Ruhsat İşlemleri

  • Sıralama

Muvakkat Yapı İzni Hk.

Belediyemize muvakkat yapı talebinde bulunulmuştur. Alınacak belediye encümeni kararında hangi detaylara yer verilecektir?

Yoldan Çekme Mesafesine Uymayan Yapı Hk.

A-2 nizamlı iki yola cepheli köşebaşında bulunan A parsel üzerinde 169 m² alana sahip ruhsatsız konut yapısı bulunmaktadır. Bu yapıya 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince işlem tesis edilecektir. Söz konusu A parselin arka ve yan...

Market ve AVM'lerde Otopark Zorunluluğu

İyi günler hocam, ilçemizde otopark olmaması nedeniyle ulusal market ve AVM niteliğinde işyerleri açmak için inşaat yapan vatandaşlara belediye olarak en az 10 araçlık otopark yapması karşılığı ruhsat verilir, şeklinde meclis kararı alınabilir mi? Ya...

Konteyner Ruhsatı Hk.

Arsa vasfındaki taşınmazlara konteyner konulabilmesi için yapı ruhsatı aşamasında tüm projeler (mimari, statik, elektrik, makine) ve ekleri (zemin etüdü raporu vs.) idare olarak istenilmeli midir? Kolay gelsin.

Bina İnşaat Harcı Hk.

Merhaba Hocam. Konuyu özetlersek: İnşaat Ruhsat süresi içerisinde 7 kata inşaat ruhsatlı bir taşınmaza tüm kanun ve yönetmeliklere uygun olarak 2016 yılında kat ilavesi ruhsatı harcı hesaplanarak ilave kat için inşaat ruhsatı verilmiştir. Fakat bu ka...

Yapılaşma Koşulları Belirlenmemiş Sosyal Tesis Alanında Yurt İnşaatı Hk.

Hocam merhaba, Özel Mülkiyet ait İmar planı içersinde sosyal tesis alanı olarak tanımlanmış parsele sahipleri tarafından öğrenci yurdu yapılmak istenmektedir. Planda yapı yaklaşma mesafeleri belirtilmiş bunun haricinde herhangi bir şart bulunmamaktad...

Yapı Denetim Hk.

Belediyemizde Zemin+1 kat dan oluşan projeye inşaat ruhsat onayının yapı denetime mi tabi olacağı yoksa fenni mesuller ile mi olacağı hakkında ikileme düşülmüştür. Bizi yasal dayanağı ile aydınlatırsanız seviniriz. Proje şöyleki; zemin kat daki taban...

Ruhsat Süresi Dolan Binaya Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi Hk.

  Yeni yapılacak binaya 2012 yılında inşaat ruhsatı verilmiş, bu inşaat için 2018 yılında SGK'dan borcu yoktur yazısı alınmıştır. Bina sahibinin şu an yapı kullanım izin belgesi talepleri vardır. Ancak 2012 yılındaki ruhsatın süresi bitmiştir. İskan...

Tesisat Katı Hk.

Merhaba Hocam, bir arsanın yumuşak zemin yapısı gereği Bodrum Kat yapılamadığından dolayı 1. katı tesisat katı olarak tasarlanmış 5 kata imarlı parsele ait projedeki bu katın (tesisat katının) katdan sayılmayacağını yönetmelik gereği değerlendirebile...

Kamu Orta Malında Manda Çiftliği Kurulması

Merhaba İlçemiz sınırları içinde mera alanına çok yakın konumda "tarla" vasıflı kamu orta malına ait taşınmaz bulunmaktadır. İlçemizde yakın tarihte damızlık manda yetiştiriciliği birliği kurulmuştur. Belediyemiz tarafından yukarıda bahsi geçen kamu...