Soru Cevap

  • Sıralama

GÖREVLENDİRME

Sayın Hocam. Belediyemizde 696 sayılı kanun kapsamında şirket üzerinden çalışmakta olan işletme mezunu büro personeli olarak görev yapan personelin, mali hizmetler bünyesinde ön mali kontrol yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi olarak resmi yazı ile g...

Kamu Zararı Tahsili ve Faiz Uygulanması Hk.

Sayın Hocam; Belediyemizde bazı personel ile ilgili Kamu Zararı Tespiti yapılmıştır. Muhasebe olarak 140 kişilerden alacaklar kaydı yapılmıştır. Şimdi kişiler bu miktarları ödemek istiyor ve tespit edilen tarihten itibaren aradan 1,5 yıl geçmiş bulun...

Kamu Zararının Taksitlendirilmesi Hk.

Hocam öncelikle saygılar sunar iyi çalışmalar dilerim. Belediyemize yapılan denetim sonucunda; Denetime tabi dönemde memur personele toplu iş sözleşmesiyle en yüksek Devlet memuru aylığının %100 oranında iyileştirme zammı ödendiği halde, yine aynı sö...

Şartsız Bağışlar Hk.

Belediyemize yapılan şartsız bağışların, bu amaçla açtırmış olduğumuz banka hesabına yatırılmasını sağladıktan sonra tahsilat servisinden makbuz kestik. Yapılan bağışı muhasebe işlem fişi olarak kaydettik (sadece gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe...

Aile Cüzdanlarının Muhasebe Kaydı Hk.

Mal müdürlüğünden aldığımız evlendirme cüzdanının gideri hangi hesap kodu ile muhasebe kaydı ve vatandaşa yansıtılan bu bedelin gelir kaydı nasıl yapılması gerekmektedir? İyi çalışmalar.

Yüzme Kursu Ücretlerinde KDV Oranı Hk.

Belediyeden kiralamış olduğumuz yüzme havuzunda yüzme kursu verilmektedir. Anlaşılan öğretmene öğrenci başı ücret ödenmektedir. Biz öğrencilerden kayıt parası alırken KDV oranımızın kaç olması gerekmektedir?

Kira Ödemesi Hk.

Belediyemizce (A) şahsından işyeri kiralanacaktır. Ancak ödeme belgesi için kira sözleşmesi haricinde harcama pusulası düzenleme zorunluluğu var mıdır? Var ise kira stopojı haricinde ayrıca %10 tevkifat uygulaması yapılmalı mıdır? İyi çalışmalar

Belediye Vergi ve Harçlarında Uzlaşma Hk.

Sn Hocam, mükellefler borçları için uzlaşma yöntemi ile anlaşmak istemektedirler. Soru1: Mahalli İdareler uzlaşma yönetmeliğince vergi ziyaı ve usulsüzlük cezası hariç hangi borçlar uzlaşmaya konu olabilir? Soru2: Uzlaşılacak borçta indirim yapma z...

Kaldırım İşgalinden Harç Alınması Hk.

Merhaba hocam. Belediyemizde bazı işyerleri (market, kafe vb.) işyerlerini kaldırıma doğru genişleterek satış yapmaktadır. Bu durum sökülebilir yapı yapılmak suretiyle süreklilik de arzetmektedir. Bu işletmelerin işgal ettikleri alan için belediye ge...

Takdir Komisyonu Üyelerine Toplantı Ücreti Ödenmesi Hk.

merhabalar hocam; Belediyelerde oluşturulan Emlak Vergisi Asgari Ölçüde Arsa m² Birim Değer Takdir Komisyon üyelerine herhangi bir ödeme yapılabilinir mi? 2013 Sayılı Vergi Usul Kanunun 72 ve 73. maddelerine göre oluşturulan Takdir Komisyonu ve üyele...