Soru Cevap

  • Sıralama

Ekmek Fırınının Devri Hk.

Sayın hocam iyi günler. 1991 yılında İş Yeri Açma ve Çalışma ruhsatı alan ancak ayrık nizam olmayan fırının 1. derece akrabası olan oğluna ayrık nizam olmamasına rağmen ruhsat devri mümkün müdür?

Geçici Yapı Ruhsatı Buluna Yere Halı Saha Ruhsatı Düzenlenmesi Hk.

Hocam hayırlı günler; Belediyemiz mücavir alan içerisinde halı saha ruhsatı almak isteyen vatandaşın arsası daha önce belediye kayıtlarında planlı alan olarak bir kısmı okul olarak gözükmekte olup, şu an için imar kayıtlarında halı saha açmak istediğ...

Hazineye ait Taşınmazların Özelleştirme Kapsamında Satışından Belediyelere Pay Verilmesi Hk.

Hocam Merhabalar Belediye mücavir alan sınırları içerisinde yer alan Hazineye ait taşınmazların satışlarından elde edilen gelirden 4706 sayılı Yasa'nın 5/5 maddesi uyarınca Belediyelere pay verilmesi öngörülmüştür. EÜAş Genel müdürlüğünün % 100 serma...

Sermaye Azaltılması ve Ayni Sermaye Olarak Değerlendirilebilecek Taşınırlar Hk.

Sayın Hocam; Belediyemizin yüzde yüz hissesine sahip bir ltd. şirketi bulunmaktadır. Şirketin nakdi kuruluş sermayesi 290.000,00 TL'dir. Zaman içerisinde Belediyenin bir taşınmazını bu anılan şirkete ayni sermaye artışı olarak meclis kararı ile değer...

Taşınır Satışı Hk.

Sayın Hocam, benim iki sorum var: 1- Belediye Meclisi Kararı ile Belediye taşınırlarının satılması hangi kanuna göre yapılır? 2- Belediye Meclisi Kararı alınarak kullanım ömrünü tamamlamış kayıtlı veya hiç bir kaydı olmayan hurdaya ayrılmış olan taşı...

Kahvehanenin Ruhsatlandırılmasında İbadethanelere Mesafe Şartı Hk.

Selamlar hocam. Kahvehanelerin camilere uzaklığı belediye meclisleri tarafından mı belirlenecek yoksa kahvehanelerin camilere yüz metre mesafe şartı var mıdır?

Mezarlığın Kaldırılması Hk.

İyi günler. İlçemizde şuanda kullanılmayan eski bir mezarlık bulunmaktadır. Takriben yüz-yüzelli adet mezar mevcut olup çoğunda mezar taşları dahi mevcut değildir. Söz konusu mezarlık ilçemizdeki yapılaşmalar nedeniyle merkez konumda kalmıştır. Beled...

Ruhsatlandırmada Adli Sicil Kaydı İstenmesi Hk.

Hocam hayırlı günler İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken ve pazar yeri yer tahsisi yapılırken sabıka kaydı olanlarla ilgili yapılacak işlemler nelerdir? Konu hakkında vereceğiniz aydınlatıcı bilgiler için teşekkür eder, hayırlı çalışmalar di...

Sıhhi İşyerlerinin Açılış ve Kapanış Saatlerinin Belirlenmesi ve Uymayanlara Yönelik Yaptırımlar Hk.

Umuma açık işyerlerin de olduğu gibi sıhhi sınıftaki işyerlerine de belediyemizce açılış kapanış saati belirlenme işlemi Belediye Encümenince yapılmaktadır. Sıhhi nezarette değerlendirilen işyerlerinde belirlenen kapanış saatine uyum göstermediği tes...

Belediyeye Mal ve Hizmet Sunumu Yapmış Meclis Üyesinin Denetim Komisyonu Üyeliği Hk.

02/01/2020 tarihinde yaptığımız belediye meclis toplantımızda 5 adet denetim komisyon üyesi seçtik. Fakat seçilen meclis üyemizden birisinin 01/01/2019 ve 31/03/2019 tarihleri arasında meclis üyesi olmadan öncesinden kalan faturası bulunmaktadır. Dol...