ruhsatı almak istemektedir. Söz konusu istinat duvarına proje ve ekleri tamamlandığı taktirde artı...

Bitüm Depolama Tesisi Hk.

Belediyemiz imar planı içerisinde sanayi alanı olarak gözüken arsanın üzerine özel firma tarafından bitüm depolama tesisi kurulmak istenmektedir. Konu ile ilgili firmadan vaziyet planı istenmiştir. Vaziyet planında 3 adet bitüm tankı 2 adet yakıt tan...