Soru Cevap

  • Sıralama

Hazineden Tahsis Edilen Taşınmazın Kiralanması

Sayın Hocam; Hazine tarafından Belediyemize 30 yıllık bir alan irtifak edilerek tahsis işlemi tamamlandı. Belediye meclis kararı ile bu alanda sınırlı ayni hak tesisi kurulması için karar alınmıştır. İrtifak edilen bir tekrardan kullanmak üzere başka...

Yıllara Sari Proje Hizmet Alımı

Proje hizmet alımı ihalesi düşünülmektedir. Bu ihaleyi yıllara sari yapabilir miyiz? Kanuni dayanağı nedir?

İşçinin İhaleye Girmesi Hk.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince ihalesi yapılan bir ihaleye belediyemizde çalışan işçi katılabilir mi? Katılan işçi ihale ile ilgili ne muhammen bedel komisyonunda ne de ihale komisyonda bulunmamıştır. İhaleye katılım konusunda konusunda...

İhale Sözleşmesinin İdarece Feshi Hk.

İdaremiz karkas halde bulunan belediyemize ait binayı, 2018 yılında kültür merkezi olarak projesini çizdirip 2019 yılı ocak ayında işin ihalesi yapılmıştır. Yüklenici firma ile 1.805.000,00 TL bedel üzerinden anahtar teslimi sözleşme imzalanmıştır. B...

Belediye Meclis Üyesinin Taşınmaz Satış İhalesine Girmesi Hk.

Belediye meclis üyesi belediyenin yapacağı gayrimenkul satış ihalesine girebilir mi?

Kat Karşılığı İnşaat İhalesi

Saygılar sayın hocam, Belediyemize ait taşınmaz üzerinde kat karşılığı inşaat ihalesi yapılması için Meclisimizce karar alınarak Kat karşılığı inşaat yapılması için karar alınıp Encümene yetki verildi. Bu durumda parsel üzerinde inşaat yapılması için...

İtiraz Süresi Sona Ermeden Sözleşme İmzalanması Hk.

Hocam, yapılan ihale işlemleri sonucunda ihale kesinleşmiş ve kesinleşme kararı ihaleye teklif veren firmalara gönderilmiştir. Mevzuatta da belirtildiği üzere İhaleye itiraz süreci bulunmaktadır, teklif veren firmalar kesinleşen ihale kararına herhan...

Meclis Üyesinin Akrabasının Taşınmaz Satış İhalesine Girmesi Hk.

Belediye meclis üyesinin birinci derece yakını belediyenin taşınmaz satış ihalesine girebilir mi? Meclis üyesi söz konusu taşınmazın satışıyla ilgili meclis kararı toplantısına katılmıştır. Taşınmaz satışına karar verilmesi ihale hazırlık aşamasında...

Belediye Başkanın Kardeşinden veya Akrabasından Alışveriş Yapmak

Hocam iyi günler. Belediyemizde yapılacak olan alımlarda başkanın kardeşinden veya akrabasının iş yerinden teklif almamızın bir sakıncası var mıdır? Avans ile yapılacak alımlarda belediye başkanının kan bağı olan akrabalarından iş yerinden alışveriş...

Dernek, Vakıf ve Siyasi Partilere Taşınmaz Kiralanması

Merhaba Hocam; Belediyemize ait mülkler 2886 sayılı DİK hükümlerine göre ilk defa kiraya verilecektir. Mevcut kiracılarımız içinde dernek, vakıf, siyasi parti temsilcileri bulunmaktadır. Yapılacak ihalede bu durumda olan kuruluşların durumları nasıl...