Ruhsat İşlemleri

  • Sıralama

Yapı Ruhsatı İçin Alınan Harcın ve Ücretin İadesi Hk.

Belediyemize 2018 yılı içerisinde 2 adet ruhsat başvurusu yapıldı. İlgili birimler tarafından incelemeler yapıldı. Ancak ruhsat düzenlemeye engel teşkil edecek belgeler eksikliği ile ruhsat düzenlenmedi. Ama vatandaş ruhsat harç ve ücretlerini yatırd...

Karayolu Geçiş Yolu İzin Belgesi

Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; akaryakıt istasyonları, servis istasyonları, akaryakıt dolum istasyonları, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG/CNG) dolum ve ikmal istasyonları, tehlikeli madd...

Baz İstasyonlarının Ruhsatlandırılması Hk.

Belde sınırları içinde kamuya veya şahsa ait taşınmazlarda kurulan baz istasyonları ile ilgili 32 ve 42 uyguladıktan sonraki süreç nasıl ilerlemektedir? Baz istasyonlarına ruhsat alınamayacağı ve para cezasının kalktığı bilgisini aldım, ne kadar doğr...

Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmayan Yapılarda İkamet Edenlere Uygulanacak Yaptırımlar Hk.

Yapı kullanma izin belgesi alınmaksızın inşai faaliyeti kalmamış binada ikamet edilmesi durumunda belediyece imar kanunu kapsamında uygulanacak idari yaptırım var mıdır? Kolay gelsin

Kısmi Yapı Kullanma İzni Hk.

Aynı parsel içinde yer alan 3 bloktan A blok inşai faaliyeti bitmiş iskan olunabilir seviyededir. B blok taşıyıcı sistem inşaat yapımı devam etmektedir. C blok yapı ruhsatı alınmış ancak inşai faaliyeti hiç başlanmamıştır. Ayrıca parsel içinde yapımı...

Tadilat Ruhsatı ve Deprem Yönetmeliği Hk.

2019 dan önce 2 kat inşaat ve 1 kat yapı kullanma ruhsatı alan bir yapı tadilat ruhsatı alarak zemin kattaki bağımsız bölüm sayısını arttırmak isterse statik projenin yeni Deprem Yönetmeliğine uygun olarak yapılması gerekir mi? 17.07.2019 tarihinde ç...

Plansız Alanlardaki İnşaat İzinlerinin SGK'na Bildirilmesi

Köyden mahalleye dönen plansız alanlardaki yapılarda inşaat izin belgesi alan bir yapının sgk’ya sigorta girişi yaptırılmalı mıdır?

Serbest Nizamda Yapılaşma

İyi günler hocam, Kasaba halkından bir vatandaş nizam şekli S-2 olan bir arsaya garaj yapmış ve garajın üzerine de çatı katı yapmıştır. Vatandaşın garajı komşu parsel sınırına sıfırdır. Vatandaş garajına pencere koymamış, fakat çatı katına yaklaşık 1...

Parselasyon Yapılmamış Parsellerde İnşaat İzni

İlçemizde kullanılmakta olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde bulunan ancak, 18. Madde İmar Uygulaması görmemiş, arsa vasfında ki adalarda ruhsat ve inşaat izni isteyen vatandaşlara 18. Madde İmar Uygulamasın yapılmadan parsel sahibinin...

Şirket Personelinin İmza Yetkisi Hk.

Belediyemizde kurulu bulunan şirket personelinden mühendis olarak görev yapanlara belediyece yapılacak inşaat mühürleme yapı denetim/inşaat ruhsatlarına imzalamaya yetkileri var mıdır? İmza atmalarında ya da bu tarzda görevlendirmelerde yetkilerini k...