Sayıştay

  • Sıralama

İşletme Hakkının Devri Kapsamında Yapılan Gayrimenkul Kiralamalarında Katma Değer Vergisinin Tahsil Edilmemesi

Bu karar; işletme hakkının devri kapsamında yapılan gayrimenkul kiralamalarından Katma Değer Vergisinin (KDV) tahsil edilmemesinin kamu zararı oluşturup oluşturmayacağına ilişkindir.

İş Artış Bedeli Üzerinden Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması

Bu karar; belediye tarafından ihale edilen işin, %20 oranında iş artışı yapıldığı halde iş artış bedeli üzerinden damga vergisi kesintisi yapılmamasının kamu zararı oluşturup oluşturmadığına ilişkindir.

İdarenin Taşınır ve Taşınmaz Mallarının Sigorta Ettirilmesi

Bu karar; idarenin taşınır ve taşınmaz varlıklarının sigorta ettirilmesi karşılığında yapılan ödemelerin kamu zararı olup olmadığına ilişkindir.

Belediye Tarafından İşletme Hakkının Kiralama İşleminde Katma Değer Vergisinin Tahsil Edilmemesi

Bu karar; sahil kenarındaki hizmet dağıtım noktaları ve büfelerin belediye tarafından işletme hakkının devri niteliğindeki kiralama işlemlerinden katma değer vergisi (KDV) tahsil edilmediğinde kamu zararı olup olmadığına ilişkindir.

Belediye İşletmecisine Ecrimisil Bedelinin Eksik Tahakkuk Ettirilmesi

Bu karar; belediye taşınmazı üzerinde işgalci olarak faaliyetini sürdüren işletmeci için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre tahakkuk ettirilmesi gereken ecrimisil bedelinin eksik tahakkuk ettirilmesinin kamu zararı olarak değerlendirilip değerle...

Şoförlü Araç Kiralama Bedellerinin Geçici Görev Yolluğu Kapsamında Ödenip Ödenemeyeceği

Bu karar; şoförlü araç kiralama bedellerinin geçici görev yolluğu kapsamında ödenip ödenemeyeceğine ilişkindir.

Belediye Faaliyetleri ile İlgili Olarak Haber Niteliğindeki Yayınlar İçin İlan Ücreti Ödenmesi

Bu karar; Belediye faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal ve yerel gazetelerde yer verilen haber niteliğindeki yayınlar için ilan ücreti ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğuna ilişkindir.

Belediyenin Dernek ile İmzaladığı Kira Sözleşmesine Göre Tahsilat Yapmaması

Bu karar; büyükşehir belediyesi ile dernek arasında imzalanan ana sözleşme ve bu sözleşmeye dayalı ek sözleşmede yer alan kira bedeline ilişkin olarak herhangi bir tahsilat yapılmaması hususuna ilişkindir.

Yapım İşine İlişkin Hakedişlerin Ödenmesi Sırasında Gelir Vergisi Kesintisinin Yapılmaması

Bu Karar; belediye tarafından ihale edilen “Beton Kilitli Parke, Bordür, Kum (Elenmesi Gerekmeyen İnce Agrega ) ve Tek Katlı Sathi Kaplama Yapılması” işinde; iş yıllara yaygın hale geldiği halde, yapım işine ilişkin hakedişlerin ödenmesi sırasında ge...

İstisna Kapsamında Olmasına Rağmen Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödenmesi

Bu Karar; Belediye adına kayıt ve tescil edilen bazı iş makinelerinin197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun istisnasına ilişkindir.