Soru Cevap

  • Sıralama

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alanlarda Emlak Vergisi İndirimi Hk.

7254 Sayılı Kanun ve Yönetmeliği Kapsamında; bir mahallenin tamamı için “kırsal mahalle” değerlendirmesi yapılması zorunlu olmayıp, mahallenin bir bölümüm için de “kırsal yerleşik alan” tespitinde bulunulabilir. Ancak bu durumda kırsal yerleşik alanı...

Boş Arazilerde Emlak Vergisi Hk.

Emlak vergisinde tapuda cinsi arazi olan, imar sahası içinde parsellenmemiş olan araziler ziraat faaliyet gösteren veya hiç faaliyet göstermeyen (boş arazi) araziler nasıl vergilendirilir?

Vergi ve Harç Tarifeleri Hk.

Hocam ; 1-İlan reklam vergisi, Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerleri, İşgal harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri açma izni harcı tarifeleri 2013 yılında alınan meclis kararı 2022 yılında da uygulamaya devam edilecek mi...

Ödemelerde Damga Vergisi Hk.

Belediyemiz sınırları içerisinde Elektronik Denetleme Sistemi bulunmaktadır. Her ay İçişleri Bakanlığından EDS sisteminden kesilen cezaların %30'u Belediyenmiz hesaplarına geliyor. Bu gelen paranın %50'sini ihaleyi kazanan (EDS'yi kuran) firmaya ödem...

İlan ve Reklam Vergisi Hk.

Sayın hocam ilçemizde bulunan market faaliyeti ile iştigal eden işyeri sahibi işyeri camına içeriye gölge olması maksadıyla herhangi bir içecek firmasının reklam logolarını camına yapıştırmak istemektedir. Konu ile ilgili ilan ve reklam ücretlerinin...

Tapuda Arsa Olarak Yazılı Taşınmazdan Arsa Vergisi Alınması Hk.

Merhaba hocam, Belediye sınırları içerisinde bulunan fakat imar planına dahil olmayan cinsi tapuda arsa olarak görünen bir taşınmazın arsa vergisi alınmalı mıdır?

Hisseli Taşınmaz Satışında Damga Vergisi Hk.

Sn Hocam, İmar Kanununun 17. maddesine göre satış işleminde damga vergisi kesilir mi eğer kesilirse hangileri kesilmelidir?

Ambalaj Atığı Toplanması İşi KDV Oranı Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz sınırları içerisinde geri dönüşüm atık ambalajların toplanması amacıyla yapılacak 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince...

Halkın Kullanımına Açık Alanlardaki Taşınırlar Hk.

Sn Hocam, Belediyemizce ihale ile alınan çöp konteyneri, oturma bankı, güvenlik kamerası vb. (korumakta güçlük çekilen malzemeler) demirbaşa girebilecek malzemelerin Taşınır İşlem Fişi düzenlenirken 150 kodundan mı, yoksa 253-255 kodundan mı kayıt al...

Tellallık Harcı Hk.

Sayın hocam hayırlı günler, İlçemiz Orman İşletme Müdürlüğünün ihaleli satışlarından tellaliye ücreti almaktaydık. Ancak Orman İşletme Müdürlüğü satışlarını son yıllarda elektronik ortamda yapmaktadır. Bu satışlardan Belediyemizin tellaliye ücretini...