Soru Cevap

  • Sıralama

Muhasebe Yetkilisi Görevini Yürüten Mali Hizmetler Müdürünün Harcama Yetkisi Hk.

Mali Hizmetler Müdürü olmak için gerekli şartlar nelerdir? 5018 sayılı Kanunun 60. Maddesinde, harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez hükmü, yer almaktadır. Ayrıca 5018 sayılı Kanunun 31. Maddesinde her birimin en üst y...

Usulsüz Atama İle İlgili Olarak Sorumlular Hakkında Yapılacak İşlemler

Mevzuata uygun olmayan bir atama işlemi ile ilgili kurumun görevden alma işlemi gerçekleştirmiştir. Görevden alınan kişi sonrasında atama işleminin iptali için dava açmış olup mahkeme davayı reddetmiştir. Dava kurum lehine sonuçlanmıştır. Atamadan do...

Kira Alacaklarına Gecikme Faizi Uygulanması Hk.

Hocam Merhaba; 2886 sayılı Kanuna göre yapılan bir kiralama ihalesinde gecikme faizi Borçlar Kanununa göre mi yoksa Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre mi hesaplanacaktır? Ayrıca faiz oranı kaç olmalıdır?

Borcunu Yatırmayan Abonelerin Sularının Kesilmesi

Merhabalar Hocam iyi çalışmalar. Şahısların belediyemize çok eski dönemlerden kalan birikmiş su borçları bulunmaktadır. Su borçlarını tahsil etmeleri için tarafımızca ihbarname gönderilmiş (7 gün ) süresi içinde ödemeyenlerin suları kesileceği tebliğ...

Belediye Başkanının Harcama Yetkisi

Merhaba. Vekaleten de olsa müdür ataması yapılmayan Müdürlüğün harcama yetkilisi Belediye Başkanı olabilir mi? Olabiliyorsa olması için herhangi bir yazı ya da onay alınmasına gerek var mı? Müdür ataması yapılmadığı için ödenek aktarılan birimin en ü...

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

Sayın Hocam, 6585 sayılı Kanunun 25.maddesiyle 394 sayılı hafta tatili hakkındaki kanunun hükümlerine göre perakende ticaretle uğraşan ticari işletmelerden hafta tatili ruhsatı düzenlenmiyecektir. Tüm işyerleri ulusal bayram 29 ekimde işyerini açık b...

Ruhsata Tali Faaliyet Eklenmesinde Harç Alınması

Merhabalar Hocam, önceden İşyeri Ruhsat Harcı alınarak Market faaliyeti için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiş bu gün itibariyle aynı işyerinin ruhsatına aynı yerde yapacağı (Fatura Tahsilat) tali faaliyet eklenecektir. Tekrar harç almamız gere...

Kamulaştırılan Ağaç Bedellerinin Ödenmesi Hk.

3194 sayılı kanunun 18. madde uygulaması sonucu yol+yeşil alanda kalan meyve ağaç bedellerinin kamulaştırılarak ödenmesi gerekmektedir. Bunun ödeme kalemi 06'lı kod olduğundan bu kodun 630 kalemi olmadığından karşılığında hangi kodun kullanılması ger...

İşyeri Açma İzin Harcı Tarifesi

Hocam iyi çalışmalar. Beldemizde iş yeri açacak vatandaşlar için, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat harçlarını 2464 sayılı belediye gelirleri kanununa göre harç almaktayız. Ancak harç miktarını meclis kararı alarak istediğimiz miktara yükseltebilir m...

Faturalara Alınan Mal ve Malzemelerin Ayrıntılı Olarak Yazılması

Sayın Hocam, Belediyemizin aldığı malzeme veya hizmet alımlarında hizmet alınan şirket tarafından belediyemize kesilen faturalar da açıklama kısmına; Örneğin, 15 çeşit kırtasiye malzemesi alındı ise bunları ayrı ayrı yazmak zorunda mı? Yoksa muhtelif...