Soru Cevap

  • Sıralama

Belediye Şirketinin VERBİS'e Kayıt Yükümlülüğü Hk.

Belediyemizin Personel Hizmetleri Limited Şirketinde 12 personel bulunmaktadır. Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'nin altındadır. Belediyemiz şirketi VERBİS'e kayıt yükümlülüğünden istisna mıdır?

Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Stajı Hk.

Bilindiği üzere “orta öğretim kurumları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları” ibaresi 6111 sayılı Kanun ile eklenmiştir. bu bağlamda kurumumuza stajyerlik için başvuran Sakarya Uygulamalı Bilimler...

İdari Para Cezasında Sorumluluk Hk.

Apartman yönetimi kazan dairesinde tamirat sonucu çıkan molozu sokağa dökmüş. İdari para cezasını işi alan kişiye mi yoksa apartman yöneticisine mi yazmamız gerekir?

Seyyar Satıcılar Hk.

Pazar yerinde kusur işleyen veya araba ile satış yapan pazarcılara zabıta müdürlüğü olarak plaka veya kimlik bilgilerine ceza yazabilir miyiz?

Kişisel Verilerin Korunması Hk.

Belediye olarak kişisel verilerin korunması hakkında kanunda ne gibi işlemler yapılması gerekiyor? Hangi birim görevli?

Trafikle İlgili Cezalar Hk.

Belediye zabıta müdürlüğü olarak, kişilerin araçla işledikleri suçlar; kaldırımda park, hatalı park, moloz dökme gibi, bu suçlar tespit edildiğinde zabıta olarak cezayı plaka bilgilerini tespit edip kişinin adına ceza olarak yapmamız mı gerekir?

Belediye Araçlarının Satışı Hk.

Öncelikle saygılarımı sunuyorum. Kurumumuza ait iş makinası ve binek araçların bir kısmının satışını yapmak istiyoruz. 5393 sayılı Belediye Kanununun meclis görevlerinin arasında araç satışları ile ilgili bir açıklık bulunmamaktadır. Araçları satışın...

İdari Yaptırım Tutanağı Hk.

Zabıta müdürlüğü tarafından bir işletmeye kaldırım işgalinden dolayı yapılan idari yaptırım tutanağı düzenlenmiş, üst yazı ile başkanlığa bildirilip başkanlık imzalamazsa hazırda tutulan idari yaptırım tutanağının durumu ne olmalı?

Zabıta Tembihnamesi Hk.

Hocam iyi çalışmalar, 1-Belediyemiz meclisince zabıta tembihnamesi görüşülecektir. Tembihname de zabıtaların vermekte yetkili olduğu cezaların alt ve üst limitleri aralığı göz önünde bulundurularak cezanın niteliğine göre tutarlar belirlenerek karara...

Taşıt ve Taşınırların Hurdaya Ayrılması ve Satışı Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizde bulunan hurda malzemeler, Belediyemiz envanterinde bulunan bazı araçlar artık kullanılmayacak hale gelmiş bulunmaktadırla...