Taşınır ve Taşınmaz

  • Sıralama

Şirket İşçileri Arasından Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol Yetkilisi Görevlendirme Hk.

Merhaba, Şirket personeli olan bir çalışanımızı "Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi" olarak görevlendirebilir miyiz? Şayet görevlendirebilirsek İmza yetkisi var mıdır? İyi çalışmalar

Taşıt ve Taşınırların Hurdaya Ayrılması ve Satışı Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizde bulunan hurda malzemeler, Belediyemiz envanterinde bulunan bazı araçlar artık kullanılmayacak hale gelmiş bulunmaktadırla...

Belediyelerin Arsa Üretimi Hk.

Maliye hazinesi adına tescili bulunan tarla veya arsa vasfındaki taşınmazların belediyemiz tarafından bedelli bedelsiz tahsis talebinde bulunarak, tahsisi yapıldıktan sonra parselasyon yaparak belediyemize gelir amaçlı (arsa üretimi yaparak) ihale yo...

Taşınmazlarda Değişiklik Kayıtları Hk.

Emlak Müdürlüğünce yapılan ihdas, tevhid,kadastro yenelemesi ve trampa işlemlerinin muhasebe kayıtlarına alınması için gerekli olan kanıtlayıcı belgeler (başkanlık oluru, meclis veya encümen kararı, muhasebe işlem fişi tapu vb. gibi) nelerdir ; ayrıc...

Taşınırları Hurdaya Ayırma İşlemleri Hk.

Hurdaya ayırma iş ve işlemlerinde izlenecek yol nedir? Akış şeması var mıdır? Hurda İşlemi için Genel Müdür veya Yönetim Kurulundan alınması gereken olur veya yazıya ihtiyaç var mıdır? Hurdaya ayırma işlemleri kurumumuzda hangi birim tarafından takip...

Taşınmaz Satışında TOKİ İzni Hk.

Değerli Üstdım, 1164 sayılı Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 8. maddesi “Hazine, belediye, özel idare ve Vakıflar İdaresi satışa çıkaracakları arazi ve arsaları satış muamelesine tevessül etmeden önce (Arsa Ofisine) bildirmekle müke...

Market İşletilmesi

Belediyemiz bünyesinde bütçe içi işletme ile açılan akaryakıt istasyonumuzu (opet) işletmekteyiz. Burada bulunan marketi bütçe içi işletmeyle devir alarak işletebilir miyiz? Buraya alınan mal ve malzemeleri hangi usule göre satın alınması yapılmalıdı...

Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisi Görevlendirme Hk.

Müdürlüklerimizde yeterli personel bulunmadığından taşınır kayıt yetkilisinin birim müdürü, taşınır kontrol yetkilisinin de belediye başkanı olmasında bir sakınca var mıdır? Ya da taşınır kayıt yetkilisinin ilgili birim müdürü kontrol yetkilisinin ba...

Taşınır İşlem Fişi Düzenlenecek Mal Alımları Hk.

İyi günler Hocam; Belediyece yapılan tüm mal alımları için taşınır işlem fişi düzenlemek gerekiyor mu ya da hangi mal veya malzeme alımlarında düzenlememiz gerekir? Kullandığımız Belbis (Türkiye Belediyeler Birliğinin Sistemi) Programında Taşınır mod...

İkinci El Kamyon Alımı Hk.

Sn Hocam, belediyemize veya şirketimize 1 adet ikinci el kamyon satın almak istiyoruz. soru1: Kamyonun belediyenin mali durumu sebebiyle doğrudan teminle satın alma düşünülmektedir. Ancak alınması düşünülen kamyon bedeli limiti 10-15 bin kadar aşmakt...