Soru Cevap

  • Sıralama

İmar Barışı Kapsamında YKB Alınan Belediye Taşınmazlarının Satışı

Belediyemize sunulan ykb ve satış talebi doğrultusunda incelemeler yapılmıştır. Yapılan incelemede ykb bulunan arsanın belediye arsasının yan cephesinde bulunan imar planında konut alanında ve kadastro harici alanda olduğu tespit edilmiştir. 2644 say...

Acele Kamulaştırmalarda Kıymet Takdiri ve Uzlaşma Usulü

İyi günler diliyorum. Talebimizin uygun görülmesi ile Cumhurbaşkanlığınca ilçemizde bir taşınmazın Belediye Başkanlığımızca acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Acele kamulaştırma kararı sonrası kıymet takdir komisyonu kurulup bedel belirlendi...

İmar Para Cezası Hk.

Merhaba hocam ilçemizde 2015 yılında bir sanayi yapısı için 3194 sayılı imar kanunun 32. ve 42. maddesine göre işlem yapılmış 104.000 TL ceza kesilmiştir. Bu ceza ile ilgili olarak tapuda ipotek konulmuştur. Mal sahibinin iflas etmesi nedeni ile ceza...

Bina Cephelerinin Sıvanması ve Boyanması Hk.

Hocam iyi günler. İlçemizde bulunan binaların bir kısmının dış cepheleri sıvanmamış bir diğer kısmının ise dış cephe ısı yalıtım işlemi pöliüretan püskürtme işlemi ile gerçekleştirilmiştir. Anılan her iki durum da görüntü kirliliğine sebebiyet vermek...

Kesinleşen İmar Planı Değişikliklerine İlişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Tespit Edilen Aykırılıklar Hk.

İyi günler hocam, İlçemizde uygulanmakta olan İmar planlarına esas olarak talep edilen plan değişiklik teklifleri İmar Kanunu’nda belirtilen maddeler istinaden yapılmaktadır. Örnek verecek olursak tarafımıza ulaştırılmış olan plan değişikliği belediy...

Muvakkat Yapı İzninde Uygulanacak Yapı Nizamı Hk.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 61. maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda belediyemize muvakkat yapı izni başvurusunda bulunulmuştur. Bahse konu geçici ruhsat başvurusunda bulunan parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yola isabet etm...

Kim Tarafından Yapıldığı Belli Olmayan Kaçak Yapı Hk.

Tapusuz bir taşınmaz üzerinde yapılan kaçak yapının sahibinin kim olduğu şifahen araştırılarak kişi hakkında 42. madde uygulaması yapı hakkında 32. maddeye dair işlemler yapıldı. Kişi İPC'nin iptali için açtığı davada yapının kendisine ait olmadığını...

Tevhit İşlemi Hk.

İyi günler, Mühendislik bürosu tarafından 2 adet parselin niteliği tarla olan taşınmazların tevhid (birleştirme) için hazırlanan dosyası encümene gelmiştir. Cins ve niteliği tarla olan parsellerin birleştirmesi olur mu? İmar planın da parsellerin cin...

Baraj Gölü Üzerinde Platform ve Konteyner Yapımı Hk.

İlçe merkezimize yaklaşık 30 km uzakta bulunan baraj gölü bulunmaktadır. Bakanlıktan baraj gölü üzerinde balık üretim izni verilmiş yerde kurumumuzdan ilgili kişi göl yüzeyinde platform ve konteyneri için yapı ruhsatı alınmasına gerek olmadığına dair...

İmar Planına İtiraz ve Vergi Borcu Karşılığı Taşınmaz Devri Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. 1- Belediyemizin 1/1000 ölçekli planına vatandaşlar tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi ve karar verilmesi için hangi karar...