Soru Cevap

  • Sıralama

Vidanjör ve Yol Süpürme Aracı Satışında Uygulanacak KDV Oranı

Sayın hocam, ekonomik ömrünü tamamlamış vidanjör ve yol süpürme aracının satışında uygulanması gereken KDV hususunda görüşlerinize ihtiyaç duymaktayız. Saygılarımla

Devlet Malzeme Ofisinden Yapılacak Alımlarda Damga Vergisi

Devlet malzeme ofisinden alınan akaryakıt alımlarından damga vergisi, sözleşme ve karar pulu vs. kesilir mi? Teşekkürler

İş Makinesi Satışında KDV Oranı

Belediyemize ait olan ve kaza sonucu kullanılamaz hale gelen ve "Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı" düzenlenen iş makinesini 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satmak istiyoruz. İş makinesinin kullanılabilir durumdaki motor, şanjman ve diğer...

Ek Ödenek ve Performans Programı

Sayın hocam merhabalar. Ülkemizdeki ekonomik sıkıntıların belediyemizi de etkilemiş olması sebebi ile bütçemizi revize ederek 103 milyonluk bir ek bütçe daha yaptık ve bütçeyle birlikte performans programını da revize ederek belediye meclisimizden ge...

Organize Sanayi Bölgesinde Kiralanan Binalarda Emlak Vergisi

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün kendi taşınmazlarından bina vasıflı taşınmaz 2021 yılında ÖZEL EĞİTİM KURUMUNA (okul) kiraya verilmiştir. Vergi tahakkuk ettirilmiş fakat Organize Müdürlüğü kiracının "eğitim ku...

Ek Bütçe Talebinin Meclisçe Reddi

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine göre 2022 yılında ek bütçe çalışması yapılmıştır. Komisyonca meclise havale edilip, ilçe ve büyükşehir meclisince onaylanmıştır. Aynı yönetmeliğe göre, fen işleri müdürlüğümüzde ki bir k...

Taşınmaz Satışlarında Damga Vergisi

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Belediyemiz tarafından alınan encümen veya meclis kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre peşin ödenmek şartı ile sözleşme düzenlenmeden satışı yapılan arsa ve gayrimenkullerden hangi oranlarda hangi damga ve...

Yoksul ve Muhtaçlar İçin Ayrılan Ödeneğin Kullanılması

Sayın Hocam; İlçemizde yardıma muhtaç bir aile bulunmaktadır. 5393 sayılı Kanunun 38/n maddesinde ''Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak'' denmektedir. Bu ödeneğin Belediye Başkanınca Meclis veya Encümen kararı almadan doğrudan...

Proje Kontrol Ücreti

Kurumumuza yapılan ruhsat başvuruları ilk olarak mimari ve betonarme projeler elektronik ortamda kontrol edilip eksiklikler ilgili proje müellifine bildirilmektedir. Bildirilen eksiklikler giderildikten sonra çıktı alınan ruhsat ekleri dosyası kontro...

Market İşletilmesi

Belediyenin işletmesine ait petrol ofisinde bulunan marketi işletme üzerinden nasıl işletebiliriz? Alınan malzemeler yine diğer malzeme alımları gibi doğrudan teminle mi olacak yoksa belli toptancılar ile yapılacak sözleşmeye istinaden alınabilir mi?...