T. Ulaşım, Trafik, Taşıt

  • Sıralama

Muhtarlığa Araç Satışı Hk.

Belediyemizce kullanılmakta olan binek araç motor arızası vermiş olup tamir ve bakımı ücretinin çok olmasından dolayı ve plakası 11 TA 011 olması sebebi ile plakayı makam aracına almak istemekteyiz. Eskişehir ilinde bulunan bir muhtarlığı uygun bir f...

Kişilerce Belediyeye Geçici Araç Tahsisi Yapılması Hk.

Herhangi bir kişi Belediye Başkanlığımıza bir sonraki Mahalli İdareler genel seçimine kadar araç tahsis edebilir mi? (Şartlı tahsis) ederse belediyemizin yapması gereken işlemler nelerdir? İyi çalışmalar

Yurt Dışından Binek Araç Hibesi Hk.

Belediyemize yurtdışından hibe binek araç göndermek istiyorlar. Bununla ilgili prosedür nedir? Belediyelerin yurtdışından hibe binek araç alabilme ihtimali var mıdır? Vergi ve diğer yasal yükümlülükleri nelerdir?

Binek Otomobil Alımı

Sayın Hocam, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre 1 adet binek otomobil alacağız. 2019 yılı Bütçemizin T cetvelinde mevcut. Ancak 2019 Merkezi Bütçe Kanununa ekli (T) cetvelindeki belirtilen limitlerin üzerinde bir bedel ortaya çıkıyor. T cetvelindek...

Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Otomobilin Satışı

Belediyemize ait otomobil ekonomik ömrünü tamamlamış olduğundan, 237 sayılı Taşıt Kanununun 13. maddesi hükmü gereğince düzenlenen Taşıt Muayene ve Kontrol Raporuna istinaden trafikten düşürme işlemi yapılmıştır. Söz konusu otomobilin satışı için mec...

Ticari Plakada Araç Değişikliği

Hocam, Belediyemizce satışı yapılan T Ticari plakanın sahibi tarafında takılı bulunduğu araçtan başka bir araca aktarmak isteniyor. Yaptığımız araştırmalarda plakayı önceki aracından boşa çıkarmadan yeni araca devrinin yapılamayacağı yönünde bilgi ve...

Belediye Şirketinin Binek Araç Alımı Hk.

Selam hocam, Belediye Şirketi üzerinden binek araç alabilir mi? 4734 tabi mi alır ise alım prosedürü nedir? Vereceğiniz cevaptan dolayı tşk...

Binek Araç Satışı Hk.

Belediyemize ait 2016 model Mercedes Benz marka hizmet aracı ekonomik ömrünü tamamlamamış olmasına rağmen yakıt ve servis masraflarının çok yüksek olması sebebiyle 2886 sayılı kanuna göre meclis kararı ile satışı yapılacaktır. Muhammen bedel tespiti...

Araç Alımı hk.

Sayın Hocam, Belediyemiz daha önceki tarihlerde diğer kurumlardan bedeli karşılığım da araç (Kamyonet, minibis vb) alımı yapmıştır. Bu alımlar Meclis kararı alarak gerçekleştirilmiştir. Şimdi almak istediğimiz kamyonet şahsa aittir. Yine Meclis karar...

Hibe Aracın Satışı

Sayın Hocam, belediyemize 5 yıl önce şartsız olarak hibe edilen Mercedes binek araç ekonomik ömrünü doldurduğundan dolayı sık sık arıza vermektedir Söz konusu aracı ihale ile yolu ile satabilir miyiz? (Araç 2003 model olup motoru tamamen bitmiştir ta...