Teklifler ve Değerlendirme

  • Sıralama

Teklifin Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Olması Hk.

Belediyemiz araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt alımı amacıyla yaklaşık maliyet fiyatı EPDK'nın fiyatları dikkate alınarak 31.10.2019 tarihinde 5,53 TL olarak hesaplanmıştır. 27.11.2019 tarihinde yapılan açık ihalede bir firma teklif vermiş ve bu...

Şirket Müdürünün Yasaklı Olması Hk.

Kurumumuz tarafından yapılan Hazır Beton Alımı ihalesinde ekapdan teklif değerlendirme kısmının 1.kısım teklif değerlendirme sonucu firmalara ait teyitler alınırken en avantajlı teklif sahibi olmaya hak kazanacak firmanın 4 müdürden bir tanesinin yas...

Teklifin Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Olması

Hayırlı sabahlar sayın hocam, açık ihale usulü akaryakıt ihalesine bir istekli katılmış olup, ihale komisyonu yaklaşık maliyetin üzerinde bir fiyata ihale edebilir mi? İhaleyi verirse de yaklaşık maliyetin yüzde kaçı üzerinde verebilir? Üst sınırı va...

Tekliflerde Yazı ile Rakam Arasındaki Uyumsuzluk

Sayın Hocam, yapılan kilitli parke yol yapımı ihalesinde ihaleye katılan firma birim fiyat teklif mektubunda ve birim fiyat teklif cetvelinde rakamla 577.000 tl olarak yazmış fakat yazı ile beşyüzyetmişyedi türk lirası olarak yazmıştır. Bu durumda is...

Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Teklif Verilmesi Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce Pazarlık Usulü (21/b) ile yapılan ihale için düzenlenen yaklaşık maliyetinin üstünde teklif çıktığı zaman teklif geçerli...

Belge Eksikliği

4734 SAYILI K.İ.K NUN 19. MADDESİNE (AÇIK İHALE) GÖRE YAPILAN İHALEDE İLK OTURUMDA TEKLİF FİYATI AÇIKLANAN FİRMA DAHA SONRA EKSİK EVRAKI OLDUĞU TESBİT EDİLDİĞİ İÇİN EKSİK EVRAKTAN ELENEBİLİR Mİ? TEŞEKKÜRLER...

Özel Sektörde Gerçekleştirilen İşlerin İş Deneyim Belgesi

Kamu kurumları dışında özel işyerlerine yapılan işlerle ilgili ihalemize katılan bir firma sözleşme, fatura, sgk dökümlerini onaylı olarak ihale dosyasında sunmuştur. Personel çalıştırılmasına dayalı bu iş için firmanın iş yaptığı diğer işyerine ait...

Personele dayalı hizmet alım ihalesi sınır değeri hk.

Sayın Hocam; Kamu ihale genel tebliğinin 79.1.1. maddesi gereğince; Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde sınır değer kar hariç olarak kabul edilir denilmektedir. Bu nedenle; Toplam işçilik maliyeti: 10.000.000 TL Araç çalıştırılm...

Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler Hk.

Hocam Merhabalar; Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel İhalesinde Teklif edilen bedellerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde ihaleyi iptal etmemiz gerekiyor mu? Saygılarımla...

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması ve Asgari İşçilik Maliyeti

Sayın Hocam; Personel dayalı hizmet alım ihalesi yapılmış olup, ihalenin sonuçlanması amacıyla idari şartname gereği aşırı düşük sorgusu yapılması gerekmektedir. Sınır değer altında üç teklif bulunmaktadır. Sınır değer personel çalıştırılmasına dayal...