Teklifler ve Değerlendirme

  • Sıralama

Geçici Teminat Mektubuna İhale Kayıt Numarasının Yazılmamış Olması Hk.

Merhaba Hocam, İhale kapsamında sunulan geçici teminatta ihale kayıt numarası olmaması durumunda ihaleden eleyebilir miyiz? İyi çalışmalar.

Elektronik İhalede Yeterlik Bilgileri Tablosundaki Bilgiler ile Sunulan Belgelerdeki Bilgiler Arasındaki Farklılıklar Hk.

İdaremizce yapılan mal alımı ihalesinde; -Elektronik İhalede Yeterlik Bilgileri Tablosunda doldurulması gereken Ticaret Sicil Bilgileri kısmının Ortaklara Ait Bilgiler satırında Limited Şirketi kendi adını yazarak hisse oranının %100 olduğunu beyan e...

Yapım İşinde Bilançonun Sunulması Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce yapılan yapım işi ihalenin idari şartnamesinde isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve...

Yapım İşlerinde Tekliflerde Eşitlik Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce yapılan yapım işi ihalesine katılan istekliler arasında bulunan iki istekli tarafından ekonomik açıdan aynı fiyat verilmi...

Yapım İşinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması

Açık İhale Usulü ile İhale edilen Çankırı İli Korgun İlçesi Sentetik Futbol Sahası yapım işi için verilen tekliflerden bir tanesi sınır değerin altında kaldığı için aşırı düşük teklif olarak tespit edilmiştir. İdari Şartnamenin 33 maddesinde; "Madde...

Teklifin Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Olması Hk.

Belediyemiz araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt alımı amacıyla yaklaşık maliyet fiyatı EPDK'nın fiyatları dikkate alınarak 31.10.2019 tarihinde 5,53 TL olarak hesaplanmıştır. 27.11.2019 tarihinde yapılan açık ihalede bir firma teklif vermiş ve bu...

Şirket Müdürünün Yasaklı Olması Hk.

Kurumumuz tarafından yapılan Hazır Beton Alımı ihalesinde ekapdan teklif değerlendirme kısmının 1.kısım teklif değerlendirme sonucu firmalara ait teyitler alınırken en avantajlı teklif sahibi olmaya hak kazanacak firmanın 4 müdürden bir tanesinin yas...

Teklifin Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Olması

Hayırlı sabahlar sayın hocam, açık ihale usulü akaryakıt ihalesine bir istekli katılmış olup, ihale komisyonu yaklaşık maliyetin üzerinde bir fiyata ihale edebilir mi? İhaleyi verirse de yaklaşık maliyetin yüzde kaçı üzerinde verebilir? Üst sınırı va...

Tekliflerde Yazı ile Rakam Arasındaki Uyumsuzluk

Sayın Hocam, yapılan kilitli parke yol yapımı ihalesinde ihaleye katılan firma birim fiyat teklif mektubunda ve birim fiyat teklif cetvelinde rakamla 577.000 tl olarak yazmış fakat yazı ile beşyüzyetmişyedi türk lirası olarak yazmıştır. Bu durumda is...

Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Teklif Verilmesi Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce Pazarlık Usulü (21/b) ile yapılan ihale için düzenlenen yaklaşık maliyetinin üstünde teklif çıktığı zaman teklif geçerli...