Sayıştay

  • Sıralama

Yüklenicinin Yararlanmış Olduğu Asgari Ücret Destek Tutarlarının Hakedişlerden Mahsup Edilmemesi

Bu karar; personeli çalıştırma hizmet alımı” işlerinde yüklenicinin yararlanmış olduğu asgari ücret destek tutarlarının hakedişlerden mahsup edilmemesinin kamu zararı oluşturup oluşturmamasına ilişkindir.

Kesin Teminatın ve İhale Sonucu Belirlenen Bedelin Tahsil Edilmemesi

Bu karar; sözleşmenin imzalanması aşamasında yükleniciden tek seferde tahsil edileceği belirtilen kesin teminat tutarının ve ihale açık arttırma bedelinin tahsil edilememesine ilişkindir.

Hizmet Alımı Sözleşmesi ile Çalışan Personele Fiilen Çalışılmayan Günler İçin Yemek Yardımı Ödenmesi

Bu karar: hizmet alımı sözleşmesi ile çalışan personele fiilen çalışılmayan günler için yemek yardımı ödemesi yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

Şartnamede Olmadığı Halde Yükleniciye İdare Malı Bitüm Verilmesi

Bu karar; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Belediyeye hibe edilen bitümün, şartnamede yer almamasına rağmen yapımı devam eden iş için kullanılmak üzere yükleniciye tahsis edilerek, imalat için yeni fiyat düzenlenerek ödeme yapılmasının...

“Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alım İşi”Ne Ait İdari Şartname ve Sözleşme’de Ödenmeyeceği Belirtildiği Halde Fiyat Farkı Ödenmesi

Bu karar; “Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alım İşi”ne ait İdari Şartname ve Sözleşme’de ödenmeyeceği belirtildiği halde fiyat farkı ödenmesinin kamu zararına neden olup olmayacağına ilişkindir.

Aynı Gün İçinde Aynı Firmadan Alınan Aynı Ürünlerin Farklı Fiyatlarla Satın Alınması

Bu karar; doğrudan temin yöntemiyle karşılanan bazı mal alımlarında yaklaşık maliyete esas teşkil eden piyasa fiyat araştırması tutanaklarında, aynı ürün için aynı gün içinde ve aynı firmadan alınan fiyat tekliflerinin farklı olmasının kamu zararına...

Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Sözleşme Hükümlerine Aykırı Olarak Süre Uzatım Verilmesi

Bu Karar; Sanat Yapıları Oluşturulması ve Çeşitli Yapım İşleri’nde Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Sözleşme hükümlerine aykırı olarak, bazı iş kalemlerinin havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmaması nedeniyle yapılamadığı gerekçesiyle süre uzat...

Üst Yapım İşinde Hava Şartlarının Çalışmaya Uygun Olmaması Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi, Bu Süre İçerisinde Kesilmesi Gereken Gecikme Cezası

Bu Karar; Üstyapı Yapım İşi’nde, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Sözleşme hükümlerine aykırı olarak, bazı iş kalemlerinin havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmaması nedeniyle yapılamadığı gerekçesiyle süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için k...

Sözleşmede Yer Alan Araç ve Personel Temin Edilmesi İle İlgili Yükümlülükler Yerine Getirilmediği Halde Ceza Kesilmemesi

Bu Karar; “Beton Kilitli Parke, Bordür, Kum (Elenmesi Gerekmeyen İnce Agrega) ve Tek Katlı Sathi Kaplama Yapılması” işinde sözleşmede yer alan araç ve personel temin edilmesi ile ilgili yükümlülükler yerine getirilmediği halde ceza kesilmemesinin kam...

Birim Fiyat Tanımlarında, Malzeme ve İmalat Birim Fiyatlarına Dahil Edilmiş Olduğu Halde Bitüm ve Bitüm Bağlayıcı İçin Ayrıca Nakliye ve Isıtma Bedeli Hesaplanıp Ödenmesi

Bu Karar; belediye tarafından ihale edilen sözleşme bedelli “Beton Kilitli Parke, Bordür , Kum(Elenmesi Gerekmeyen İnce Agrega ) ve Tek Katlı Sathi Kaplama Yapılması” işinde birim fiyat tanımlarında, malzeme ve imalat birim fiyatlarına dahil edilmiş...