Soru Cevap

  • Sıralama

Kamu Zararı Kararının Tebliği Hk.

Merhabalar, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik; “Madde 10- kamu zararından doğan alacaklar, takibe yetkili birimce sorumlular ve ilgililerin bilinen adreslerine imzaları alınmak suretiyle veya 11/2/1959 tarihli ve...

Mali Hizmetler Müdürleri Arasında Devir İşlemleri Hk.

Hocam iyi akşamlar. Benden önceki Mali Hizmetlere vekalet eden arkadaş yaklaşık 3 ay önce emekliye ayrıldı. Lakin borç alacak devir teslimi yapmadan çekip gitti. Bunu Belediye başkanına yazılı olarak aynı gün bildirdim. Yazıma görevin ifasını rica ed...

Taşınır İşlem Fişi Düzenlenecek Mal Alımları Hk.

İyi günler Hocam; Belediyece yapılan tüm mal alımları için taşınır işlem fişi düzenlemek gerekiyor mu ya da hangi mal veya malzeme alımlarında düzenlememiz gerekir? Kullandığımız Belbis (Türkiye Belediyeler Birliğinin Sistemi) Programında Taşınır mod...

Belediye Şirketi Kâr Payı Dağıtımı Hk.

Belediyemiz şirketi, işletmiş olduğu işletmeler ya da ihale sonucu yaptığı karı yıl sonunda nasıl aktarabilir? Kesinti uygulanır mı? Kesinti uygulanacaksa ne gibi kesintiler uygulanır? Cevabınız için teşekkür ederim.

Bütçe İçi Ödenek Aktarma Hk.

Hocam iyi günler. 2900 nüfuslu bir ilçe belediyesiyiz 2020 yılı bütçesi tek kalemden (34- mali hizmetler müdürlüğü) yapıldı, ödeneklerin tek kalemden 34-mali hizmetler müdürlüğünden yapılmasından dolayı ödenek aktarmalarda belediye başkanının onayı y...

Temlik Ödemesinde Vergi Borcu Yoktur Belgesi İstenmesi Hk.

Merhabalar, belediyemizden alacaklı olan yüklenici bir firma alacağını bir factoring firmasına temlik etti. Temlik ödemesi yapılırken yüklenici firmanın Vergi Borcu Yoktur belgesi istenmesi gerekir mi? Yoksa vergi borcu yoktur belgesi istemeden ödeme...

İkinci El Kamyon Alımı Hk.

Sn Hocam, belediyemize veya şirketimize 1 adet ikinci el kamyon satın almak istiyoruz. soru1: Kamyonun belediyenin mali durumu sebebiyle doğrudan teminle satın alma düşünülmektedir. Ancak alınması düşünülen kamyon bedeli limiti 10-15 bin kadar aşmakt...

Pandemi Sürecinde Kapalı İşyerlerinin Kiraları Hk.

Pandemi sürecinde genelge ile kapatılanlardan kira alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm genelleştirilerek açık olan işletmelerin, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerin kira bedellerinden düşülecek midir? Yoksa tam kira mı alınacaktır?...

Taşınmaz Kiralarının Ertelenmesi Hk.

Covid-19 nedeniyle 3 ay erteleme sonucu haziran başında açılacak işyerleri, kafe, çay bahçeleri her ne kadar açıksa da iş hacmi "0" olarak çalışmakta olup, kira erteleme ve sözleşme süresi 01.06 2020 de başlıyor. İşyeri işletmecileri hastalık nedeniy...

Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Sayın Hocam; Belediyemize emlak vergisi muafiyeti yararlanmak isteyen vatandaşımızın, 185 m² tek evi birde 15000 m² tarlası bulunmaktadır. Vatandaş tarlasından gelir elde etmediğine dair İlçe Tarım Müdürlüğünden yazı getirmiştir. Biz bu mükellefe ver...