Teklifler ve Değerlendirme

  • Sıralama

Elektronik İhalelerde Yeterlik Bilgileri Tablosundaki Eksiklikler

Elektronik ihalelerde tüzel kişilerce teklif verilen ihalelerde teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler satırının doldurulmamış olması ve Ortaklar/Üyeler/Kurucular ile Yöneticilere Ait Bilgiler kısmının boş olması halinde yapılacak işlem n...

İhale İptali Hk.

Belediyemiz 2022 yılı 4734 sayılı Kanuna göre mal alımı akaryakıt ihalesi yapılmıştır, fakat ihale yaklaşık maliyet üzerinden yapılan kırım oranları daha önce yapılan akaryakıt ihalesine göre düşük olmuştur. Kurumumuz kırım oranını uygun bulmamıştır....

Geçici Teminat Mektubuna İhale Kayıt Numarasının Yazılmamış Olması Hk.

Merhaba Hocam, İhale kapsamında sunulan geçici teminatta ihale kayıt numarası olmaması durumunda ihaleden eleyebilir miyiz? İyi çalışmalar.

Elektronik İhalede Yeterlik Bilgileri Tablosundaki Bilgiler ile Sunulan Belgelerdeki Bilgiler Arasındaki Farklılıklar Hk.

İdaremizce yapılan mal alımı ihalesinde; -Elektronik İhalede Yeterlik Bilgileri Tablosunda doldurulması gereken Ticaret Sicil Bilgileri kısmının Ortaklara Ait Bilgiler satırında Limited Şirketi kendi adını yazarak hisse oranının %100 olduğunu beyan e...

Yapım İşinde Bilançonun Sunulması Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce yapılan yapım işi ihalenin idari şartnamesinde isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve...

Yapım İşlerinde Tekliflerde Eşitlik Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce yapılan yapım işi ihalesine katılan istekliler arasında bulunan iki istekli tarafından ekonomik açıdan aynı fiyat verilmi...

Yapım İşinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması

Açık İhale Usulü ile İhale edilen Çankırı İli Korgun İlçesi Sentetik Futbol Sahası yapım işi için verilen tekliflerden bir tanesi sınır değerin altında kaldığı için aşırı düşük teklif olarak tespit edilmiştir. İdari Şartnamenin 33 maddesinde; "Madde...

Teklifin Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Olması Hk.

Belediyemiz araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt alımı amacıyla yaklaşık maliyet fiyatı EPDK'nın fiyatları dikkate alınarak 31.10.2019 tarihinde 5,53 TL olarak hesaplanmıştır. 27.11.2019 tarihinde yapılan açık ihalede bir firma teklif vermiş ve bu...

Şirket Müdürünün Yasaklı Olması Hk.

Kurumumuz tarafından yapılan Hazır Beton Alımı ihalesinde ekapdan teklif değerlendirme kısmının 1.kısım teklif değerlendirme sonucu firmalara ait teyitler alınırken en avantajlı teklif sahibi olmaya hak kazanacak firmanın 4 müdürden bir tanesinin yas...

Teklifin Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Olması

Hayırlı sabahlar sayın hocam, açık ihale usulü akaryakıt ihalesine bir istekli katılmış olup, ihale komisyonu yaklaşık maliyetin üzerinde bir fiyata ihale edebilir mi? İhaleyi verirse de yaklaşık maliyetin yüzde kaçı üzerinde verebilir? Üst sınırı va...