Soru Cevap

  • Sıralama

Doğrudan Temin Usulü ile Sanatçı Hizmeti Alımı

Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan festivalde sahne alacak ses sanatçısı organizatör şirkete yetki belgesi vermiş, şirket ile bahse konu sanatcının konser bedeli için anlaştık. Şirket yetkilisi fatura bedeli doğrudan temin limitini geçiyor ama...

İş Makinesi Satışında KDV Oranı

Belediyemize ait olan ve kaza sonucu kullanılamaz hale gelen ve "Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı" düzenlenen iş makinesini 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satmak istiyoruz. İş makinesinin kullanılabilir durumdaki motor, şanjman ve diğer...

Ek Fiyat Farkı

iyi günler hocam, 13 Mayıs 2022 tarih 31834 sayılı Resmi Gazetede 5546 karar sayısı ile yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile "4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun Geçici 6.maddesinin uygulanmasına İlişkin Esaslar" ve "4735 Sayılı Kamu İhale Söz...

Belediyeye Ait Konutların Kiraya Verilmesi Hk.

İyi günler hocam. Belediyemize ait mesken, konutların kiraya verilmesi hususunda; 1- Belediye personeline kiraya verilirken, 2- Belediye personeli harici kiraya verme durumlarında nasıl bir yol izlemeliyiz?

Yeni İhalede İptal Edilen Muhammen Bedel Tespit Verilerinin Kullanılması

Hocam cevabınız için teşekkür ederim. 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre aşık teklif usulü ile yer kiralama ihalesi yapıldı. Fakat ihale üzerine bırakılan firma sözleşme imzalama süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmedi. İdare olarak eski ihale...

Doğrudan Teminde Tekliflerin Eşitliği

Kolaylıklar, doğrudan temin usüluyle yapmakta olduğumuz mal alımında avantajlı teklifler eşit çıkmış olup en avantajlı teklifin belirlenmesi noktasında çözüm yöntemini bizimle paylaşabilir misiniz?

Market İşletilmesi

Belediyenin işletmesine ait petrol ofisinde bulunan marketi işletme üzerinden nasıl işletebiliriz? Alınan malzemeler yine diğer malzeme alımları gibi doğrudan teminle mi olacak yoksa belli toptancılar ile yapılacak sözleşmeye istinaden alınabilir mi?...

İlan Giderlerinin İsteklilerden Alınması

Sn Hocam; 2886 ya göre yapılan ihalelerde ihale için kurumca ödenen ilan bedeli hakkında tereddüt oluştu. Soru 1: Ödenen ilan bedelinin şartnameye alan kişin ödemesi gerektiğine dair yasal olarak yazma zorunda mıyız? Soru 2: Eğer yazarsak örneğin yap...

Elektronik İhalelerde Yeterlik Bilgileri Tablosundaki Eksiklikler

Elektronik ihalelerde tüzel kişilerce teklif verilen ihalelerde teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler satırının doldurulmamış olması ve Ortaklar/Üyeler/Kurucular ile Yöneticilere Ait Bilgiler kısmının boş olması halinde yapılacak işlem n...

Kiralık Taşınmaz Üzerine Mantar Üretim Tesisi Kurulması

Belediyemizde mantar üretim serası kurulması için ihaleye çıkılacaktır. Fakat mantar üretim tesisi kurulması gereken yer kiralıktır. Bu durumda 4734 sayılı Kanun gereği ihaleye çıkmak uygun mudur? (Kira sözleşmesi bitince, mantar üretim serası söküle...