Ruhsat İşlemleri

  • Sıralama

Mesire Alanındaki İnşaatların Ruhsatlandırılması ve Bina İnşaat Harçları Hk.

Devlet arazisinde bulunan ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından mesire yeri olarak tescillenen alan Orman İşletme Müdürlüğünce 3. şahsa 20 yıllığına kiralanmıştır. Kiralanan alanda Kır Lokantası, Kır kahvesi, İdari bina, Spor Tesis Destek Binası, Büf...

Plansız Alanlarda Otopark Yönetmeliği ve Otopark Bedeli Hk.

1) 01/04/2021 tarihi ile yürürlüğe giren otopark yönetmeliği ile alakalı olarak; İlçemizde 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan mahallelerde umumi otopark alanları yoktur. İmar planı olmayan mahallelerde otopark sayısı parsel içerisinde çözümlenemezs...

Tarım Arazisine Konteyner Konulması ve Bağ Evi Yapılması Hk.

Yerleşim alanlarının dışında tarla vasfında kadastral yola cephesi bulunan yerlerde bağ evi veya konteyner koyulması için gerekli olan şartlar nelerdir? Bu yapılar ruhsatlandırılabilir mi? Konteyner için elektrik ve su bağlanabilir yazısı verilebilir...

Muvakkat Yapı İzni Hk.

Kurumumuza yapılan geçici yapı ruhsat başvurusu neticesinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 61. madde koşulları doğrultusunda hareket edilmekte olup kurum olarak karar veremediğimiz bazı soru işaretlerimiz olmuştur. Bu konuda yardımlarınızı rica e...

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yapılara Kat İlavesi Hk.

Merhabalar, Belediyemize 1994 yılında betonarme olarak yapılmış olan ve imar affından yararlanarak, yapı kayıt belgesi alınan bir yapının üst katına yeni bir yapı çıkmak istiyor. Yapı kayıt Belgeli bir binanın üstüne tekrardan ilave ek kat çıkabilir...

Binaların Ruhsatlandırılmasında Yağmursuyu Toplama Sistemi Projesi Hk.

Hayırlı işler. 2000 m2 üzerindeki parsellerde yağmur sularının toplanması ve deşarjı ile ilgili yönetmelik hükümlerini kim nasıl yapacak ilgili belediyesi mi su-kanalizasyon idareleri mi? 

Kat İlavesi Hk.

1/1000 ölçekli imar planında nizamı ayrık olan 2013 yılı ruhsatlı ve iskanlı bir konut bulunmakta olup daha sonrasından belediyemizce yapmış olduğumuz 1/1000 ölçekli imar planında nizam olarak bitişiğe dönüştürülmüştür. Parsel sahibinin ayrık nizam o...

Tarım Arazisine Konteyner Konulması Hk.

İlçemiz de köyde mahalleye dönüşen köylerimizde yerleşim alanı dışında mutlak tarım arazisi olan ve kadastrol yola cephesi bulunmayan tarla vasfındaki araziye mahalle nüfusuna kayıtlı olmayan, köyde oturmayan kişiler tarafından belediyemize konteyner...

Eksik Katlı Yapı Ruhsatı Hk.

Hocam hayırlı günler. 1- İmarda 3 kat izni bulunan parselde vatandaş eksik kat uygulamasından faydalanmak istiyor, noter onaylı feragatnameye gerek var mıdır yoksa kurumunuza yazılı olarak vermesi yeterli midir? 3 katlı parsele yapılacak olan eksik k...

Otopark Bedeli Hesabı Hk.

5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinde, ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: (d) birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı gecekondu kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları...