Soru Cevap

  • Sıralama

Yapı Denetim Hk.

Belediyemizde Zemin+1 kat dan oluşan projeye inşaat ruhsat onayının yapı denetime mi tabi olacağı yoksa fenni mesuller ile mi olacağı hakkında ikileme düşülmüştür. Bizi yasal dayanağı ile aydınlatırsanız seviniriz. Proje şöyleki; zemin kat daki taban...

Ruhsat Süresi Dolan Binaya Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi Hk.

  Yeni yapılacak binaya 2012 yılında inşaat ruhsatı verilmiş, bu inşaat için 2018 yılında SGK'dan borcu yoktur yazısı alınmıştır. Bina sahibinin şu an yapı kullanım izin belgesi talepleri vardır. Ancak 2012 yılındaki ruhsatın süresi bitmiştir. İskan...

Tesisat Katı Hk.

Merhaba Hocam, bir arsanın yumuşak zemin yapısı gereği Bodrum Kat yapılamadığından dolayı 1. katı tesisat katı olarak tasarlanmış 5 kata imarlı parsele ait projedeki bu katın (tesisat katının) katdan sayılmayacağını yönetmelik gereği değerlendirebile...

İmar Planı Revizyonu ve Askı Süreci Hk.

Belediyemizce İller Bankası aracılığıyla Uygulama İmar Planı Revizyonu yaptırılmış, Plan Belediye Meclisince onaylanarak 1 aylık askı süresi 23.12.2019 tarihinde başlamıştır. Bu tarihten önce bazı parsellerde imar tadilatı değişikliği için Belediye M...

Köy Döneminde Yapılmış Olan Binalar İçin İçme Su Aboneliği

Sayın hocam, İçme Suyu Amirliğince içme suyu abone işlemlerinde tereddüde düşüldüğünden dolayı; 5393 sayılı kanun çerçevesinde İlçemiz Çamiçi Köyü Mahalleye dönüştürülmüştür; ancak yeni oluşan mahalle sakinlerinin su abonelikleri konusunda yeterli ka...

Asansör Zorunluluğu Hk.

Hocam merhabalar; Planlı alanlar imar yönetmeliğinin 34. maddesinin 4 bendinde;"(Değişik: RG-28/7/2018-30492) Kullanılabilir katlar alanı tek katlı olan binalar hariç 800 m2' den veya kat adedi birden fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör...

Park Alanında Kulübe Yapılması Hk.

Sayın Hocam, Beldemizde bir kadın girişimci ahşaptan yaptırmış olduğu 4x4 ebatlarında içerisinde köfte pişirdiği baraka tipi kulübeyi park alanına yakın bir yere koyarak ön tarafında küçük masalar koyarak satış yapmak istemektedir. Aynı alana daha so...

Kamu Orta Malında Manda Çiftliği Kurulması

Merhaba İlçemiz sınırları içinde mera alanına çok yakın konumda "tarla" vasıflı kamu orta malına ait taşınmaz bulunmaktadır. İlçemizde yakın tarihte damızlık manda yetiştiriciliği birliği kurulmuştur. Belediyemiz tarafından yukarıda bahsi geçen kamu...

Resen İfraz Yapılması Hk.

Hocam merhabalar. ilçemiz sınırları içerisinde bulunan 4555 m2 lik kadastro parseli üzerinde 8 adet farklı kişilere ait bina mevcuttur. 17 hisseli olan bu parsel 15 ve 16. maddelere göre parselasyon yapılmak isteniyor. Fakat maliklerden 1 kişiye ulaş...

Ruhsat ve Eklere Aykırılıkta Uygulanacak İdari Para Cezası Hk.

Daha önce ruhsat verilmiş olan yapıda şikayet sonucu ruhsat ve eklerine aykırılık tespit edilmiş olup yapı tatil zaptı düzenlenip inşaat durdurulmuştur. 3194 sayılı imar kanununun 42. maddesine göre yapı sahibine ceza yazılmıştır. Ruhsat ve eklerine...