Ruhsat İşlemleri

  • Sıralama

İmar Planı Bulunmayan Alanlarda Yapı Ruhsatı

Merhaba kolay gelsin, Belediyemiz sınırlarına 5000 mt den daha yakın mesafedeki bazı köylerin Belediyemiz sınırlarına katılması planlanmaktadır.İmar planı bulunmayan bu köylerde Özel idarece yerleşik alanlar belirlenerek inşaat ruhsatı verilmektedir....

Yapı Ruhsatında Düzenleyenin Sorumluluğu

Öncelikle kolay gelsin, yapı ruhsatlarında ruhsat düzenleyen personelin sorumluluğu hakkında bilgi almak istiyorum. Ruhsat düzenleyen personelin projeye onay veren personelin imzaladığı projeleri doğru şekilde sisteme girmiş olması yeterli midir? Yok...

Eski Yapı İçin Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenmesi

Merhabalar; 17.10.1974 yılında tek kat için yapı ruhsatı verilmiş bir yapıya, 14.10.1987 yılında ilave 2 kat için ilave yapı ruhsatı verilmiştir. Arşiv araştırmasında 80 yılı öncesi yapı ruhsat/kullanma belgeleri bulunamamaktadır. Bu yapıya yeniden r...

Muvakkat Yapı İzninde Uygulanacak Yapı Nizamı Hk.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 61. maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda belediyemize muvakkat yapı izni başvurusunda bulunulmuştur. Bahse konu geçici ruhsat başvurusunda bulunan parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yola isabet etm...

Baraj Gölü Üzerinde Platform ve Konteyner Yapımı Hk.

İlçe merkezimize yaklaşık 30 km uzakta bulunan baraj gölü bulunmaktadır. Bakanlıktan baraj gölü üzerinde balık üretim izni verilmiş yerde kurumumuzdan ilgili kişi göl yüzeyinde platform ve konteyneri için yapı ruhsatı alınmasına gerek olmadığına dair...

Köyden Mahalleye Dönüşen Depo İskanlı Taşınmaza GSM Ruhsatı Verilmesi Hk.

İlçemizde Büyükşehir yasasıyla köyden mahalleye dönüşen, 885,76 m2 lik arsa içinde bulunan, zemin kat 350 m2 depo amaçlı iskan ruhsatlı yer için, 25.62.02 nace kodu ile Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, torna...

Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelen Yapı Hk.

İlçemiz imar planı içerisinde bulunan 1 katlı bina 1993 yılında yapı ruhsatı almış olup, zemin katı yapılmıştır. Resimlerde görüldüğü gibi zemin katı üzerine 4 kat inşaat yapılması istenilmektedir. 1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Yapı Denetim Ko...

Ruhsat Süresinin Uzatılması ve Tadilatlarda Önceki Müellifin Görüşü Hk.

1. İmar Kanunun 29.maddesine istinaden inşaat ruhsatı alınan yapının inşaaya başlama süresi iki yıl olarak tayin edilmiş olup inşasına başlamayan yapılar için iki yıllık süre dolmadan kurumumuza yapılan ruhsat yenileme başvurularını nasıl değerlendir...

Sanayi Alanında Akaryakıt Deposu Yapılması Hk.

İmar planında sanayi alanı olarak belirlenen alanda akaryakıt petrol depo alanı yapılabilir mi? Ruhsat alınabilir mi? Kolay gelsin.

Ruhsatlı Binaya Sonradan Engelli Asansörü Yapımı Hk.

Merhabalar, asansörsüz olarak yapılmış ve yapı ruhsatı bulunan bir binada, yapı sahipleri arasında engelli ve heyet raporu bulunan bir vatandaş bulunmaktadır. İhtiyaç nedeni ile asansör yaptırmak istenmektedir. Bütün kat maliklerinden muvafakat alınm...