Soru Cevap

  • Sıralama

Trampa Usulü Kamulaştırma Hk.

Öncelikle kolaylıklar diliyorum. İlk defa trampa işlemi yapacağız. Belediye ait konut kullanımlı bir parsel ile vatandaşa ait konut kullanımlı parsel takas yapılacak. Bu işlemi 2942 sayılı kanunun 26.maddesine göre mi yapacağız başka bir yolla mı? Ha...

İmar Planı Değişikliğinin Kamulaştırmaya Etkisi Hk.

Hocam; 2018 yılının sonlarına doğru mevcut imar planlarında otogar alanı bulunan bir yerin Belediyemizce otogar yapımı için kamulaştırılmasına başlanmıştır. 5 - 6 parselden ve 70-80 varisten oluşan bu alanın bazı parsel sahipleri ile uzlaşma sağlanmı...

Yoldan İhdas Edilen Yerin Satışı Hk.

Belediyemize vatandaş tarafından Beldemiz imar planına göre parselinin önündeki yol fazlalığını almak için yoldan ihdas ve tevhid işlemi dosyası hazırlatılarak başvuruda bulunulmuştur. Bu dosyaya istinaden 07/09/2020 tarihinde imar planına uygun olar...

Yurt Binalarında Sığınak Zorunluluğu Hk.

Sığınak Yönetmeliğinin 7. Maddesinin (ç) bendinde ‘Toplam yatak sayısı 50 ve daha az olan yurt, koğuş, misafirhane, yatakhane, bakımevi, otel, pansiyon, yataklı sağlık tesisleri gibi kalıcı veya geçici konaklama yapılan tesislerde sığınak zorunluluğu...

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ve Kamulaştırmalar Hk.

Hocam, tasarruf tedbirleri genelgesinde "Hiçbir surette hizmet binası, lojman, dinlenme tesisi için arsa, arazi satın alınamayacaktır." denilmektedir. Belediyemizce imar planlarımızda "Belediye Hizmet Alanı" olan yaklaşık 5000m² arsanın sosyal tesis...

İmar İdari Para Cezasının Takip Tahsili Hk.

Merhaba hocam. Mahkemeye intikal etmiş ve belediye tarafından (1 aylık süre geçtikten sonra) tahakkuk edilen kaçak inşaat para cezaları tahsil edilmeli mi? Tahsil edilmeyecek ise mahkeme kararı nasıl olmalı? Tahsil edilmiş ise iadesi gerekir mi? Teşe...

Yapı Ruhsatının Yenilenmesi Hk.

Merhaba Sayın Hocam. 3194 sayılı İmar Kanununa göre; 2001 yılında yenileme ruhsatı düzenlenen bir inşaat için ruhsat yenilemesi talep edilmektedir. Ruhsat yenileme işlemleri esnasında dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir. Ruhsatın veriliş yılı ol...

Hisseli Taşınmaz Satışı Hk.

Sayın Hocam; Belediyemize ait hisseli arsanın tamamı (600,00) m² dir. Belediyemizin hissesi: 150,00m² diğer hissedarın hissesi 450,00 m² dir. Diğer hisse sahibi Belediyemizin hissesini satın almak istemektedir. Bununla ilgili satılması yönünde Meclis...

Mesire Yeri Ayrılması Hk.

Sayın Hocam; Belediyemiz adına 1980 yılında Şeker Fabrikası tarafından tamamı üzerinde Alpullu Belediyesi lehine 99 yıl müddetle intifa hakkı bulunan Çamlık sahası olarak geçen taşınmaz için (orman bakımı- ormanlık vasfının muhafazası ve milli park ş...

Mesire Alanındaki İnşaatların Ruhsatlandırılması ve Bina İnşaat Harçları Hk.

Devlet arazisinde bulunan ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından mesire yeri olarak tescillenen alan Orman İşletme Müdürlüğünce 3. şahsa 20 yıllığına kiralanmıştır. Kiralanan alanda Kır Lokantası, Kır kahvesi, İdari bina, Spor Tesis Destek Binası, Büf...