Sayıştay

  • Sıralama

Yeni Birim Fiyat

Bu Karar, yapımından vazgeçilen imalatların yerine yapılması öngörülen imalatların yeni birim fiyatlarının tespitinde mevzuatta belirtilen yönteme riayet edilmemesi üzerine verilmiştir.

Yeni Birim Fiyat

Bu Karar, yapımından vazgeçilen imalatların yerine yapılması öngörülen imalatların yeni birim fiyatlarının tespitinde mevzuatta belirtilen yönteme riayet edilmemesi üzerine verilmiştir.

İhalelerde Gecikme Cezası

Bu Karar, yükleniciye mevzuata aykırı olarak süre uzatımı verilerek gecikme cezası kesilmemesi üzerine verilmiştir.

Yükleniciye Gecikme Cezası Kesilmemesi

Bu Karar, yükleniciye mevzuata aykırı olarak süre uzatımı verilerek gecikme cezası kesilmemesi üzerine verilmiştir.

İş Başlamadan Ödeme Yapılması

Bu Karar, iş henüz başlamadan 1 aylık bedel için hakediş düzenlenerek Yükleniciye ödemede bulunulması ve doğrudan temin yöntemi ile aynı firmadan kiralanan yere, yapılan sözleşme sonrası ödenen miktarın artması üzerine verilmiştir

Doğrudan Teminde Fiyat Farkı

Bu Karar, doğrudan temin yöntemi ile temin edilen muhtelif hizmet alımlarında, fiyat farkı ödenmesi üzerine verilmiştir.

İhalede Gecikme Cezasının Eksik Kesilmesi

Bu Karar, geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi üzerine verilmiştir.

İdare Mali Malzemenin Hakedişten Eksik Kesilmesi

Bu Karar, yüklenici firmaya verilen idare malı kereste bedelinin hakedişten düşülmesi sırasında hata yapılması üzerine verilmiştir.

Edimin Geç Yerine Getirilmesinde Eksik Gecikme Cezası

Bu Karar, tarihi hamam restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi sonucu verilmiştir.

İş Artışı Ek Kesin Teminatı

Bu Karar, cezalı çalışma tutarı ile iş artışına ait ek kesin teminat ve sözleşme damga vergisinin kesilmemesi üzerine verilmiştir.