Soru Cevap

  • Sıralama

Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Hk.

Selam hocam, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi gereğince, amatör spor kulüplerine nakdi yardımı,ile ilgili bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeniz için tahakkuk eden miktarın binde on ikisinden bahsedilen 1-bu oran hesapl...

Emlak Büroları İçin Getirilen Özel Şartlar Hk.

9 Haziran 2020 tarihli işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle emlakçılarda 20 metrekare kullanım alanı aranması şartı getirilmiştir. Ancak aynı tarihli değişikliğin 15. maddesine göre 5/6/2018 tarihi itibariyle...

Kamp Alanının Ruhsatlandırılması Hk.

İyi günler hocam; tapu kaydın da bahçe olarak geçen ve üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan yeri kamp alanı olarak ruhsatlandırılmak istenmektedir. (çadır ile konaklama v.b.), ruhsatlandırabilir miyiz, evet ise hangi müessese olarak ruhsatlandırılma...

Spor Salonlarının Ruhsatlandırılmasında Kat Maliklerinin Muvafakati Hk.

On iki daireli apartman altında bulunan işyeri iskan ruhsatı olan işyerine Spor salonu ruhsatı başvurusu yapılmıştır. Ancak gürültü olur bahanesiyle işyerinin hemen üzerinde bulunan birinci kat malikinin muvafakatname vermemesi durumunda işyeri Açma...

Kur'an Kursu İle İçkili Yerler Arasında Mesafe Şartı Hk.

Perakende alkollü içki satışı için Belediyemize yapılan ruhsat başvurusu üzerine yerinde yapılan mesafe ölçümünde işyerinin,  Müftülüğe bağlı olan Kuran Kursuna 90 metre mesafede olduğu tespit edilmiştir. Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına...

Elektrik Dağıtım Şirketinin Ruhsatlandırılması

Hayırlı çalışmalar hocam; ilçemizde bulunan Elektrik Dağıtım A.Ş. elektrik enerjisinin dağıtımı faaliyetli işyeri açma ve çalışma ruhsatı için başvuruda bulundu. Yani fatura tahsil etme bürosu olarak değil. Söz konusu şirkete işyeri açma ve çalışma r...

Meclisteki Oylamada Eşitlik Olması Hk.

Sayın Hocam, Belediye meclis üye sayısı başkan dâhil (16) olan bir meclisin 16'sının iştiraki ile toplanması neticesinde; İmar Planının onaylanması için yapılan oylamada Başkanın oyu dâhil (7) evet, (7) Ret ve (2) Çekimser oy kullanılması durumunda k...

Belediyece Yediemin Otoparkı İşletilmesi Hk.

İcra ve milli emlak müdürlükleri ile kolluk (jandarma, polis) tarafından trafikten men edilen/el konulan araçları kendimize ait şantiyede yediemin gibi muhafaza ediyoruz. İlçe merkezine en yakın yediemin deposu yaklaşık 55 km. uzaklıkta olduğundan va...

Hazine Hissesinin Bulunduğu Taşınmaz İçin Yapı Kayıt Belgesi Alınması ve İşyeri Ruhsatı Hk.

Devlet Hazine arazisinden ticari amaçlı alınan Yapı Kayıt Belgesi ile müracaat edilen iş yerine ruhsat verilebilir mi? 

Belediye Başkanının Meclis Toplantılarına Devamsızlığı Hk.

İyi günler hocam kolay gelsin. Belediye başkanı mazeretsiz olarak 2 defa meclis toplantısına katılmadı. Meclis toplantılarına başkan katılmayabilir mi? Kaç defa katılmayabilir? Bunun bir sınırlaması var mıdır? Cezai bir yaptırımı var mıdır?