Taşınır ve Taşınmaz

  • Sıralama

Dernek ve Vakıflara Taşınmaz Tahsisi

Hocam kolay gelsin. Mülkiyeti belediyemize ait işyeri ve arsaların tahsis işleminde 5393 sayılı Kanunun 15. maddesinin 6. fıkrasında (......sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücr...

Yeraltı Akaryakıt Tankı ile Akaryakıt Pompaları Kaydı Hk.

Yeraltı akaryakıt tankı ile akaryakıt pompalarının demirbaş kaydı nasıl yapılır?

Tahsis ve Hibe Taşınırların Kaydı

İyi günler hocam. Belediyemize tahsis edilen 2 adet hizmet aracının belediyemize taşınır kaydı yapılacak mı, yapılacaksa nasıl bir kayıt olacak? Ayrıca belediyemize hibe edilen bir aracın bedeli “0” olarak geçiyor. Bu taşıtın taşınır kaydı nasıl yapı...

İlçe Halk Kütüphanesi İçin Taşınmaz Tahsisi Hk.

İyi çalışmalar, belediyemiz hizmet binası içerisinde yer alan bazı bölümleri ilçe halk kütüphanesine ve Tedaş İşletme şefliğine elektrik faturası tahsilatı için vermek istiyoruz. 1. İlçe Halk Kütüphanesi için 5393 sayılı Kanunun 15/h, 18/e ve 75/d ma...

Demirbaş Kaydı Hk.

İdaremize bedeli kdv dahil 1600 TL olan bir taşlama makinesi avansla alınması düşünülmektedir. Burada alınan makinenin bedelinin düşük olması sebebiyle demirbaşa kaydı gerekli midir? Bununla ilgili istisna var mıdır? Muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

Belediye Şirket İşçilerine İhale ve Taşınır İşlemleriyle İlgili Verilecek Görevler Hk.

Hocam kolay gelsin. Belediyemiz Belde belediyesi olmakla beraber 8 memur 15 işçi le çalışıyoruz. Memurlar, 2 müdür, 2 teknik kadro, 1 itfaiye, 1 zabıta 1 şoför, 1 tahsildar. Tahsilat servisinde, mali hizmetler müdürlüğün de işçi personelden yararlanı...

Taşınmaz Tahsisinde Encümen Kararı Hk.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi abone işlemleri ve tahsilat veznesi olarak kullanılmak üzere bir adet dükkan tahsisi istemektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre 10 yıllık süre ile bedelli olarak tahsisi ya...

Belediye Şirketi Sermaye Artışı Karşılığı Taşınmaz Devri Hk.

İyi günler hocam, sermayesinin tamamı belediyemize ait olan belediyenin şirketi sermaye artırımında bulundu. Belediyenin nakdi bulunmadığından aynı sermaye olarak belediyemize ait bir taşınmazı sermaye olarak tapudan devir işlemi yapılacak. Bunun muh...

Belediyeye Ait Arazileri İzinsiz Ekenler Hakkında Yapılacak İşlemler

Merhaba hocam, Belediyemize ait tarla vasıflı taşınmazın bir vatandaş tarafından izinsiz olarak hububat (arpa) ekildiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili tutanak tutulmuştur. Bu konuda nasıl yaptırım yapılabilir? Mevzuat dayanağı nedir? Bu İşlemleri...

Ortak Hizmet Projesi Kapsamında Taşınır Devri Hk.

%25 ‘i Belediye %75’i Bebka destekli Kestel Belediyesi 2021 yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Kestel Bel. Ve Aksu Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Tarımda Yenilikçi Çözümler Projesi kapsamında reçel için yürüyen bant, ağız kapaklam...