Ruhsat İşlemleri

  • Sıralama

Kat İlavesi Hk.

1/1000 ölçekli imar planında nizamı ayrık olan 2013 yılı ruhsatlı ve iskanlı bir konut bulunmakta olup daha sonrasından belediyemizce yapmış olduğumuz 1/1000 ölçekli imar planında nizam olarak bitişiğe dönüştürülmüştür. Parsel sahibinin ayrık nizam o...

Tarım Arazisine Konteyner Konulması Hk.

İlçemiz de köyde mahalleye dönüşen köylerimizde yerleşim alanı dışında mutlak tarım arazisi olan ve kadastrol yola cephesi bulunmayan tarla vasfındaki araziye mahalle nüfusuna kayıtlı olmayan, köyde oturmayan kişiler tarafından belediyemize konteyner...

Eksik Katlı Yapı Ruhsatı Hk.

Hocam hayırlı günler. 1- İmarda 3 kat izni bulunan parselde vatandaş eksik kat uygulamasından faydalanmak istiyor, noter onaylı feragatnameye gerek var mıdır yoksa kurumunuza yazılı olarak vermesi yeterli midir? 3 katlı parsele yapılacak olan eksik k...

Otopark Bedeli Hesabı Hk.

5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinde, ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: (d) birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı gecekondu kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları...

Güneş Enerji Santrallerinin Yapı Ruhsatı Hk.

1) Güneş enerji santrallerinin yapı ruhsatı alma zorunluluğu var mı? 2) Ruhsat alınması gerekiyorsa, panellerin iz düşüm alanına göre mi yoksa panellerin oturduğu ayakların kapladığı alana göre mi ruhsat alınması gerekmektedir? 3) İmar kanunun 32. ve...

Eski Yapıya İdari Yaptırım Uygulanması Hk.

Akhisar ilçemizde B.Ş. Kanunu sonrası Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerinde tapu kaydında avlulu kargir ev tanımlı parselde yaklaşık 20-25 yıl önce yapılan tarımsal amaçlı depo amaçlı yapı için kaçak yapı şikayeti bildirilmiştir. Belde Belediye...

Üst Hakkında Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi

Hocam iyi çalışmalar, Belediyemiz mücavir sınırları içerisinde bulunan, imar dışı plansız alanda kalan bir parsele TKDK destekli mandıra için kurumumuza ruhsat başvurusu yapıldı, projenin yapılacağı arazi tapuda şahıs adına, proje o şahsın müdür oldu...

İmar Planına Aykırı İmar Durum Belgesi Verilmesi Hk.

İlçemiz merkezinde konut imar alanında bulunan bir parsele verilen yapı ruhsatı hakkında yapılan inceleme ile; 09.10.2017 tarih ve 1353 nolu Yapı Ruhsatının 05.09.2017 tarihinde düzenlenen imar durumuna uygun olarak verildiği, ancak İmar Durumunun 01...

Müteahhidin Sigorta Borcu Bulunan Yapıya Kısmi İskan Verilmesi Hk.

İyi günler kolay gelsin. İlçemizde müteahit tarafından 20 dairelik bina yapıldı.Yapılan bina inşaatları için belediyeye yapılan yapı ruhsatı başvurusunda ve ekte sunulan yapı ruhsatlarında da görüldüğü üzere “Yapı Sahibi ve Yapı Müteahhidi “ aynı fir...

Gelişme Alanlarında Yapı Ruhsatı Hk.

SORU 1: İlçemizde yer alan bir parsel için 2000 yılında mevzi imar planı yapılmış ve tarla vasfında olan parsel imara alınmıştır. Parselin imara alındığı meclis kararında bu bölgede yapılaşma izni istendiği durumda altyapı çalışmalarının mevzii imar...