Soru Cevap

  • Sıralama

Trafik Sigortası İşlemlerinde Sözleşme Damga Vergisi Kesilmesi Hk.

Belediyemiz araçlarının zorunlu sigorta işlemleri için hizmet alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. İhale sonucu sözleşme imzalanacak olan firma sözleşme damga vergisi kesintisinden muaf olduğunu beyan etmektedir. Sigorta aracılığı hizmetleri veren şir...

Kat Karşılığı Sözleşmeye İstinaden Teslim Alınan Taşınmazların Kaydı Hk.

İyi Çalışmalar. Mülkiyeti belediyemize ait olan bir arsayı %40 oranla daire ve dükkan karşılığında bir müteahhide verdik. Firma inşaatı tamamladı ve belediyemize ait olan daire ve dükkanları teslim etti. Müteahhit firma daire ve dükkanların maliyet b...

Kum Ocağı İşletilmesi Hk.

Belediyemiz mülkiyeti ve ruhsatı kendisine ait olan kum ocağının işletmeciliğini yapmakta ve elde ettiği gelir ve kumları ilçeye hizmet amacıyla kullanmaktadır. Kum ocağından elde edilen gelirler açısından belediye gelir vergisine tabi midir?

Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binasının Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Sayın Hocam; İlçemiz merkezinde Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binası ve diğer taşınmazları bulunmaktadır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin emlak vergisi muafiyeti var mıdır? Var ise hangi taşınmazları muaftır?

Bina Yıkım İşi

İyi günler. İlçe belediye sınırları içerisindeki mülkiyeti hazıneye ait olan hükümet konağı ve adliye binası Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 14.12.2010 tarihli 41567 sayılı bina yıkımlarına ait genelgeye göre meclis kararı olmadan anlaşma/protokol yap...

Belediye Taşınmazı Üzerinde Geçit Hakkı Verilmesi Hk.

İyi günler hocam, vatandaş dilekçe verip mülkiyeti kurumumuza ait parselden kendi parseline yol geçit hakkı istemiştir. meclis kurumumuz parselinden vatandaşın parseline süresiz yol geçit hakkı verilmesine, konunun encümende uygulanmasına karar verdi...

İşyerinin Kapalı Olduğu Döneme İlişkin İlan ve Reklam Vergisinin Terkini Hk.

İyi Çalışmalar. 6360 Sayılı Kanun ile belediyemize bağlanan belde belediyeleri ve belediyemiz kayıtlarında iş yeri ve tabelası olan mükelleflere ilan ve reklam vergisi tahakkuk yapıldığı ancak mükelleflerin belediyemize yaptıkları müracaatlarında bor...

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Binanın Su Aboneliği Hk.

Yapı Kayıt belgesi ile emlak beyanı girişi yapılabilir mi? Yapı kayıt belgesi ve doğal afet sigortası (dask) ile su aboneliği olunabilir mi? Yapı kayıt belgesi ve dask poliçesinin yanında tapudan yapı kayıt belgesi ile yeni mesken tapularının alınmas...

İlan ve Reklam Vergisi Tarifesi Hk.

Belediyemiz 3. Grup belediyedir. 2013 yılına kadar Belediye Meclislerince belirlenen İlan ve Reklam Vergisi tutarlarının, 10.02.2014 tarih ve 2014/5896 sayılı kararname ekinde yayınlanan tutarlar üzerinden tahsil edilmesi gerektiği belirlenmiştir. 20...

Hibe Çöp Kamyonu Hk.

İyi günler. Kardeş belediyemiz belediyemize bir adet çöp toplama aracı hibe edecektir? Ne gibi işlemler yapmamız gerekiyor? İyi çalışmalar