Soru Cevap

  • Sıralama

Belediyeye Ait İşyerlerinin Kiracılara Satışı Hk.

Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait işyerlerinin satışında halen kiracı olarak işyerini kullanan müstecirlere satışlarda öncelik hakkı varmıdır? Veya sadece kiracının kendisine satış işlemi yapılabir mi?

Bina Yıkım İşi

İyi günler. İlçe belediye sınırları içerisindeki mülkiyeti hazıneye ait olan hükümet konağı ve adliye binası Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 14.12.2010 tarihli 41567 sayılı bina yıkımlarına ait genelgeye göre meclis kararı olmadan anlaşma/protokol yap...

Soğuk Hava Deposu Kiralama Hk.

Sayın hocam iyi günler. Belediye olarak soğuk hava deposu kiralayacağız. Kiralama yöntemi olarak Belediye ihale mi yapmalı, ya da sözleşme yoluyla kiralama yapabiliyor muyuz? Kiralama yapabiliyorsak eğer Belediye Şirketi üzerinden Sözleşme yolu ile k...

Kira Bedelinin Ödenmemesi Hk.

2886 sayılı kanun ile 10 yıllığına yap-işlet-devret modeli ile sosyal tesis ihalesinde müteaahit kira bedellerini bilançosunun eksiye düşmesinden dolayı ödeyememektedir. Kuruma verdiği dilekçe ile acizlik durumu gözönüne alınarak yaptığı imalatlarını...

Mal Alımı Hakediş Ödemelerinde SGK İlişiksizlik Belgesi İstenmesi Hk.

4734 sayılı kamu ihale kanununa göre akaryakıt ihaleleri mal alımındaki hakkediş ödemelerinden SGK ilişiksiz belgesi isteme zorunluluğu var mıdır?

Doğrudan Temin Usulüyle Yaptırılan İşlerde SGK İlişiksiz Belgesi İstenmesi Hk.

Selam hocam, belediyemiz tarafından 4734 sayılı Kanun 22/d maddesi limitleri kapsamında yapılan 20 bin m2 kilitli parke taşı işçiliği işine ait gelecek hakedişten SGK borcu yoktur yazısı istenmesi gerekir mi? Ayrıca bu işle işi yapan yüklenici firma...

Gerçek Kişi İstekliden Oda Kayıt Belgesi İstenmesi Hk.

Hayırlı Cumalar, Belediyemizin yapmış olduğu yapım işi ihalesine katılan gerçek kişi mühendislik diploması ile katılım sağlamıştır. Ancak ihale dosyasında oda kayıt belgesi ve sicil gazetesi bulunmamaktadır. Bu belgelerin kamu ihale kanununa göre iha...

Belediyeler Arası Taşınmaz Kiralanması Hk.

Hocam; TOKİ Başkanlığına ait bir araziyi protokol kapsamında satın aldık. Biz bu arsayı GES projesi kapsamında değerlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda; bahse konu araziyi başka bir belediye tarafından GES santrali kurulması için il belediyesine kiralam...

Özel Sektörde Yapılan İşler İçin İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi Hk.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45. maddesinin (b) bendinde, özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğ...

Kira Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshi Hk.

Belediyeye ait çay ocağı 25.02.2018 tarihinde 3 yıllığına olmak üzere vatandaşın birine kiraya verilmiş ve vatandaş belediyeye sözlü olarak 2 yıl dolduktan sonra yani 25.02.2020 tarihinde ihaleyi feshetmek istediğini, artık kiracı olmak istemediği, ç...