Tebliğler

  • Sıralama

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ( Tebliğ No:2020/18)

Bu Tebliğ, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamak amacıyla çıkarılmıştır.

İşlenmiş Su Ürünleri Destekleme Tebliği (Tebliğ No:2020/07)

Bu Tebliğ, 26/5/2020 tarihli ve 2572 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek işlenmiş su ürünleri desteği ile ilgili usul ve e...

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/5)

Bu Tebliğin amacı, 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Diğerleri” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve Ticar...

Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/15)

Bu Tebliğ; çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak üzere yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla çıkarılmış olup, 8/5/2020 tarihli ve 2502 say...

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/3)

Bu Tebliğin amacı, 9603.21.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Diğerleri” tanımı altında sınıflandırılan diş fırçalarının ithalatında, 11/9/2017 tarihli ve 2017/10797 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diş Fırçası İthalat...

Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğin amacı; 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi kapsamında; a) Yer altındaki maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin 11/9/2014 tarihi itibarıyla, 5...

Gümrük İşlemleri Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)

Bu Tebliğ, bazı eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)

Bu Tebliğin amacı, 5/5/2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/2) çerçevesinde 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünün İran İslam Cumhuriyeti...

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)

Bu Tebliğ; saat cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4)

Bu Tebliğ; 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Poliesterlerden” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında Korunma Önlemi Uygulanması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve Tica...