Soru Cevap

  • Sıralama

Otel Kiralama İhalesinde Aranacak Şartlar ve Muhammen Bedel Tespiti Hk.

Hocam merhaba, 3 yıllığına Belediyemize ait otelimizi kiraya vermek istiyoruz. 1- Şartnamede istene belgeler arasına aranan şartlara "Türkiye Cumhuriyeti Grupları dahilinde ruhsatlı otel işletmeciliği olan kişiler, tüzel kişiler ve bu şirketlerin ort...

İhalenin Pazarlığa Bırakılması Hk.

İyi günler hocam, 2886 sayılı Kanun gereği park işletmeciliği için açık teklif usulü ihaleye çıkacagız. Şartnameye ihaleye belediye sınırları içinde ikamet edenler başvuru yapabilir diye madde koyabilir miyiz? Açık teklif usulü ile yapılan ihaleye is...

Kesin Teminat Mektubu İadesinde İstenecek Belgeler Hk.

Hocam merhaba, kesin kabulü tamamlanıp onaylanmış yapım işine ait kesin teminat mektubu iadesi yapılmadan önce yüklenici firmanın belediye başkanlığımıza vermesi gereken belgeler nelerdir? Teşekkürler

Doğrudan Temin Usulü, Belediye Başkanı Harcırahı Hk.

Hocam merhabalar; bilindiği üzere doğrudan temin usulünde 22 maddenin d bendi uyarınca parasal miktar her yıl yayınlanmakta olup, miktarlar bellidir. Ancak küçük alımlarda mesela 2.000-TL altında veya 1.000-TL altında bulunan alımlar 3 teklif alımına...

Taşınmaz Satışı

Sayın Hocam; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılan bir taşınmazın satış şartnamesinde "geçici teminat ve garanti teminatından sonra satış bedeli üzerinden geriye kalan tutarı 15 gün içe...

Taşınmaz Satış ve Kiralama İhalelerinde Vergi ve Sigorta Borcu Olmadığına İlişkin Belge İstenmesi Hk.

Hocam, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılacak, taşınmaz satış veya kiraya verme ihalesi için idare tarafından, sgk ve vergi borcu yoktur belgeleri hazırlanan şartnamede istenmeli midir? Teşekkürler.

Belediye Şirketi İstisna Başvurusu Hk.

Hocam öncelikle iyi çalışmalar diler saygılar sunarım. Belediyemiz sermayeli kurulan limited şirketine ait " ..............Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketimiz için Kamu İhale Kanunu 3 üncü maddesinin (g) maddesi gereği istisna başvurusunda bulun...

Pazarlık Usulü ve Yaklaşık Maliyet Hk.

2021 yılında belediyemiz envanterinde bulunan hizmet araçlarında kullanılmak üzere lastik alım ihalesine çıktık. ihale yaklaşık maliyeti 2020 yılı verilerine göre yapıldı. 11.01.2021 tarihinde 4734 sayılı K.İ.K'nun 19'uncu maddesince ihaleye çıktık....

Elektrikli Araç Alımı Hk.

Hocam Merhaba, Belediyemize Regal Raptor marka 2020 S Model elektrikli araç almayı düşünüyoruz. Fiyatı 28.000,00-TL civarında Meclis kararı alıp doğrudan temin ile bu aracı alabilir miyiz?

Belediye Taşınmazlarının Kullanım Hakkının Belediye Şirketine Devredilmesi Hk.

Sayın Hocam; mevzuat konusunda bizleri aydınlattığınız için çok teşekkür ederim. Birkaç defa aynı soruyu sormama rağmen halen çelişkiye düşmekteyiz, konuya bir açıklık getiremedik. Hocam; Bizim çelişkiye düştüğümüz konu şudur, Belediyemizin şirketine...